لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
3

زوج درمانگر در اصفهان

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل عمیق تر شدن شناخت زوجین، آموزش کنترل تعارض، حل مسئله، افزایش صمیمیت، مدیریت مشاجرات، سازگاری با تغییرات بزرگ مثل خیانت و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین زوج درمانگران اصفهان، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک زوج درمانگر خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

96 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسزوج درمانگراصفهان
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
(x زوج درمانگر)
فیلتر بر اساس شهر
(x اصفهان)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
دکتر هادی دهقانی - مشاور، روانشناس
4.9
(178 امتیاز)

دکتر هادی دهقانی

4.9
(178 امتیاز)
اصفهان - خیابان چهارباغ خواجو
4.9
(178 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
اصفهان - خیابان چهارباغ خواجو
اصفهان - خیابان چهارباغ خواجو
اصفهان - خیابان چهارباغ خواجو
صدف کبیری - مشاور، روانشناس
5
(56 امتیاز)

صدف کبیری

5
(56 امتیاز)
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
5
(56 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
فتانه ریاحی فر - مشاور، روانشناس
4.7
(176 امتیاز)

فتانه ریاحی فر

4.7
(176 امتیاز)
اصفهان - خانه اصفهان
4.7
(176 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی مشاور ازدواج زوج درمانگر
اصفهان - خانه اصفهان
اصفهان - خانه اصفهان
اصفهان - خانه اصفهان
بهاره نکوئی - مشاور، روانشناس
4.6
(66 امتیاز)

بهاره نکوئی

4.6
(66 امتیاز)
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
4.6
(66 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر سکس تراپیست مشاور فردی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
شهرزاد پورآزاد - مشاور، روانشناس
4.9
(13 امتیاز)

شهرزاد پورآزاد

4.9
(13 امتیاز)
اصفهان - هشت بهشت
4.9
(13 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج
اصفهان - هشت بهشت
اصفهان - هشت بهشت
اصفهان - هشت بهشت
مریم موذنی - مشاور، روانشناس
4.9
(42 امتیاز)

مریم موذنی

4.9
(42 امتیاز)
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
4.9
(42 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
دکتر مژگان نواب دانشمند - مشاور، روانشناس
4.9
(37 امتیاز)
اصفهان - چهارراه نورباران
4.9
(37 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی زوج درمانگر مشاور فردی
اصفهان - چهارراه نورباران
اصفهان - چهارراه نورباران
اصفهان - چهارراه نورباران
سپیده دهقانی مطلق - مشاور، روانشناس
4.8
(267 امتیاز)
اصفهان - خیابان نظر غربی
4.8
(267 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر روان درمانگر مشاور خانواده
اصفهان - خیابان نظر غربی
اصفهان - خیابان نظر غربی
اصفهان - خیابان نظر غربی
سیده زهره میرمرعشی - مشاور، روانشناس
4.6
(59 امتیاز)
اصفهان - فلکه ملک شهر
4.6
(59 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر روانشناس بالینی
اصفهان - فلکه ملک شهر
اصفهان - فلکه ملک شهر
اصفهان - فلکه ملک شهر
مریم ربانی یکتا - مشاور، روانشناس
4.8
(25 امتیاز)

مریم ربانی یکتا

4.8
(25 امتیاز)
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
4.8
(25 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
شهلا عماری - مشاور، روانشناس
4.7
(32 امتیاز)

شهلا عماری

4.7
(32 امتیاز)
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
4.7
(32 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روان درمانگر
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
افسانه آقائی - مشاور، روانشناس
4.6
(165 امتیاز)

افسانه آقائی

4.6
(165 امتیاز)
اصفهان - خانه اصفهان
4.6
(165 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج زوج درمانگر سکس تراپیست
اصفهان - خانه اصفهان
اصفهان - خانه اصفهان
اصفهان - خانه اصفهان
دکتر حسین رحیمی - مشاور، روانشناس
4.7
(43 امتیاز)

دکتر حسین رحیمی

4.7
(43 امتیاز)
اصفهان - پل فلزی
4.7
(43 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور خانواده زوج درمانگر
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
طیبه جمشیدی فارسانی - مشاور، روانشناس
4.9
(21 امتیاز)
اصفهان - خیابان توحید میانی
4.9
(21 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی
اصفهان - خیابان توحید میانی
اصفهان - خیابان توحید میانی
اصفهان - خیابان توحید میانی
بهاره مرتضوی نسب - مشاور، روانشناس
4.9
(32 امتیاز)

بهاره مرتضوی نسب

4.9
(32 امتیاز)
اصفهان - توحید میانی
4.9
(32 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانکاو روان درمانگر زوج درمانگر مشاور ازدواج
اصفهان - توحید میانی
اصفهان - توحید میانی
اصفهان - توحید میانی
کوثر اشرفی - مشاور، روانشناس
4.3
(23 امتیاز)

کوثر اشرفی

4.3
(23 امتیاز)
اصفهان - خیابان شریعتی
4.3
(23 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور فردی زوج درمانگر
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
دکتر نفیسه مظاهری - مشاور، روانشناس
5
(5 امتیاز)
اصفهان - خیابان شمس آبادی
5
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
الهه اجل لوییان - مشاور، روانشناس
4.6
(109 امتیاز)

الهه اجل لوییان

4.6
(109 امتیاز)
اصفهان - خیابان شریعتی
4.6
(109 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور ازدواج سکس تراپیست
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
زهرا تائبی پور - مشاور، روانشناس
4.3
(23 امتیاز)

زهرا تائبی پور

4.3
(23 امتیاز)
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
4.3
(23 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
عاطفه ریاحی فر - مشاور، روانشناس
4.8
(38 امتیاز)

عاطفه ریاحی فر

4.8
(38 امتیاز)
اصفهان - خیابان گلخانه
4.8
(38 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان گلخانه
اصفهان - خیابان گلخانه
اصفهان - خیابان گلخانه
دکتر ریحانه شجاعی - مشاور، روانشناس
4.3
(27 امتیاز)
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
4.3
(27 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور خانواده زوج درمانگر سکس تراپیست
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
آیدا مرادی نیا - مشاور، روانشناس
4.2
(18 امتیاز)

آیدا مرادی نیا

4.2
(18 امتیاز)
اصفهان - بلوار دانشگاه
4.2
(18 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر زوج درمانگر سکس تراپیست
اصفهان - بلوار دانشگاه
اصفهان - بلوار دانشگاه
اصفهان - بلوار دانشگاه
فرزانه حقیقی - مشاور، روانشناس
4.3
(14 امتیاز)

فرزانه حقیقی

4.3
(14 امتیاز)
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
4.3
(14 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر روانشناس بالینی زوج درمانگر
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مهدی کشاورز - مشاور، روانشناس
4.6
(10 امتیاز)

مهدی کشاورز

4.6
(10 امتیاز)
اصفهان - خیابان توحید
4.6
(10 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده زوج درمانگر
اصفهان - خیابان توحید
اصفهان - خیابان توحید
اصفهان - خیابان توحید
سوسن سعیدی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

سوسن سعیدی

بدون امتیاز
اصفهان - خیابان شیخ صدوق جنوبی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق جنوبی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق جنوبی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق جنوبی
دکتر عسل پیشیار - مشاور، روانشناس
3.6
(11 امتیاز)

دکتر عسل پیشیار

3.6
(11 امتیاز)
اصفهان - خیابان شیخ صدوقی شمالی
3.6
(11 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس نوجوان مشاور ازدواج زوج درمانگر
اصفهان - خیابان شیخ صدوقی شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوقی شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوقی شمالی
فاطمه شرافت قلعه قاسمی - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)
اصفهان - خیبان توحید جنوبی
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده
اصفهان - خیبان توحید جنوبی
اصفهان - خیبان توحید جنوبی
اصفهان - خیبان توحید جنوبی
مینا مجلسی - مشاور، روانشناس
4.6
(11 امتیاز)

مینا مجلسی

4.6
(11 امتیاز)
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
4.6
(11 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر سکس تراپیست مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
فریبا خانی - مشاور، روانشناس
4.2
(5 امتیاز)

فریبا خانی

4.2
(5 امتیاز)
اصفهان - خیابان شریعتی
4.2
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور خانواده مشاور فردی
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
پونه (راضیه) شیخ میری - مشاور، روانشناس
4.8
(42 امتیاز)
اصفهان - خیابان رباط سوم
4.8
(42 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روانکاو روانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان رباط سوم
اصفهان - خیابان رباط سوم
اصفهان - خیابان رباط سوم
دکتر نیره آرین فر - مشاور، روانشناس
3.9
(7 امتیاز)
اصفهان - خیابان شریعتی شرقی
3.9
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور خانواده زوج درمانگر
اصفهان - خیابان شریعتی شرقی
اصفهان - خیابان شریعتی شرقی
اصفهان - خیابان شریعتی شرقی
سارا فلاحیه - مشاور، روانشناس
4
(26 امتیاز)

سارا فلاحیه

4
(26 امتیاز)
اصفهان - خيابان شريعتی
4
(26 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر سکس تراپیست روانکاو
اصفهان - خيابان شريعتی
اصفهان - خيابان شريعتی
اصفهان - خيابان شريعتی
آزاده ایلبکی زاده مهابادی - مشاور، روانشناس
5
(2 امتیاز)
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور خانواده
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
دکتر ساره صادقی نیسیانی - مشاور، روانشناس
4.1
(13 امتیاز)
اصفهان - خیابان وحید
4.1
(13 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج روان درمانگر زوج درمانگر
اصفهان - خیابان وحید
اصفهان - خیابان وحید
اصفهان - خیابان وحید
حمیده محمدی خشویی - مشاور، روانشناس
4.9
(31 امتیاز)
اصفهان - فلکه ملک شهر
4.9
(31 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور خانواده مشاور فردی
اصفهان - فلکه ملک شهر
اصفهان - فلکه ملک شهر
اصفهان - فلکه ملک شهر
مریم خلیل پور - مشاور، روانشناس
4.1
(15 امتیاز)

مریم خلیل پور

4.1
(15 امتیاز)
اصفهان - خیابان هزارجریب
4.1
(15 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی زوج درمانگر
اصفهان - خیابان هزارجریب
اصفهان - خیابان هزارجریب
اصفهان - خیابان هزارجریب
دکتر طاهره پورکاظم - مشاور، روانشناس
5
(17 امتیاز)
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
5
(17 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی روان درمانگر مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
ناهید صالحیان دهکردی - مشاور، روانشناس
4.2
(19 امتیاز)
اصفهان - خیایان آمادگاه
4.2
(19 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر سکس تراپیست مشاور فردی
اصفهان - خیایان آمادگاه
اصفهان - خیایان آمادگاه
اصفهان - خیایان آمادگاه
فرشته دهقانی - مشاور، روانشناس
5
(15 امتیاز)

فرشته دهقانی

5
(15 امتیاز)
اصفهان - خیابان سعادت آباد
5
(15 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور خانواده
اصفهان - خیابان سعادت آباد
اصفهان - خیابان سعادت آباد
اصفهان - خیابان سعادت آباد
رضوان سلطانی - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)

رضوان سلطانی

5
(1 امتیاز)
اصفهان - هزار جریب
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی
اصفهان - هزار جریب
اصفهان - هزار جریب
اصفهان - هزار جریب
مرضیه فتحیان - مشاور، روانشناس
5
(8 امتیاز)

مرضیه فتحیان

5
(8 امتیاز)
اصفهان - سعادت آباد
5
(8 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ازدواج سکس تراپیست
اصفهان - سعادت آباد
اصفهان - سعادت آباد
اصفهان - سعادت آباد
نیلوفر ابراهیمی - مشاور، روانشناس
4.6
(19 امتیاز)

نیلوفر ابراهیمی

4.6
(19 امتیاز)
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
4.6
(19 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی مشاور تحصیلی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
پارسا کارخانی - مشاور، روانشناس
5
(7 امتیاز)

پارسا کارخانی

5
(7 امتیاز)
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
5
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر روان درمانگر مشاور خانواده
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
دکتر شقایق کهریزی - مشاور، روانشناس
4.8
(56 امتیاز)
اصفهان - خیابان توحید ميانی
4.8
(56 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر زوج درمانگر مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان توحید ميانی
اصفهان - خیابان توحید ميانی
اصفهان - خیابان توحید ميانی
حسین مانیان - مشاور، روانشناس
3.3
(6 امتیاز)

حسین مانیان

3.3
(6 امتیاز)
اصفهان - توحید میانی
3.3
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر سکس تراپیست مشاور ازدواج روان درمانگر
اصفهان - توحید میانی
اصفهان - توحید میانی
اصفهان - توحید میانی
سبا یوسفی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

سبا یوسفی

بدون امتیاز
اصفهان - خیابان توحید میانی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
اصفهان - خیابان توحید میانی
اصفهان - خیابان توحید میانی
اصفهان - خیابان توحید میانی
دکتر فیروزه صدیق - مشاور، روانشناس
5
(11 امتیاز)
اصفهان - خيابان شمس آبادی
5
(11 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر
اصفهان - خيابان شمس آبادی
اصفهان - خيابان شمس آبادی
اصفهان - خيابان شمس آبادی
بهاره ضیاء - مشاور، روانشناس
5
(4 امتیاز)

بهاره ضیاء

5
(4 امتیاز)
اصفهان - خیابان شمس آبادی
5
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
زینب خدادادی - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)

زینب خدادادی

5
(1 امتیاز)
اصفهان - میدان آزادی
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی
اصفهان - میدان آزادی
اصفهان - میدان آزادی
اصفهان - میدان آزادی
دکتر سپیده ستار - مشاور، روانشناس
4.6
(24 امتیاز)

دکتر سپیده ستار

4.6
(24 امتیاز)
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
4.6
(24 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست زوج درمانگر مشاور خانواده روان درمانگر
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس یا تراپیست کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
چه کسانی نیاز به زوج درمانگر دارند؟

افرادی به زوج درمانگر نیاز دارند که عملکرد آنها در یک یا چند حوزه مانند روابط، شغل یا تحصیل مختل شده یا از اختلالات روانی رنج می‌‌برند و مشکلات و اختلالات روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. یک روانشناس حرفه‌ای به افراد کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و مشکلاتشان را مدیریت کنند. این افراد باید حتما توسط بهترین زوج درمانگر پیگیری و درمان شود.
در چه مواردی باید به زوج درمانگر مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین زوج درمانگر و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.
ویژگی های زوج درمانگر حرفه‌ای در اصفهان چیست؟

یک زوج درمانگر حرفه‌ای در اصفهان مهارت های تحلیلی خوبی دارد، او باید بتواند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند بررسی کند و از آنها نتیجه منطقی بگیرد. یک تراپیست خوب در اصفهان دارای قدرت حل مسئله بالاست و می‌تواند جوانب مختلف یک مشکل را در نظر بگیرد. صبوری، رازداری، همدلی، اخلاق مداری و مهارت برقراری ارتباط از سایر خصوصیات یک زوج درمانگر خوب است.
بهترین زوج درمانگر اصفهان چه ویژگی‌هایی دارد؟

بیاید رو راست باشیم! بهترین زوج درمانگر وجود ندارد اما همیشه می‌توانید دنبال یک زوج درمانگر خوب در اصفهان باشید. یک زوج درمانگر خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به مراجع نشان دهد، همواره صبور، شنونده و راز نگهدار بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان کافی برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. بهترین زوج درمانگر مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود است. اگر به دنبال زوج درمانگر خوب در اصفهان هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک زوج درمانگر خوب در اصفهان پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک زوج درمانگر خوب در اصفهان راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان و مشاوران اصفهان را پیدا کنیم. پیدا کردن دکتر روانشناس اصفهان از طریق پلتفرم‌های آنلاین آسان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌های سنتی خواهد بود.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

بعضی افراد روانشناس و مشاور را یکی میدانند اما روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت و راهنمایی افراد را دارد.
لیست متخصصان زوج درمانگر اصفهان را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 221 زوج درمانگر در اصفهان دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
آیا زوج درمانگر می‌تواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین زوج درمانگر هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. زوج درمانگر کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.
هزینه زوج درمانگر در اصفهان چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک زوج درمانگر در اصفهان از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ آن طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد زوج درمانگر در اصفهان دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان اصفهان را دارد. در حال حاضر 221 زوج درمانگر خوب از شهر اصفهان با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی زوج درمانگر خوب در اصفهان در کدام شهرهای نزدیک زوج درمانگر دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی زوج درمانگر خوب در اصفهان در شهرهای نزدیک مثل مبارکه به معرفی بهترین روانشناسان و مشاوران می‌پردازد.
چطور زوج درمانگر خانم خوب در اصفهان پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.