لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
3

زوج درمانگر در تبریز

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل عمیق تر شدن شناخت زوجین، آموزش کنترل تعارض، حل مسئله، افزایش صمیمیت، مدیریت مشاجرات، سازگاری با تغییرات بزرگ مثل خیانت و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین زوج درمانگران تبریز، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک زوج درمانگر خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

46 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسزوج درمانگرتبریز
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
(x زوج درمانگر)
فیلتر بر اساس شهر
(x تبریز)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
پریسا مقیمی فام - مشاور، روانشناس
5
(21 امتیاز)
تبریز - خیابان پاستور جدید
5
(21 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور خانواده مشاور ازدواج
تبریز - خیابان پاستور جدید
تبریز - خیابان پاستور جدید
تبریز - خیابان پاستور جدید
الهه عبابافی - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)

الهه عبابافی

5
(1 امتیاز)
تبریز - اول 17 شهریور جدید
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر
تبریز - اول 17 شهریور جدید
تبریز - اول 17 شهریور جدید
تبریز - اول 17 شهریور جدید
زینب تقی پور - مشاور، روانشناس
3.7
(3 امتیاز)

زینب تقی پور

3.7
(3 امتیاز)
تبریز - اول خیابان گلباد
3.7
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج زوج درمانگر روان درمانگر
تبریز - اول خیابان گلباد
تبریز - اول خیابان گلباد
تبریز - اول خیابان گلباد
دکتر مریم موحدنژاد - مشاور، روانشناس
5
(7 امتیاز)
تبریز - هفده شهریور جدید
5
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روانشناس کودک
تبریز - هفده شهریور جدید
تبریز - هفده شهریور جدید
تبریز - هفده شهریور جدید
فتانه رافضی - مشاور، روانشناس
4.8
(16 امتیاز)

فتانه رافضی

4.8
(16 امتیاز)
تبریز - خیابان پاستور جدید
4.8
(16 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روانشناس کودک روانشناس نوجوان
تبریز - خیابان پاستور جدید
تبریز - خیابان پاستور جدید
تبریز - خیابان پاستور جدید
حنیفه نوحه خوان - مشاور، روانشناس
5
(21 امتیاز)
تبریز - تقاطع ارتش جنوبی و پاستور جدی
5
(21 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روان درمانگر
تبریز - تقاطع ارتش جنوبی و پاستور جدی
تبریز - تقاطع ارتش جنوبی و پاستور جدی
تبریز - تقاطع ارتش جنوبی و پاستور جدی
دکتر شروین زنجانی - مشاور، روانشناس
4.8
(32 امتیاز)
تبریز - چهارراه آبرسان
4.8
(32 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی روان درمانگر
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
زهرا غفاری شجاع - مشاور، روانشناس
5
(257 امتیاز)

زهرا غفاری شجاع

5
(257 امتیاز)
تبریز - چهارراه باغشمال
5
(257 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر زوج درمانگر مشاور ازدواج
تبریز - چهارراه باغشمال
تبریز - چهارراه باغشمال
تبریز - چهارراه باغشمال
مریم سید عالی پور - مشاور، روانشناس
4.6
(37 امتیاز)
تبریز - خیابان ارتش
4.6
(37 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر زوج درمانگر مشاور ازدواج روانشناس بالینی
تبریز - خیابان ارتش
تبریز - خیابان ارتش
تبریز - خیابان ارتش
دکتر شبنم مشحونی - مشاور، روانشناس
4.8
(45 امتیاز)

دکتر شبنم مشحونی

4.8
(45 امتیاز)
تبریز - خیابان باغشمال
4.8
(45 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی مشاور خانواده
تبریز - خیابان باغشمال
تبریز - خیابان باغشمال
تبریز - خیابان باغشمال
لیلا پاکروح - مشاور، روانشناس
4.7
(25 امتیاز)

لیلا پاکروح

4.7
(25 امتیاز)
تبریز - چهارراه منصور
4.7
(25 امتیاز)
مشاور، روانشناسنوروفیدبک، نوروتراپیست زوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی
تبریز - چهارراه منصور
تبریز - چهارراه منصور
تبریز - چهارراه منصور
مرضیه ستاری - مشاور، روانشناس
5
(6 امتیاز)

مرضیه ستاری

5
(6 امتیاز)
تبریز - میدان جهاد (نصفراه)
5
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر
تبریز - میدان جهاد (نصفراه)
تبریز - میدان جهاد (نصفراه)
تبریز - میدان جهاد (نصفراه)
دکتر زهرا یوسفی - مشاور، روانشناس
4.6
(22 امتیاز)

دکتر زهرا یوسفی

4.6
(22 امتیاز)
تبریز - خیابان امام (چهارراه آبرسان)
4.6
(22 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر
تبریز - خیابان امام (چهارراه آبرسان)
تبریز - خیابان امام (چهارراه آبرسان)
تبریز - خیابان امام (چهارراه آبرسان)
شادی منعم - مشاور، روانشناس
4.7
(29 امتیاز)

شادی منعم

4.7
(29 امتیاز)
تبریز - گلباد
4.7
(29 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست زوج درمانگر مشاور فردی
تبریز - گلباد
تبریز - گلباد
تبریز - گلباد
دکتر رقیه ذوالرحیم - مشاور، روانشناس
4.7
(14 امتیاز)
تبریز - روبه روی بیمارستان شهدا
4.7
(14 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس کودک زوج درمانگر مشاور فردی
تبریز - روبه روی بیمارستان شهدا
تبریز - روبه روی بیمارستان شهدا
تبریز - روبه روی بیمارستان شهدا
محمدرضا بهرامی - مشاور، روانشناس
4.9
(21 امتیاز)

محمدرضا بهرامی

4.9
(21 امتیاز)
تبریز - خیابان آزادی
4.9
(21 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی زوج درمانگر روان درمانگر مشاور فردی
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
حسین شاهرخی - مشاور، روانشناس
5
(13 امتیاز)

حسین شاهرخی

5
(13 امتیاز)
تبریز - ولیعصر
5
(13 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور تحصیلی روانشناس نوجوان روان درمانگر
تبریز - ولیعصر
تبریز - ولیعصر
تبریز - ولیعصر
حکیمه صفاشور - مشاور، روانشناس
4.8
(60 امتیاز)

حکیمه صفاشور

4.8
(60 امتیاز)
تبریز - چهارراه منصور
4.8
(60 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست مشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور خانواده
تبریز - چهارراه منصور
تبریز - چهارراه منصور
تبریز - چهارراه منصور
رقیه وحیدی - مشاور، روانشناس
4.8
(49 امتیاز)

رقیه وحیدی

4.8
(49 امتیاز)
تبریز - خیابان آزادی
4.8
(49 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
مینو جعفری - مشاور، روانشناس
4.8
(18 امتیاز)

مینو جعفری

4.8
(18 امتیاز)
تبریز - ولیعصر
4.8
(18 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج
تبریز - ولیعصر
تبریز - ولیعصر
تبریز - ولیعصر
زهرا افسری - مشاور، روانشناس
4.7
(38 امتیاز)

زهرا افسری

4.7
(38 امتیاز)
تبریز - خیابان هفده شهریور جدید
4.7
(38 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی زوج درمانگر نوروفیدبک، نوروتراپیست مشاور فردی
تبریز - خیابان هفده شهریور جدید
تبریز - خیابان هفده شهریور جدید
تبریز - خیابان هفده شهریور جدید
شفیقه طالب زاده - مشاور، روانشناس
4.4
(22 امتیاز)

شفیقه طالب زاده

4.4
(22 امتیاز)
تبریز - هفده شهریور
4.4
(22 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی روانشناس نوجوان
تبریز - هفده شهریور
تبریز - هفده شهریور
تبریز - هفده شهریور
دکتر لطیفه نظامی - مشاور، روانشناس
4.6
(12 امتیاز)

دکتر لطیفه نظامی

4.6
(12 امتیاز)
تبریز - چهارراه باغشمال
4.6
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج
تبریز - چهارراه باغشمال
تبریز - چهارراه باغشمال
تبریز - چهارراه باغشمال
سولماز جوادپور - مشاور، روانشناس
5
(15 امتیاز)

سولماز جوادپور

5
(15 امتیاز)
تبریز - تقاطع شریعتی جنوبی و پاستور جدید
5
(15 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی زوج درمانگر نوروفیدبک، نوروتراپیست سکس تراپیست
تبریز - تقاطع شریعتی جنوبی و پاستور جدید
تبریز - تقاطع شریعتی جنوبی و پاستور جدید
تبریز - تقاطع شریعتی جنوبی و پاستور جدید
دکتر پریسا افکاری - مشاور، روانشناس
4.3
(6 امتیاز)
تبریز - خیابان امام خمینی
4.3
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسنوروفیدبک، نوروتراپیست زوج درمانگر روان درمانگر
تبریز - خیابان امام خمینی
تبریز - خیابان امام خمینی
تبریز - خیابان امام خمینی
ابوالفضل صفری - مشاور، روانشناس
4.7
(12 امتیاز)

ابوالفضل صفری

4.7
(12 امتیاز)
تبریز - ۱۷ شهریور جدید
4.7
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی زوج درمانگر روانشناس نوجوان
تبریز - ۱۷ شهریور جدید
تبریز - ۱۷ شهریور جدید
تبریز - ۱۷ شهریور جدید
دکتر وجیهه خواجه - مشاور، روانشناس
5
(9 امتیاز)
تبریز - خیابان پاستور جدید
5
(9 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر روانشناس بالینی زوج درمانگر
تبریز - خیابان پاستور جدید
تبریز - خیابان پاستور جدید
تبریز - خیابان پاستور جدید
دکتر نگار استوار - مشاور، روانشناس
5
(4 امتیاز)
تبریز - ایل گلی
5
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روانشناس کودک روانشناس نوجوان
تبریز - ایل گلی
تبریز - ایل گلی
تبریز - ایل گلی
سید وحید هاشمی - مشاور، روانشناس
4.8
(88 امتیاز)

سید وحید هاشمی

4.8
(88 امتیاز)
تبریز - لاله غربی
4.8
(88 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج مشاور فردی زوج درمانگر
تبریز - لاله غربی
تبریز - لاله غربی
تبریز - لاله غربی
دکتر فرشته شعبانی - مشاور، روانشناس
5
(4 امتیاز)
تبریز - ولیعصر
5
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر
تبریز - ولیعصر
تبریز - ولیعصر
تبریز - ولیعصر
اعظم نقدی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

اعظم نقدی

بدون امتیاز
تبریز - خیابان ۱۷ شهریور جدید
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان زوج درمانگر مشاور فردی
تبریز - خیابان ۱۷ شهریور جدید
تبریز - خیابان ۱۷ شهریور جدید
تبریز - خیابان ۱۷ شهریور جدید
فاطمه عظیمی - مشاور، روانشناس
3.7
(30 امتیاز)

فاطمه عظیمی

3.7
(30 امتیاز)
تبریز - سه راه طالقانی به طرف 17 شهریور
3.7
(30 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست مشاور فردی زوج درمانگر
تبریز - سه راه طالقانی به طرف 17 شهریور
تبریز - سه راه طالقانی به طرف 17 شهریور
تبریز - سه راه طالقانی به طرف 17 شهریور
زهره رحیمان - مشاور، روانشناس
5
(2 امتیاز)

زهره رحیمان

5
(2 امتیاز)
تبریز - گلشهر
5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی روان درمانگر زوج درمانگر مشاور ازدواج
تبریز - گلشهر
تبریز - گلشهر
تبریز - گلشهر
لیلا سازدار - مشاور، روانشناس
5
(2 امتیاز)

لیلا سازدار

5
(2 امتیاز)
تبریز - ۱۷ شهریور جدید
5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج روان درمانگر
تبریز - ۱۷ شهریور جدید
تبریز - ۱۷ شهریور جدید
تبریز - ۱۷ شهریور جدید
حوریه رادپور - مشاور، روانشناس
5
(10 امتیاز)

حوریه رادپور

5
(10 امتیاز)
تبریز - خیابان آزادی
5
(10 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور خانواده زوج درمانگر روانشناس نوجوان
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
نیلوفر براززاده - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

نیلوفر براززاده

بدون امتیاز
تبریز - بلوار نیایش
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
تبریز - بلوار نیایش
تبریز - بلوار نیایش
تبریز - بلوار نیایش
دکتر رامین قاسمزاده - مشاور، روانشناس
4.8
(71 امتیاز)
تبریز - آبرسان
4.8
(71 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی زوج درمانگر مشاور ازدواج
تبریز - آبرسان
تبریز - آبرسان
تبریز - آبرسان
مریم زیرک پور نامی ور - مشاور، روانشناس
4.2
(5 امتیاز)
تبریز - ۱۷ شهریور جدید
4.2
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر سکس تراپیست
تبریز - ۱۷ شهریور جدید
تبریز - ۱۷ شهریور جدید
تبریز - ۱۷ شهریور جدید
ریحانه حاجی شعبانی - مشاور، روانشناس
4.5
(8 امتیاز)
تبریز - چهارراه آبرسان
4.5
(8 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده روانشناس کودک
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
رباب فرشی اقدم - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

رباب فرشی اقدم

بدون امتیاز
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده روانشناس کودک زوج درمانگر
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس یا تراپیست کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
چه کسانی نیاز به زوج درمانگر دارند؟

افرادی به زوج درمانگر نیاز دارند که عملکرد آنها در یک یا چند حوزه مانند روابط، شغل یا تحصیل مختل شده یا از اختلالات روانی رنج می‌‌برند و مشکلات و اختلالات روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. یک روانشناس حرفه‌ای به افراد کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و مشکلاتشان را مدیریت کنند. این افراد باید حتما توسط بهترین زوج درمانگر پیگیری و درمان شود.
در چه مواردی باید به زوج درمانگر مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین زوج درمانگر و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.
ویژگی های زوج درمانگر حرفه‌ای در تبریز چیست؟

یک زوج درمانگر حرفه‌ای در تبریز مهارت های تحلیلی خوبی دارد، او باید بتواند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند بررسی کند و از آنها نتیجه منطقی بگیرد. یک تراپیست خوب در تبریز دارای قدرت حل مسئله بالاست و می‌تواند جوانب مختلف یک مشکل را در نظر بگیرد. صبوری، رازداری، همدلی، اخلاق مداری و مهارت برقراری ارتباط از سایر خصوصیات یک زوج درمانگر خوب است.
بهترین زوج درمانگر تبریز چه ویژگی‌هایی دارد؟

این سوال درستی نیست؛ شما هیچ وقت نمی‌توانید بهترین زوج درمانگر را پیدا کنید اما همیشه می‌توانید دنبال یک زوج درمانگر خوب در تبریز باشید. یک زوج درمانگر خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به مراجع نشان دهد، همواره صبور و شنونده بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. بهترین زوج درمانگر مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود است. اگر به دنبال زوج درمانگر خوب در تبریز هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک زوج درمانگر خوب در تبریز پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک زوج درمانگر خوب در تبریز راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان و مشاوران تبریز را پیدا کنیم. پیدا کردن دکتر روانشناس تبریز از طریق پلتفرم‌های آنلاین آسان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌های سنتی خواهد بود.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

بعضی افراد روانشناس و مشاور را یکی میدانند اما روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت و راهنمایی افراد را دارد.
لیست متخصصان زوج درمانگر تبریز را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 126 زوج درمانگر در تبریز دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.
آیا روانشناس دکتر است؟

سوالی که بعضا زیاد پرسیده می‌شود اما از نظر فنی هر کس که دارای مدرک از دانشگاه پزشکی باشد به عنوان دکتر شناخته می‌شود. روانشناسان به این دلیل که در دانشکده پزشکی تحصیل نکردند، دکتر به حساب نمی‌آیند و دکتر روانشناس صرفا کسی است که دارای مدرک دکتری در رشته روانشناسی می‌باشد.
آیا زوج درمانگر می‌تواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین زوج درمانگر هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. زوج درمانگر کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.
هزینه زوج درمانگر در تبریز چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک زوج درمانگر در تبریز از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ آن طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد زوج درمانگر در تبریز دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان تبریز را دارد. در حال حاضر 126 زوج درمانگر خوب از شهر تبریز با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی زوج درمانگر خوب در تبریز در کدام شهرهای نزدیک زوج درمانگر دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی زوج درمانگر خوب در تبریز در شهرهای نزدیک مثل مراغه به معرفی بهترین روانشناسان و مشاوران می‌پردازد.
چطور زوج درمانگر خانم خوب در تبریز پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.