لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
3

زوج درمانگر در قزوین

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل عمیق تر شدن شناخت زوجین، آموزش کنترل تعارض، حل مسئله، افزایش صمیمیت، مدیریت مشاجرات، سازگاری با تغییرات بزرگ مثل خیانت و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین زوج درمانگران قزوین، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک زوج درمانگر خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

26 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسزوج درمانگرقزوین
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
(x زوج درمانگر)
فیلتر بر اساس شهر
(x قزوین)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
مهدیه (بهشید) خلیل خانی - مشاور، روانشناس
4.8
(36 امتیاز)
قزوین - تقاطع شهرداری
4.8
(36 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی
قزوین - تقاطع شهرداری
قزوین - تقاطع شهرداری
قزوین - تقاطع شهرداری
ربابه دهقان نژاد - مشاور، روانشناس
4.7
(36 امتیاز)

ربابه دهقان نژاد

4.7
(36 امتیاز)
قزوین - سبزه میدان
4.7
(36 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
الهام حاجی رجبی - مشاور، روانشناس
4.9
(32 امتیاز)

الهام حاجی رجبی

4.9
(32 امتیاز)
قزوین - میدان عدل
4.9
(32 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج زوج درمانگر روان درمانگر
قزوین - میدان عدل
قزوین - میدان عدل
قزوین - میدان عدل
دکتر سیمین سیافی - مشاور، روانشناس
5
(10 امتیاز)
قزوین - خیابان فردوسی جنوبی
5
(10 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر زوج درمانگر
قزوین - خیابان فردوسی جنوبی
قزوین - خیابان فردوسی جنوبی
قزوین - خیابان فردوسی جنوبی
معصومه سلیمی - مشاور، روانشناس
4.8
(20 امتیاز)

معصومه سلیمی

4.8
(20 امتیاز)
قزوین - خیام جنوبی
4.8
(20 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده
قزوین - خیام جنوبی
قزوین - خیام جنوبی
قزوین - خیام جنوبی
فاطمه باجلان - مشاور، روانشناس
4.6
(66 امتیاز)

فاطمه باجلان

4.6
(66 امتیاز)
قزوین - خیابان شهید بابایی (دانشگاه)
4.6
(66 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور ازدواج
قزوین - خیابان شهید بابایی (دانشگاه)
قزوین - خیابان شهید بابایی (دانشگاه)
قزوین - خیابان شهید بابایی (دانشگاه)
سیده آزاده مرتضوی مهر - مشاور، روانشناس
5
(19 امتیاز)
قزوین - خیابان شهرداری
5
(19 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس نوجوان زوج درمانگر
قزوین - خیابان شهرداری
قزوین - خیابان شهرداری
قزوین - خیابان شهرداری
فاطمه رحمتی - مشاور، روانشناس
4.5
(59 امتیاز)

فاطمه رحمتی

4.5
(59 امتیاز)
قزوین - خیابان فردوسی
4.5
(59 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی زوج درمانگر روانشناس کودک
قزوین - خیابان فردوسی
قزوین - خیابان فردوسی
قزوین - خیابان فردوسی
متین السادات نصری - مشاور، روانشناس
4.8
(255 امتیاز)
قزوین - خیابان فردوسی
4.8
(255 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی مشاور خانواده
قزوین - خیابان فردوسی
قزوین - خیابان فردوسی
قزوین - خیابان فردوسی
دکتر سعید خدابنده لو - مشاور، روانشناس
4.5
(20 امتیاز)
قزوین - خیابان هلال احمر
4.5
(20 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی زوج درمانگر
قزوین - خیابان هلال احمر
قزوین - خیابان هلال احمر
قزوین - خیابان هلال احمر
رضا ریش پور - مشاور، روانشناس
4.9
(105 امتیاز)

رضا ریش پور

4.9
(105 امتیاز)
قزوین - سبزه میدان
4.9
(105 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ترک اعتیاد زوج درمانگر روانشناس نوجوان مشاور ازدواج
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
سید مصطفی نجم آبادی - مشاور، روانشناس
3.9
(19 امتیاز)
قزوین - خیابان نادری جنوبی
3.9
(19 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور شغلی زوج درمانگر روان درمانگر مشاور فردی
قزوین - خیابان نادری جنوبی
قزوین - خیابان نادری جنوبی
قزوین - خیابان نادری جنوبی
دکتر رقیه نوری پور لیاولی - مشاور، روانشناس
4.5
(99 امتیاز)
قزوین - سبزه میدان
4.5
(99 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ازدواج
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
تینا یوسف پور سقایی - مشاور، روانشناس
4.9
(15 امتیاز)
قزوین - فلکه دوم کوثر
4.9
(15 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج
قزوین - فلکه دوم کوثر
قزوین - فلکه دوم کوثر
قزوین - فلکه دوم کوثر
سپیده حاجی آقاسی - مشاور، روانشناس
4.9
(54 امتیاز)

سپیده حاجی آقاسی

4.9
(54 امتیاز)
قزوین - ملاصدرا
4.9
(54 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور ازدواج
قزوین - ملاصدرا
قزوین - ملاصدرا
قزوین - ملاصدرا
بهمن پیرمردوند چگینی - مشاور، روانشناس
5
(12 امتیاز)
قزوین - سبزه میدان
5
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی روان درمانگر
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
آرزو بارسم - مشاور، روانشناس
4.6
(107 امتیاز)

آرزو بارسم

4.6
(107 امتیاز)
قزوین - سبزه‌ میدان
4.6
(107 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج سکس تراپیست
قزوین - سبزه‌ میدان
قزوین - سبزه‌ میدان
قزوین - سبزه‌ میدان
دکتر زیبا باقری - مشاور، روانشناس
4.5
(75 امتیاز)

دکتر زیبا باقری

4.5
(75 امتیاز)
قزوین - خیابان فردوسی
4.5
(75 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده روان درمانگر روانشناس نوجوان
قزوین - خیابان فردوسی
قزوین - خیابان فردوسی
قزوین - خیابان فردوسی
زرین حسینی - مشاور، روانشناس
4.9
(44 امتیاز)

زرین حسینی

4.9
(44 امتیاز)
قزوین - خیابان نوروزیان
4.9
(44 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر روان درمانگر نوروفیدبک، نوروتراپیست
قزوین - خیابان نوروزیان
قزوین - خیابان نوروزیان
قزوین - خیابان نوروزیان
دکتر احسان رحمانی - مشاور، روانشناس
5
(5 امتیاز)
قزوین - سبزه میدان
5
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان زوج درمانگر سکس تراپیست مشاور ازدواج
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
دکتر مهدیه صادقپور - مشاور، روانشناس
5
(4 امتیاز)
قزوین - سبزه میدان
5
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر روانشناس نوجوان روانشناس کودک
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
دکتر نورا خوش چین گل - مشاور، روانشناس
4.7
(3 امتیاز)
قزوین - چهارراه خیام
4.7
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
قزوین - چهارراه خیام
قزوین - چهارراه خیام
قزوین - چهارراه خیام
فتانه حسنی برسری - مشاور، روانشناس
5
(7 امتیاز)
5
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی
طاهره علیخواه - مشاور، روانشناس
3.9
(16 امتیاز)

طاهره علیخواه

3.9
(16 امتیاز)
قزوین - سبزه میدان
3.9
(16 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر سکس تراپیست مشاور فردی
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
فاطمه رستمی پورلویه - مشاور، روانشناس
5
(3 امتیاز)
قزوین - خیابان شهرداری
5
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده روانشناس کودک روانشناس نوجوان
قزوین - خیابان شهرداری
قزوین - خیابان شهرداری
قزوین - خیابان شهرداری
رقیه بیک محمدیان - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

رقیه بیک محمدیان

بدون امتیاز
قزوین - خیابان نوروزیان
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده مشاور ازدواج زوج درمانگر
قزوین - خیابان نوروزیان
قزوین - خیابان نوروزیان
قزوین - خیابان نوروزیان
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس یا تراپیست کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
چه کسانی نیاز به زوج درمانگر دارند؟

افرادی به زوج درمانگر نیاز دارند که عملکرد آنها در یک یا چند حوزه مانند روابط، شغل یا تحصیل مختل شده یا از اختلالات روانی رنج می‌‌برند و مشکلات و اختلالات روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. یک روانشناس حرفه‌ای به افراد کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و مشکلاتشان را مدیریت کنند. این افراد باید حتما توسط بهترین زوج درمانگر پیگیری و درمان شود.
در چه مواردی باید به زوج درمانگر مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین زوج درمانگر و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.
ویژگی های زوج درمانگر حرفه‌ای در قزوین چیست؟

یک زوج درمانگر حرفه‌ای در قزوین مهارت های تحلیلی خوبی دارد، او باید بتواند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند بررسی کند و از آنها نتیجه منطقی بگیرد. یک تراپیست خوب در قزوین دارای قدرت حل مسئله بالاست و می‌تواند جوانب مختلف یک مشکل را در نظر بگیرد. صبوری، رازداری، همدلی، اخلاق مداری و مهارت برقراری ارتباط از سایر خصوصیات یک زوج درمانگر خوب است.
بهترین زوج درمانگر قزوین چه ویژگی‌هایی دارد؟

این سوال درستی نیست؛ شما هیچ وقت نمی‌توانید بهترین زوج درمانگر را پیدا کنید اما همیشه می‌توانید دنبال یک زوج درمانگر خوب در قزوین باشید. یک زوج درمانگر خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به مراجع نشان دهد، همواره صبور و شنونده بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. بهترین زوج درمانگر مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود است. اگر به دنبال زوج درمانگر خوب در قزوین هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک زوج درمانگر خوب در قزوین پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک زوج درمانگر خوب در قزوین راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان و مشاوران قزوین را پیدا کنیم. پیدا کردن دکتر روانشناس قزوین از طریق پلتفرم‌های آنلاین آسان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌های سنتی خواهد بود.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

برای بعضی افراد عجیب است اگر بگوییم بین این دو تفاوت وجود دارد در واقع روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت و راهنمایی افراد را دارد.
لیست متخصصان زوج درمانگر قزوین را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 59 زوج درمانگر در قزوین دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
آیا زوج درمانگر می‌تواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین زوج درمانگر هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. زوج درمانگر کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.
هزینه زوج درمانگر در قزوین چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک زوج درمانگر در قزوین از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ آن طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد زوج درمانگر در قزوین دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان قزوین را دارد. در حال حاضر 59 زوج درمانگر خوب از شهر قزوین با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی زوج درمانگر خوب در قزوین در کدام شهرهای نزدیک زوج درمانگر دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی زوج درمانگر خوب در قزوین در شهرهای نزدیک مثل الوند به معرفی بهترین روانشناسان و مشاوران می‌پردازد.
چطور زوج درمانگر خانم خوب در قزوین پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.