لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
3

زوج درمانگر در اصفهان

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل عمیق تر شدن شناخت زوجین، آموزش کنترل تعارض، حل مسئله، افزایش صمیمیت، مدیریت مشاجرات، سازگاری با تغییرات بزرگ مثل خیانت و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین زوج درمانگران اصفهان، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک زوج درمانگر خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

91 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسزوج درمانگراصفهان
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
(x زوج درمانگر)
فیلتر بر اساس شهر
(x اصفهان)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
صبا شفیعی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
اصفهان - خیابان توحید
اصفهان - خیابان توحید
اصفهان - خیابان توحید
دکتر حسین رحیمی - مشاور، روانشناس
اصفهان - پل فلزی
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور خانواده مشاور شغلی زوج درمانگر
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
سیده زهره میرمرعشی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان امام خمینی
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور خانواده زوج درمانگر مشاور فردی
اصفهان - خیابان امام خمینی
اصفهان - خیابان امام خمینی
اصفهان - خیابان امام خمینی
بهاره نکوئی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر سکس تراپیست مشاور فردی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
الهه اجل لوییان - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شریعتی
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور ازدواج سکس تراپیست
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
دکتر شقایق کهریزی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید ميانی
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر زوج درمانگر مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان توحید ميانی
اصفهان - خیابان توحید ميانی
اصفهان - خیابان توحید ميانی
افسانه آقائی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خانه اصفهان
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج زوج درمانگر سکس تراپیست
اصفهان - خانه اصفهان
اصفهان - خانه اصفهان
اصفهان - خانه اصفهان
دکتر هادی دهقانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان هزار جریب
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روان درمانگر
اصفهان - خیابان هزار جریب
اصفهان - خیابان هزار جریب
اصفهان - خیابان هزار جریب
پونه (راضیه) شیخ میری - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روانکاو روانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
صدف کبیری - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان نیکبخت
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر
اصفهان - خیابان نیکبخت
اصفهان - خیابان نیکبخت
اصفهان - خیابان نیکبخت
کوثر اشرفی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور فردی زوج درمانگر
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
دکتر معصومه محسنی اژیه - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
حوری دیانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
مشاور، روانشناسسکس تراپیست زوج درمانگر
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
دکتر سارا ناجی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
سپیده دهقانی مطلق - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان نظر غربی
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر
اصفهان - خیابان نظر غربی
اصفهان - خیابان نظر غربی
اصفهان - خیابان نظر غربی
سارا صراف زاده - مشاور، روانشناس
اصفهان - پل فلزی
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی مشاور خانواده
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
رضوان سلطانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - هزار جریب
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی
اصفهان - هزار جریب
اصفهان - هزار جریب
اصفهان - هزار جریب
گلنوش اثنی عشران - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان نظر غربی
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور تحصیلی روان درمانگر
اصفهان - خیابان نظر غربی
اصفهان - خیابان نظر غربی
اصفهان - خیابان نظر غربی
نیلوفر احمدی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خانه اصفهان
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر
اصفهان - خانه اصفهان
اصفهان - خانه اصفهان
اصفهان - خانه اصفهان
دکتر ریحانه شجاعی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور خانواده زوج درمانگر سکس تراپیست
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
دکتر دلارام بلوچی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده زوج درمانگر
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
مرضیه فتحیان - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان طیب
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
دکتر اعظم صالحی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان طیب
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر سکس تراپیست روانکاو
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
شهلا عماری - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روان درمانگر
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
عاطفه ریاحی فر - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان گلخانه
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان گلخانه
اصفهان - خیابان گلخانه
اصفهان - خیابان گلخانه
نرگس دژکامی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان طیب
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
زهرا تائبی پور - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان آمادگاه
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روان درمانگر
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
فاطمه علی عسگری - مشاور، روانشناس
اصفهان - اتوبان خرازی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ازدواج
اصفهان - اتوبان خرازی
اصفهان - اتوبان خرازی
اصفهان - اتوبان خرازی
فرزانه حقیقی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر روانشناس بالینی زوج درمانگر
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
حسین مانیان - مشاور، روانشناس
اصفهان - توحید میانی
مشاور، روانشناسزوج درمانگر سکس تراپیست مشاور ازدواج مشاور فردی
اصفهان - توحید میانی
اصفهان - توحید میانی
اصفهان - توحید میانی
مریم خلیل پور - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان هزارجریب
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی زوج درمانگر
اصفهان - خیابان هزارجریب
اصفهان - خیابان هزارجریب
اصفهان - خیابان هزارجریب
زینب خدادادی - مشاور، روانشناس
اصفهان - میدان آزادی
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی
اصفهان - میدان آزادی
اصفهان - میدان آزادی
اصفهان - میدان آزادی
شراره یزدان پناه - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مریم ربانی یکتا - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
فرهاد مکاریان پور - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان آپادانا اول
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور فردی زوج درمانگر مشاور خانواده
اصفهان - خیابان آپادانا اول
اصفهان - خیابان آپادانا اول
اصفهان - خیابان آپادانا اول
دکتر فهیمه رحمتی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
دکتر نیره آرین فر - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شریعتی شرقی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان شریعتی شرقی
اصفهان - خیابان شریعتی شرقی
اصفهان - خیابان شریعتی شرقی
زهرا هلاکوئی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور تحصیلی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
دکتر سپیده ستار - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسسکس تراپیست زوج درمانگر مشاور خانواده روان درمانگر
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
فریبا خانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شریعتی
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور خانواده مشاور فردی
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
محبوبه دهقانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان مدرس
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر
اصفهان - خیابان مدرس
اصفهان - خیابان مدرس
اصفهان - خیابان مدرس
پارسا کارخانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر روان درمانگر مشاور خانواده
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
دکتر فلور خیاطان - مشاور، روانشناس
اصفهان - بلوار بوستان سعدی
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر
اصفهان - بلوار بوستان سعدی
اصفهان - بلوار بوستان سعدی
اصفهان - بلوار بوستان سعدی
سید محسن مومنی - مشاور، روانشناس
اصفهان - میدان آزادی
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور خانواده
اصفهان - میدان آزادی
اصفهان - میدان آزادی
اصفهان - میدان آزادی
دکتر بهراد زادافشار - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید میانی
مشاور، روانشناسروانکاو روانشناس بالینی زوج درمانگر مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان توحید میانی
اصفهان - خیابان توحید میانی
اصفهان - خیابان توحید میانی

هر آنچه نیاز است راجع به مشاور، روانشناس بدانید

چگونه بهترین روانشناس اصفهان را پیدا کنم؟

این سوال درستی نیست؛ شما هیچ وقت نمی‌توانید بهترین روانشناس را پیدا کنید اما همیشه می‌توانید دنبال یک روانشناس خوب باشید. یک روانشناس خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به بیمار نشان دهد، همواره صبور و شنونده بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. رفتار و گفتار یک روانشناس خوب باید بسیار سنجیده و فردی راز نگهدار باشد. بهترین روانشناس ‌ها مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود هستند. اگر به دنبال روانشناس خوب در اصفهان هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.

چگونه یک روانشناس خوب در اصفهان پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک روانشناس خوب در اصفهان راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان اصفهان را پیدا کنیم.

هزینه روانشناس در اصفهان چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک روانشناس در اصفهان از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ آن طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.

پزشک خوب چه تعداد روانشناس در اصفهان دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان اصفهان را دارد. در حال حاضر 91 روانشناس خوب از شهر اصفهان با پزشک خوب همکاری می‌کنند.

پزشک خوب علاوه بر معرفی روانشناس خوب در اصفهان در کدام شهرهای نزدیک روانشناس دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی روانشناس خوب در اصفهان در شهرهای نزدیک مثل کاشان,نجف آباد,آران و بیدگل,اردستان,بهارستان (اصفهان)  به معرفی بهترین روانشناس‌ها می پردازد.

چطور روانشناس‌ خانم خوب در اصفهان پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.

لیست روانشناسان اصفهان را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 91 روانشناس در اصفهان دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.

 روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.

چه کسانی نیاز به روانشناس دارند؟

افرادی به روانشناس نیاز دارند که از اختلالات روحی و روانی رنج می‌برند؛ این افراد بیمارانی هستند که مشکلات و اختلالات روحی و روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. در واقع بیماری این افراد باید حتما توسط بهترین روانشناس پیگیری و درمان شود.

در چه مواردی باید به روانشناس مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین روانشناس و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.

تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

برای بعضی افراد عجیب است اگر بگوییم بین این دو تفاوت وجود دارد در واقع روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت افراد را دارد.

تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.

آیا روانشناس دکتر است؟

سوالی که بعضا زیاد پرسیده می‌شود اما از نظر فنی هر کس که دارای مدرک از دانشگاه پزشکی باشد به عنوان دکتر شناخته می‌شود. روانشناسان به این دلیل که در دانشکده پزشکی تحصیل نکردند، دکتر به حساب نمی‌آیند.

آیا روانشناس میتواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین روانشناس هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.

 

 

هر آنچه نیاز است راجع به زوج درمانگر بدانید

زوج درمانی

نگهداری و حفظ یک رابطه عاشقانه کار چندان آسانی نیست و نیازمند مراقبتی دائمی است.

گاهی اوقات خودمان به تنهایی از پس حل و فصل مشکلات برمیاییم ولی در برخی موارد بهتر است از یک زوج درمانگر کمک بگیریم.

زوج‌ درمانی چیست؟

زوج‌ درمانی نوعی از مداخلات روانشناختی است که در آن، یک درمانگر حاذق با زوجین کار می‌کند و کمک می‌کند تا هر دو نفر، درباره ی رابطه‌شان بینش کسب کنند، ناسازگاری ها را حل و فصل کنند و رضایت از رابطه را با استفاده از انواع مداخلات درمانی بهبود بخشند.

زوج درمانگران ممکن است بسته به رویکرد نظری خود از تکنیک های متفاوتی برای درمان مشکلات زوجی استفاده کنند. اما نهایتا تمام زوج درمانگران مسائل زیر را مدنظر قرار می‌دهند:

مشکل و موضوع مهم حال حاضر زوج را مورد توجه قرار می‌دهند. (مثل: مشکلات جنسی، اعتیاد، خشونت و یا خیانت).

با توجه به مشکل موجود برنامه درمانی را طرح ریزی می‌کنند و خود نیز در طی روند درمان مشارکت فعال دارند.

در طی دوره درمان، درمانگرکمک می‌کند که هر دو طرف متوجه سهم و نقش‌ خود در ایجاد تعاملات ناکارآمد و تعارضات بشوند. این موضوع به آنها کمک خواهد کرد تا بتوانند در شیوه‌ تفکرشان نسبت به رابطه و یکدیگر، تغییر ایجاد کنند.

از اهداف درمانی زوج درمانگران علاوه بر افزایش بینش، کمک به طرفین به منظور اعمال مهارت‌هایی است که کیفیت رابطه زناشویی را در عمل افزایش می‌دهند.

از جمله مهارت های که زوج درمانگران ممکن است در طی جلسات با زوجین به آنها آموزش دهند، مهارت برقراری ارتباط موثر، مهارت مدیریت خشم، مهارت مدیریت استرس و... باشد.

شما زمانی بهترین نتایج را از زوج درمانی خواهید گرفت که:

هر دو نفر از زوجین نسبت به اصلاح و یا تغییر رفتارهای ناکارآمد خود متمایل باشند.

همچنین نسبت به احساسات خود پذیرا بوده و در کل فرایند درمان صداقت داشته باشند.

اقداماتی که توسط زوج درمانگر صورت می‌گیرد:

فرایند ارزیابی زوج‌ها معمولاً شامل جمع‌آوری اطلاعات دقیق در مورد مشکل ارائه شده و سپس ارزیابی مشاغل، سطح تحصیلات، اشتغال، اطلاعات رشدی دوران کودکی، تاریخچه والدینی، سابقه سوء مصرف مواد، عقاید مذهبی، سوابق رابطه‌ای زوجین و موارد پزشکی و قانونی و روانشناسی آنها تا به حال، در قالب یک مصاحبه می‌باشد.

در مرحله بعد، روان درمانگر می‌تواند بهترین دوره‌ برنامه‌ریزی درمان را طراحی کند.

همچنین ممکن است از پرسشنامه ها و اندازه‌گیری‌های روانشناختی جهت دقیق تر شدن تشخیص استفاده شود.

نتایج مورد انتظار از زوج درمانی:

  • نشانه‌ های بیماری، بحث های زناشویی و مشکلات کاهش می‌یابند.
  • زوج به تعاملات سالمتر برمی‌گردند و رفتارهایی جهت ایجاد یک تعامل شادترتنظیم می‌شوند.