لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
2

روانپزشک در اهواز

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل اضطراب، افسردگی ماژور، وسواس، اسکیزوفرنی، دوقطبی، اتیسم، بیش فعالی، افسردگی کودکان، اختلالات کودک و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین روانپزشکان اهواز، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک روانپزشک خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

49 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

روانپزشکاهواز
فیلتر بر اساس تخصص
(x روانپزشک)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
فیلتر بر اساس شهر
(x اهواز)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
دکتر مزدک مکوندی - روانپزشک
5
(2 امتیاز)
اهواز - کیانپارس
5
(2 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - کیانپارس
اهواز - کیانپارس
اهواز - کیانپارس
دکتر نعیم شریفات - روانپزشک
3.2
(4 امتیاز)
اهواز - کیانپارس 6 شرقی
3.2
(4 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - کیانپارس 6 شرقی
اهواز - کیانپارس 6 شرقی
اهواز - کیانپارس 6 شرقی
دکتر سید کاظم علوی فاضل - روانپزشک
1
(1 امتیاز)
اهواز - کیانپارس
1
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - کیانپارس
اهواز - کیانپارس
اهواز - کیانپارس
دکتر حمزه رستمی - روانپزشک
بدون امتیاز

دکتر حمزه رستمی

بدون امتیاز
اهواز - خیابان فروردین
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان فروردین
اهواز - خیابان فروردین
اهواز - خیابان فروردین
دکتر ژاله نیل ساز - روانپزشک
بدون امتیاز

دکتر ژاله نیل ساز

بدون امتیاز
اهواز - کیانپارس
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - کیانپارس
اهواز - کیانپارس
اهواز - کیانپارس
دکتر بهرام دهقان - روانپزشک
5
(2 امتیاز)
اهواز - خیابان سلمان فارسی
5
(2 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان سلمان فارسی
اهواز - خیابان سلمان فارسی
اهواز - خیابان سلمان فارسی
دکتر عبدالامین شانه ساز - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
اهواز - کیانپارس
5
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - کیانپارس
اهواز - کیانپارس
اهواز - کیانپارس
دکتر نغمه مالک پور - روانپزشک
بدون امتیاز
اهواز - بلوار گلستان
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - بلوار گلستان
اهواز - بلوار گلستان
اهواز - بلوار گلستان
دکتر لیلا عبدی - روانپزشک
بدون امتیاز

دکتر لیلا عبدی

بدون امتیاز
اهواز - خیابان فروردین
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان فروردین
اهواز - خیابان فروردین
اهواز - خیابان فروردین
دکتر حاتم بوستانی - روانپزشک
بدون امتیاز
اهواز - خیابان نادری
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
دکتر فروغ ریاحی - روانپزشک
بدون امتیاز

دکتر فروغ ریاحی

بدون امتیاز
اهواز - خیابان نادری
بدون امتیاز
روانپزشکفوق تخصص روان پزشکی کودکان
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
دکتر معصومه نظری نسب - روانپزشک
بدون امتیاز
اهواز - خیابان گلستان
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان گلستان
اهواز - خیابان گلستان
اهواز - خیابان گلستان
دکتر رباب مسیح پور - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
اهواز - خیابان نادری
5
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
دکتر رحیم عبادی - روانپزشک
بدون امتیاز

دکتر رحیم عبادی

بدون امتیاز
اهواز - خیابان سلمان فارسی
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان سلمان فارسی
اهواز - خیابان سلمان فارسی
اهواز - خیابان سلمان فارسی
دکتر اشرف تشکری - روانپزشک
بدون امتیاز

دکتر اشرف تشکری

بدون امتیاز
اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
بدون امتیاز
روانپزشکفوق تخصص روان پزشکی کودکان
اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
اهواز - خیابان سلمان فارسی (نادری)
دکتر بیتا شالبافان - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
اهواز - خیابان نادری
5
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
دکتر پدرام محمودی - روانپزشک
بدون امتیاز
اهواز - خیابان نادری
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
دکتر علی جوهری - روانپزشک
بدون امتیاز

دکتر علی جوهری

بدون امتیاز
اهواز - خیابان غفاری
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان غفاری
اهواز - خیابان غفاری
اهواز - خیابان غفاری
دکتر عارفه مبشر - روانپزشک
بدون امتیاز

دکتر عارفه مبشر

بدون امتیاز
اهواز - کیانپارس
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - کیانپارس
اهواز - کیانپارس
اهواز - کیانپارس
دکتر امیر علی مقدم صادق - روانپزشک
4.7
(3 امتیاز)
اهواز - بلوار گلستان
4.7
(3 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - بلوار گلستان
اهواز - بلوار گلستان
اهواز - بلوار گلستان
دکتر سید محمد سید غفاری دزفولی - روانپزشک
بدون امتیاز
اهواز - سلمان فارسی شرقی
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - سلمان فارسی شرقی
اهواز - سلمان فارسی شرقی
اهواز - سلمان فارسی شرقی
دکتر جمشید کارگرزاده - روانپزشک
بدون امتیاز
اهواز - نادری
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - نادری
اهواز - نادری
اهواز - نادری
دکتر مهدی سیاح برگرد - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
اهواز - کیانپارس
5
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - کیانپارس
اهواز - کیانپارس
اهواز - کیانپارس
دکتر احمد فخری - روانپزشک
1
(1 امتیاز)
اهواز - خیابان نادری
1
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
دکتر محمد سعید جلالی - روانپزشک
بدون امتیاز
اهواز - زیتون کارمندی
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - زیتون کارمندی
اهواز - زیتون کارمندی
اهواز - زیتون کارمندی
دکتر زهرا روشندل - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
اهواز - خیابان نادری
5
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
دکتر پیمان نجاتی - روانپزشک
1
(1 امتیاز)
اهواز - خیابان نادری
1
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
دکتر محمود چناری - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
اهواز - چهار راه نادری
5
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - چهار راه نادری
اهواز - چهار راه نادری
اهواز - چهار راه نادری
دکتر محمود توتونچیان - روانپزشک
بدون امتیاز
اهواز - خیابان سلمان فارسی
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان سلمان فارسی
اهواز - خیابان سلمان فارسی
اهواز - خیابان سلمان فارسی
دکتر سعیده نگهبان - روانپزشک
بدون امتیاز
اهواز - خیابان فروردین
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان فروردین
اهواز - خیابان فروردین
اهواز - خیابان فروردین
دکتر عارف گودرزی - روانپزشک
بدون امتیاز

دکتر عارف گودرزی

بدون امتیاز
اهواز - خیابان طالقانی
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان طالقانی
اهواز - خیابان طالقانی
اهواز - خیابان طالقانی
دکتر منصور مصباح - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
اهواز - خیابان نادری
5
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
دکتر سید احسان بلادی مقدم - روانپزشک
1
(1 امتیاز)
اهواز - کمپلو
1
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - کمپلو
اهواز - کمپلو
اهواز - کمپلو
دکتر فاطمه سعیدنیا - روانپزشک
بدون امتیاز
اهواز - کیانپارس
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - کیانپارس
اهواز - کیانپارس
اهواز - کیانپارس
دکتر محمدرضا درخشان نیا - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
اهواز - خیابان سلمان فارسی
5
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان سلمان فارسی
اهواز - خیابان سلمان فارسی
اهواز - خیابان سلمان فارسی
دکتر شاهین نوروزی - روانپزشک
4.2
(5 امتیاز)
اهواز - خیابان فروردین
4.2
(5 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان فروردین
اهواز - خیابان فروردین
اهواز - خیابان فروردین
دکتر سیروس پاک سرشت - روانپزشک
بدون امتیاز
اهواز - خیابان سلمان فارسی
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان سلمان فارسی
اهواز - خیابان سلمان فارسی
اهواز - خیابان سلمان فارسی
دکتر مژگان غفاری - روانپزشک
5
(1 امتیاز)
اهواز - بیمارستان سینا
5
(1 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - بیمارستان سینا
اهواز - بیمارستان سینا
اهواز - بیمارستان سینا
دکتر عبدالرحیم اسماعیل پور - روانپزشک
بدون امتیاز
اهواز - خیابان نادری
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
دکتر احمد جرفی - روانپزشک
بدون امتیاز

دکتر احمد جرفی

بدون امتیاز
اهواز - خیابان بنی هاشم
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان بنی هاشم
اهواز - خیابان بنی هاشم
اهواز - خیابان بنی هاشم
دکتر صدیقه شفیعی - روانپزشک
بدون امتیاز

دکتر صدیقه شفیعی

بدون امتیاز
اهواز - کیانپارس
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - کیانپارس
اهواز - کیانپارس
اهواز - کیانپارس
دکتر میترا اشرف پوری - روانپزشک
5
(2 امتیاز)
اهواز - کیانپارس
5
(2 امتیاز)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - کیانپارس
اهواز - کیانپارس
اهواز - کیانپارس
دکتر فروغ قنواتی - روانپزشک
بدون امتیاز

دکتر فروغ قنواتی

بدون امتیاز
اهواز - خیابان نادری
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
اهواز - خیابان نادری
دکتر ندا صدری زاده ایرانی - روانپزشک
بدون امتیاز
اهواز - کوی گلستان
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - کوی گلستان
اهواز - کوی گلستان
اهواز - کوی گلستان
دکتر رضا امرایی - روانپزشک
بدون امتیاز

دکتر رضا امرایی

بدون امتیاز
اهواز
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز
اهواز
اهواز
دکتر سیده مریم علوی - روانپزشک
بدون امتیاز
اهواز - کیانپارس
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - کیانپارس
اهواز - کیانپارس
اهواز - کیانپارس
دکتر فرحناز رضوانی فر - روانپزشک
بدون امتیاز
اهواز - کوت عبدالله
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - کوت عبدالله
اهواز - کوت عبدالله
اهواز - کوت عبدالله
دکتر سیده طاهره جزایری - روانپزشک
بدون امتیاز
اهواز - فروردین
بدون امتیاز
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اهواز - فروردین
اهواز - فروردین
اهواز - فروردین
روانپزشک کیست؟

روانپزشک شخصی است که دوره پزشکی خود را به اتمام رسانده و در حوزه بیماری‌های روان تخصص دارد. روانپزشک می‌تواند دارو تجویز کند و همچنین از درمان های روانشناختی و روان درمانی استفاده کند. یک روانپزشک خوب می‌تواند به طیف گسترده ای از بیماری های روانی از جمله افسردگی، اضطراب، اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی و... کمک کند.
چه کسانی نیاز به روانپزشک دارند؟

هر کسی که علائم یک اختلال روانی را تجربه می‌کند ممکن است نیاز به مراجعه به روانپزشک داشته باشد. اختلالات روانی می‌تواند بر زندگی شما تأثیر منفی بگذارد و باعث شود شما نتوانید به طور موثر کار، تحصیل یا روابط سالم داشته باشید. در واقع بیماری این افراد باید حتما توسط بهترین روانپزشکان پیگیری و درمان شود.
بهترین روانپزشک اهواز چه ویژگی‌هایی دارد؟

بیاید رو راست باشیم! بهترین روانپزشک وجود ندارد و این برای هر شخص متفاوت است. اما همیشه می‌توانید دنبال یک روانپزشک خوب باشید. یک روانپزشک خوب باید بتواند همدلی و درک داشته باشد. او باید بتواند با بیماران ارتباط برقرار کند و احساسات آنها را درک کند. رفتار و گفتار یک روانپزشک خوب می‌بایست حرفه ای و قابل اعتماد باشد، به بیماران خود احترام بگذارد و اطلاعات آنها را محرمانه نگه دارد. بهترین روانپزشک ‌ها به مباحث و تحولات جدید در زمینه روانپزشکی آگاه هستند و از روش‌ها و رویکردهای جدید درمانی خبر دارند. اگر به دنبال روانپزشک خوب در اهواز هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک روانپزشک خوب در اهواز پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک روانپزشک خوب در اهواز راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانپزشکان اهواز را پیدا کنیم.
تفاوت روانپزشک، روانشناس و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
آیا روانپزشک دکتر است؟

سوالی که بعضا زیاد پرسیده می‌شود. از نظر فنی هر کس که دارای مدرک از دانشگاه پزشکی باشد به عنوان دکتر شناخته می‌شود. روانپزشکان به این علت که ابتدا می‌بایست تحصیلات خود را در رشته پزشکی به اتمام برسانند، دکتر محسوب می‌شوند.
آیا روانپزشک میتواند دارو تجویز کند؟

بله، روانپزشکان می‌توانند دارو تجویز کنند. آنها پزشکانی هستند که در درمان بیماری های روانی تخصص دارند. یک روانپزشک خوب می‌تواند از دارو، درمان های روانشناختی و ترکیبی از این دو برای درمان بیماری های روانی استفاده کند.
هزینه روانپزشک در اهواز چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک روانپزشک در اهواز از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه ویزیت بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه ارائه آنها متفاوت است؛ اما مبلغ آن طبق تعرفه نظام پزشکی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه ویزیت را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد روانپزشک در اهواز دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانپزشکان اهواز را دارد. در حال حاضر 2018 روانپزشک خوب از شهر اهواز با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی روانپزشکان خوب در اهواز در کدام شهرهای نزدیک روانشناس دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی روانپزشکان خوب در اهواز در شهرهای نزدیک مثل شوشتر به معرفی بهترین روانپزشکان می‌پردازد.
چطور روانپزشک خانم خوب در اهواز پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.