لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
2

روانپزشک در مشهد

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل اضطراب، افسردگی ماژور، وسواس، اسکیزوفرنی، دوقطبی، اتیسم، بیش فعالی، افسردگی کودکان، اختلالات کودک و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین روانپزشکان مشهد، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک روانپزشک خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

114 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

روانپزشکمشهد
فیلتر بر اساس تخصص
(x روانپزشک)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
فیلتر بر اساس شهر
(x مشهد)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
دکتر محمدرضا طالب - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
مشهد - خیابان کلاهدوز
5
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان کلاهدوز
مشهد - خیابان کلاهدوز
مشهد - خیابان کلاهدوز
دکتر علی ربانی زاده - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر محبوبه اسلام زاده - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
5
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر وحید سعادتیان - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - خیابان احمدآباد
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان احمدآباد
مشهد - خیابان احمدآباد
مشهد - خیابان احمدآباد
دکتر مهدی بنی اسدی - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - بلوار وکیل آباد
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - بلوار وکیل آباد
مشهد - بلوار وکیل آباد
مشهد - بلوار وکیل آباد
دکتر علیرضا ابراهیمی - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر عباس ناظمیان - روانپزشک
1
(1 امتیاز)
مشهد - حاشیه بلوار فردوسی
1
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - حاشیه بلوار فردوسی
مشهد - حاشیه بلوار فردوسی
مشهد - حاشیه بلوار فردوسی
دکتر فریبرز پویان - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
مشهد - احمد آباد
5
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - احمد آباد
مشهد - احمد آباد
مشهد - احمد آباد
دکتر زیبا کفایی رضوی - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - بلوار پیروزی
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - بلوار پیروزی
مشهد - بلوار پیروزی
مشهد - بلوار پیروزی
دکتر فاطمه بهدانی - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر اعظم السادات حیدری یزدی - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
5
(1 امتیاز)
روانپزشکفوق تخصص روان پزشکی کودکان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر سید محمد مرتضی نیا - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر فاطمه فرهودی - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر نغمه مخبر - روانپزشک
بدون امتیاز

دکتر نغمه مخبر

بدون امتیاز
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر رضا افسری - روانپزشک
بدون امتیاز

دکتر رضا افسری

بدون امتیاز
مشهد - بلوار سجاد
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - بلوار سجاد
مشهد - بلوار سجاد
مشهد - بلوار سجاد
دکتر عباسعلی یوزباشی زاده - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - چهارراه دکترا
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - چهارراه دکترا
مشهد - چهارراه دکترا
مشهد - چهارراه دکترا
دکتر منیژه شوکتی پورثانی - روانپزشک
4.5
(2 امتیاز)
مشهد - خیابان دانشگاه‌ 29
4.5
(2 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان دانشگاه‌ 29
مشهد - خیابان دانشگاه‌ 29
مشهد - خیابان دانشگاه‌ 29
دکتر ایرج وثوق - روانپزشک
2
(8 امتیاز)
مشهد - خیابان احمدآباد
2
(8 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان احمدآباد
مشهد - خیابان احمدآباد
مشهد - خیابان احمدآباد
دکتر فاطمه محرری - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
5
(1 امتیاز)
روانپزشکفوق تخصص روان پزشکی کودکان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر ابوالحسن جلیلی شهری - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - خیابان کوهسنگی 6
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان کوهسنگی 6
مشهد - خیابان کوهسنگی 6
مشهد - خیابان کوهسنگی 6
دکتر محسن اعتمادزاده - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - خیابان احمدآباد
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان احمدآباد
مشهد - خیابان احمدآباد
مشهد - خیابان احمدآباد
دکتر مجید حنیفه زاده - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
5
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر سید مجید علوی کاخکی - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - احمد آباد
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - احمد آباد
مشهد - احمد آباد
مشهد - احمد آباد
دکتر رامش طاهر پور - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر علی طلایی - روانپزشک
2.7
(3 امتیاز)

دکتر علی طلایی

2.7
(3 امتیاز)
مشهد - بلوار سجاد
2.7
(3 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - بلوار سجاد
مشهد - بلوار سجاد
مشهد - بلوار سجاد
دکتر مهسا ناهیدی - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
5
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر مائده کامرانی - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
5
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر پریا حبرانی - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
5
(1 امتیاز)
روانپزشکفوق تخصص روان پزشکی کودکان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر حسن زین العابدینی - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
مشهد - خیابان مفتح
5
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان مفتح
مشهد - خیابان مفتح
مشهد - خیابان مفتح
دکتر رضا صدر نبوی - روانپزشک
بدون امتیاز

دکتر رضا صدر نبوی

بدون امتیاز
مشهد - خیابان ابن سینا 1
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان ابن سینا 1
مشهد - خیابان ابن سینا 1
مشهد - خیابان ابن سینا 1
دکتر علی مراد رحمانی فرد - روانپزشک
5
(2 امتیاز)
مشهد - بلوار وکیل آباد
5
(2 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - بلوار وکیل آباد
مشهد - بلوار وکیل آباد
مشهد - بلوار وکیل آباد
دکتر کامران جاویدی دشت بیاض - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - چهارراه میلاد
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - چهارراه میلاد
مشهد - چهارراه میلاد
مشهد - چهارراه میلاد
دکتر فرزاد اکبرزاده - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
5
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر مسعود مولودی - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - خیابان احمدآباد
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان احمدآباد
مشهد - خیابان احمدآباد
مشهد - خیابان احمدآباد
دکتر محمدرضا نقابیان - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - خیابان چمران‌
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان چمران‌
مشهد - خیابان چمران‌
مشهد - خیابان چمران‌
دکتر مهدی طالبی - روانپزشک
بدون امتیاز

دکتر مهدی طالبی

بدون امتیاز
مشهد - میدان بیمارستان امام رضا (ع)
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - میدان بیمارستان امام رضا (ع)
مشهد - میدان بیمارستان امام رضا (ع)
مشهد - میدان بیمارستان امام رضا (ع)
دکتر حمید صالح پور - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - پنجراه
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - پنجراه
مشهد - پنجراه
مشهد - پنجراه
دکتر فرهاد فرید حسینی - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
مشهد - خیابان دانشگاه ۱۸
5
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان دانشگاه ۱۸
مشهد - خیابان دانشگاه ۱۸
مشهد - خیابان دانشگاه ۱۸
دکتر حمیدرضا ارشدی - روانپزشک
4.7
(3 امتیاز)
مشهد - خیابان احمد آباد
4.7
(3 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - خیابان احمد آباد
مشهد - خیابان احمد آباد
مشهد - خیابان احمد آباد
دکتر ابراهیم عبداللهیان - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - میدان توحید
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - میدان توحید
مشهد - میدان توحید
مشهد - میدان توحید
دکتر امیر رضایی اردانی - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر علی آخوند پور منطقی - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر عبدالله عظیمی - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - احمد آباد
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - احمد آباد
مشهد - احمد آباد
مشهد - احمد آباد
دکتر علی جواهری - روانپزشک
بدون امتیاز

دکتر علی جواهری

بدون امتیاز
مشهد - وکیل آباد
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - وکیل آباد
مشهد - وکیل آباد
مشهد - وکیل آباد
دکتر محمود روشندل فدافن - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
5
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر حمیدرضا صالحیان - روانپزشک
بدون امتیاز
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
مشهد - انتهای خیابان حرعاملی
دکتر شعله بهمن نخجوانی - روانپزشک
5
(3 امتیاز)
مشهد - بلوار وکیل آباد
5
(3 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - بلوار وکیل آباد
مشهد - بلوار وکیل آباد
مشهد - بلوار وکیل آباد
دکتر سید علی میلانی - روانپزشک
1
(1 امتیاز)
مشهد - بلوار ‌فردوسی
1
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
مشهد - بلوار ‌فردوسی
مشهد - بلوار ‌فردوسی
مشهد - بلوار ‌فردوسی
روانپزشک کیست؟

روانپزشک شخصی است که دوره پزشکی خود را به اتمام رسانده و در حوزه بیماری‌های روان تخصص دارد. روانپزشک می‌تواند دارو تجویز کند و همچنین از درمان های روانشناختی و روان درمانی استفاده کند. یک روانپزشک خوب می‌تواند به طیف گسترده ای از بیماری های روانی از جمله افسردگی، اضطراب، اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی و... کمک کند.
در چه مواردی باید به روانپزشک مراجعه کرد؟

اگر علائم یک بیماری روانی را تجربه می‌کنید، فکر خودکشی یا آسیب رساندن به خود را دارید، از سوء مصرف مواد یا اعتیاد رنج می‌برید، با مشکلات مربوط به سلامت روان ناشی از آسیب های جسمی یا بیماری های مزمن دست و پنجه نرم می‌کنید و به طور کلی در مورد سلامت روان خود نگران هستید؛ با مراجعه به بهترین روانپزشک و کمک گرفتن از او این مشکلات قابل حل خواهد بود.
بهترین روانپزشک مشهد چه ویژگی‌هایی دارد؟

این سوال درستی نیست؛ شما هیچ وقت نمی‌توانید بهترین روانپزشک را پیدا کنید اما همیشه می‌توانید دنبال یک روانپزشک خوب باشید. یک روانپزشک خوب باید بتواند همدلی و درک داشته باشد. او باید بتواند با بیماران ارتباط برقرار کند و احساسات آنها را درک کند. رفتار و گفتار یک روانپزشک خوب می‌بایست حرفه ای و قابل اعتماد باشد، به بیماران خود احترام بگذارد و اطلاعات آنها را محرمانه نگه دارد. بهترین روانپزشک ‌ها به مباحث و تحولات جدید در زمینه روانپزشکی آگاه هستند و از روش‌ها و رویکردهای جدید درمانی خبر دارند. اگر به دنبال روانپزشک خوب در مشهد هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک روانپزشک خوب در مشهد پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک روانپزشک خوب در مشهد راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانپزشکان مشهد را پیدا کنیم.
تفاوت روانپزشک، روانشناس و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
آیا روانپزشک دکتر است؟

سوالی که بعضا زیاد پرسیده می‌شود. از نظر فنی هر کس که دارای مدرک از دانشگاه پزشکی باشد به عنوان دکتر شناخته می‌شود. روانپزشکان به این علت که ابتدا می‌بایست تحصیلات خود را در رشته پزشکی به اتمام برسانند، دکتر محسوب می‌شوند.
آیا روانپزشک میتواند دارو تجویز کند؟

بله، روانپزشکان می‌توانند دارو تجویز کنند. آنها پزشکانی هستند که در درمان بیماری های روانی تخصص دارند. یک روانپزشک خوب می‌تواند از دارو، درمان های روانشناختی و ترکیبی از این دو برای درمان بیماری های روانی استفاده کند.
هزینه روانپزشک در مشهد چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک روانپزشک در مشهد از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه ویزیت بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه ارائه آنها متفاوت است؛ اما مبلغ آن طبق تعرفه نظام پزشکی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه ویزیت را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد روانپزشک در مشهد دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانپزشکان مشهد را دارد. در حال حاضر 4380 روانپزشک خوب از شهر مشهد با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی روانپزشکان خوب در مشهد در کدام شهرهای نزدیک روانشناس دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی روانپزشکان خوب در مشهد در شهرهای نزدیک مثل نیشابور به معرفی بهترین روانپزشکان می‌پردازد.
چطور روانپزشک خانم خوب در مشهد پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.