لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
2

روانپزشک در مشهد

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل اضطراب، افسردگی ماژور، وسواس، اسکیزوفرنی، دوقطبی، اتیسم، بیش فعالی، افسردگی کودکان، اختلالات کودک و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین روانپزشکان مشهد، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک روانپزشک خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

88 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

روانپزشکمشهد
فیلتر بر اساس تخصص
(x روانپزشک)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
فیلتر بر اساس شهر
(x مشهد)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
دکتر محمدرضا طالب - روانپزشک
مشهد - خیابان کلاهدوز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان کلاهدوز
مشهد - خیابان کلاهدوز
مشهد - خیابان کلاهدوز
دکتر علی ربانی زاده - روانپزشک
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر محبوبه اسلام زاده - روانپزشک
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر وحید سعادتیان - روانپزشک
مشهد - خیابان احمدآباد
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان احمدآباد
مشهد - خیابان احمدآباد
مشهد - خیابان احمدآباد
دکتر مهدی بنی اسدی - روانپزشک
مشهد - بلوار وکیل آباد
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - بلوار وکیل آباد
مشهد - بلوار وکیل آباد
مشهد - بلوار وکیل آباد
دکتر علیرضا ابراهیمی - روانپزشک
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر عباس ناظمیان - روانپزشک
مشهد - حاشیه بلوار فردوسی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - حاشیه بلوار فردوسی
مشهد - حاشیه بلوار فردوسی
مشهد - حاشیه بلوار فردوسی
دکتر فریبرز پویان - روانپزشک
مشهد - احمد آباد
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - احمد آباد
مشهد - احمد آباد
مشهد - احمد آباد
دکتر زیبا کفایی رضوی - روانپزشک
مشهد - بلوار پیروزی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - بلوار پیروزی
مشهد - بلوار پیروزی
مشهد - بلوار پیروزی
دکتر فاطمه بهدانی - روانپزشک
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر اعظم السادات حیدری یزدی - روانپزشک
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
روانپزشکفوق تخصص روان پزشکی کودکان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر سید محمد مرتضی نیا - روانپزشک
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر فاطمه فرهودی - روانپزشک
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر نغمه مخبر - روانپزشک
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر رضا افسری - روانپزشک
مشهد - بلوار سجاد
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - بلوار سجاد
مشهد - بلوار سجاد
مشهد - بلوار سجاد
دکتر عباسعلی یوزباشی زاده - روانپزشک
مشهد - چهارراه دکترا
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - چهارراه دکترا
مشهد - چهارراه دکترا
مشهد - چهارراه دکترا
دکتر منیژه شوکتی پورثانی - روانپزشک
مشهد - خیابان دانشگاه‌ 29
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان دانشگاه‌ 29
مشهد - خیابان دانشگاه‌ 29
مشهد - خیابان دانشگاه‌ 29
دکتر ایرج وثوق - روانپزشک
مشهد - خیابان احمدآباد
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان احمدآباد
مشهد - خیابان احمدآباد
مشهد - خیابان احمدآباد
دکتر فاطمه محرری - روانپزشک
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
روانپزشکفوق تخصص روان پزشکی کودکان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر ابوالحسن جلیلی شهری - روانپزشک
مشهد - خیابان کوهسنگی 6
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان کوهسنگی 6
مشهد - خیابان کوهسنگی 6
مشهد - خیابان کوهسنگی 6
دکتر محسن اعتمادزاده - روانپزشک
مشهد - خیابان احمدآباد
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان احمدآباد
مشهد - خیابان احمدآباد
مشهد - خیابان احمدآباد
دکتر مجید حنیفه زاده - روانپزشک
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر علی کریمی شکیب - روانپزشک
مشهد - احمد آباد
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - احمد آباد
مشهد - احمد آباد
مشهد - احمد آباد
دکتر رامش طاهر پور - روانپزشک
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر علی طلایی - روانپزشک
مشهد - بلوار سجاد
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - بلوار سجاد
مشهد - بلوار سجاد
مشهد - بلوار سجاد
دکتر مهسا ناهیدی - روانپزشک
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر مائده کامرانی - روانپزشک
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر پریا حبرانی - روانپزشک
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
روانپزشکفوق تخصص روان پزشکی کودکان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر حسن زین العابدینی - روانپزشک
مشهد - خیابان مفتح
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان مفتح
مشهد - خیابان مفتح
مشهد - خیابان مفتح
دکتر رضا صدر نبوی - روانپزشک
مشهد - خیابان ابن سینا 1
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان ابن سینا 1
مشهد - خیابان ابن سینا 1
مشهد - خیابان ابن سینا 1
دکتر علی مراد رحمانی فرد - روانپزشک
مشهد - بلوار وکیل آباد
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - بلوار وکیل آباد
مشهد - بلوار وکیل آباد
مشهد - بلوار وکیل آباد
دکتر فرزاد اکبرزاده - روانپزشک
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر مسعود مولودی - روانپزشک
مشهد - خیابان احمدآباد
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان احمدآباد
مشهد - خیابان احمدآباد
مشهد - خیابان احمدآباد
دکتر محمدرضا نقابیان - روانپزشک
مشهد - خیابان چمران‌
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان چمران‌
مشهد - خیابان چمران‌
مشهد - خیابان چمران‌
دکتر مهدی طالبی - روانپزشک
مشهد - میدان بیمارستان امام رضا (ع)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - میدان بیمارستان امام رضا (ع)
مشهد - میدان بیمارستان امام رضا (ع)
مشهد - میدان بیمارستان امام رضا (ع)
دکتر حمید صالح پور - روانپزشک
مشهد - پنجراه
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - پنجراه
مشهد - پنجراه
مشهد - پنجراه
دکتر فرهاد فرید حسینی - روانپزشک
مشهد - خیابان دانشگاه ۱۸
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان دانشگاه ۱۸
مشهد - خیابان دانشگاه ۱۸
مشهد - خیابان دانشگاه ۱۸
دکتر حمیدرضا ارشدی - روانپزشک
مشهد - خیابان احمد آباد
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان احمد آباد
مشهد - خیابان احمد آباد
مشهد - خیابان احمد آباد
دکتر ابراهیم عبداللهیان - روانپزشک
مشهد - میدان توحید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - میدان توحید
مشهد - میدان توحید
مشهد - میدان توحید
دکتر علی آخوند پور منطقی - روانپزشک
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر عبدالله عظیمی - روانپزشک
مشهد - احمد آباد
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - احمد آباد
مشهد - احمد آباد
مشهد - احمد آباد
دکتر علی جواهری - روانپزشک
مشهد - وکیل آباد
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - وکیل آباد
مشهد - وکیل آباد
مشهد - وکیل آباد
دکتر محمود روشندل فدافن - روانپزشک
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر حمیدرضا صالحیان - روانپزشک
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر شعله بهمن نخجوانی - روانپزشک
مشهد - بلوار وکیل آباد
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - بلوار وکیل آباد
مشهد - بلوار وکیل آباد
مشهد - بلوار وکیل آباد
دکتر سید علی میلانی - روانپزشک
مشهد - بلوار ‌فردوسی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - بلوار ‌فردوسی
مشهد - بلوار ‌فردوسی
مشهد - بلوار ‌فردوسی

هر آنچه نیاز است راجع به روانپزشک بدانید

روانپزشک کیست؟

دکتر روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان، فردی است که در زمینه سلامت روان تخصص دارد. تشخیص و درمان افراد مبتلا به بیماری‌های روحی روانی در تخصص آنها است. آنها درک عمیقی از سلامت جسمی و روانی انسان داشته و به خوبی با ارتباط این دو آشنا هستند. روانپزشکان به بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، افسردگی، اختلال دوقطبی، اختلالات خوردن، اعتیاد و ... کمک می‌کنند.

‌روانپزشکان حداقل یازده سال یا بیشتر آموزش می‌بینند. آنها ابتدا در دانشگاه مدرک پزشکی عمومی می‌گیرند. سپس، حداقل یک یا دو سال دیگر در بیمارستان آموزش می‌بینند. در ادامه، برای آنکه به یک روانپزشک تبدیل شوند، باید ۵ سال آموزش ویژه ببینند.

متخصص اعصاب و روان (دکتر روانپزشک) چه کاری انجام می‌دهد؟

متخصص اعصاب و روان علائم روانی و جسمی شما را ارزیابی می‌کند. آنها مشکل شما را تشخیص می‌دهند و با همکاری متقابل، طرحی برای درمان شما ارائه می‌دهند. روانپزشکان، درمان روانشناختی ارائه می‌دهند، دارو تجویز می‌کنند یا در صورت لزوم از الکتروشوک درمانی برای درمان کمک می‌گیرند.

دکتر روانپزشک برای درمان اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

 • به بیمار در مدیریت سلامت روان در درازمدت کمک می‌کند.
 • در مورد سبک زندگی مشاوره می‌دهد.
 • با شما به صورت جداگانه یا با همراهی شریک زندگی‌تان، کار می‌کند.
 • از نظرات و پیشنهادات سایر پزشکان و متخصصان بهداشت روانی استفاده می‌کند.
 • شما را به متخصصان دیگر ارجاع می‌دهد.
 • در صورت لزوم، شما را در بیمارستان بستری می‌کند.

چه زمانی به متخصص اعصاب و روان مراجعه کنیم؟

اگر سلامت روانی شما با مشکلات زیر روبرو شده است، به یک روانپزشک یا دکتر اعصاب و روان نیاز دارید:

 • وضعیت روانی شما پیچیده و تشخیص آن دشوار است.
 • به خودکشی فکر می‌کنید.
 • به طور ناگهانی دچار مشکل روانی شده‌اید.
 • به داروهایی نیاز دارید که تنها روانپزشک می‌تواند تجویزشان کند.
 • پزشک خانوادگی نمی‌تواند به شما کمک کند.

 

دلایل متداول برای مراجعه به متخصص اعصاب و روان عبارتند از:

 • مشکلات مربوط به تغییر سبک زندگی یا استرس
 • اضطراب، نگرانی یا ترس شدید
 • افسردگی یا خستگی مفرطی که از بین نمی‌رود.
 • فکر کردن به خودکشی
 • فکر کردن به آزار دیگران
 • آسیب رساندن عامدانه به خود
 • داشتن انرژی بیش از حد، ناتوانی در خواب یا استراحت
 • داشتن افکار منفی تکرارشونده
 • تفکر وسواسی
 • حس قرار داشتن بر لبه پرتگاه
 • احساس اینکه همه دنبال شما هستند یا می‌خواهند به شما آسیب بزنند.
 • توهم (شنیدن یا دیدن چیزهایی که وجود ندارند)
 • هذیان (اعتقاد به چیزهایی که مبنای واقعی ندارند)
 • افکار از هم گسیخته
 • مصرف غیرعادی الکل یا مواد مخدر
 • اعتیاد به قمار، بازی و رفتارهای مشابه
 • مشکلات مربوط به تصویر بدن، خوردن یا رژیم غذایی
 • مشکلات حافظه
 • عدم تمرکز و توجه، بیش فعالی
 • خشونت، تحریکپذیری و طغیان احساسی
 • بی خوابی و سایر مشکلات خواب
 • عارضه‌هایی که در دوران کودکی آغاز می‌شوند، مانند: اوتیسم، ناتوانی ذهنی و اضطراب

پیدا کردن روانپزشک خوب در تهران

برای اینکه یک دکتر روانپزشک خوب در تهران پیدا کنید، می‌توانید از سایت پزشک خوب کمک بگیرید. در پزشک خوب به لیست بهترین پزشکان اعصاب و روان تهران، کرج و سایر شهرهای ایران دسترسی دارید. همچنین می‌توانید به صورت غیرحضوری و آنلاین، از آن‌ها نوبت ویزیت دریافت کنید. در صفحه هر متخصص، اطلاعات دکتر اعصاب و روان از جمله رزومه کاری و تحصیلی، امتیازات، نظرات دیگران و ساعات نوبت‌دهی ذکر شده است.

روانپزشکان چه درمان‎‌هایی را ارائه می‌دهند؟

 • دارو درمانی
 • روان درمانی یا گفتاردرمانی
 • شیوه‌های درمان به کمک تحریک مغز، مانند: الکتروشوک

آنها همچنین توصیه هایی در خصوص رژیم غذایی، خواب و غیره ارائه می‌دهند که به بازیابی بیمار کمک می‌کند. اطلاعاتی که آنها در مورد وضعیت بیمار ارائه می‌کنند، نقش به سزایی در شناخت علائم و درمان آنها دارد. روانپزشک تنها از درمان‌هایی استفاده می‌کند که سلامت و اثربخشی آنها ثابت شده باشد.

زمینه‌های فوق تخصص در روانپزشکی

برخی روانپزشکان بر یک زمینه خاص تمرکز دارند؛ به طور نمونه:

 • روانپزشکی کودکان و نوجوانان
 • روانپزشکی بزرگسالان
 • روانپزشکی سالمندان
 • روانپزشکی اعتیاد
 • روانپزشکی حقوقی (مربوط به قانون)