لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
3

مشاور فردی در رشت

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل اضطراب، افسردگی، وسواس، اعتیاد، استرس، فوبیا و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین مشاوران فردی رشت، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک مشاور فردی خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

153 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسمشاور فردیرشت
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
(x مشاور فردی)
فیلتر بر اساس شهر
(x رشت)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
هاله رامتین فر - مشاور، روانشناس
4.7
(150 امتیاز)

هاله رامتین فر

4.7
(150 امتیاز)
رشت - فلکه قلی پور
4.7
(150 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست روان درمانگر زوج درمانگر مشاور فردی
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
فاطمه امیدی - مشاور، روانشناس
5
(27 امتیاز)

فاطمه امیدی

5
(27 امتیاز)
رشت - فلکه قلی پور
5
(27 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور فردی
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
ندا نجفی سهل آبادی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز
رشت - چهارراه گلسار
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
محمد مظلومی راد - مشاور، روانشناس
4.9
(37 امتیاز)

محمد مظلومی راد

4.9
(37 امتیاز)
رشت - خیابان امام خمینی
4.9
(37 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
رشت - خیابان امام خمینی
رشت - خیابان امام خمینی
رشت - خیابان امام خمینی
جواد رجبی - مشاور، روانشناس
4.8
(56 امتیاز)

جواد رجبی

4.8
(56 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
4.8
(56 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی سکس تراپیست روان درمانگر
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
دکتر نگین هوشیان - مشاور، روانشناس
4.8
(60 امتیاز)

دکتر نگین هوشیان

4.8
(60 امتیاز)
رشت - میدان گاز
4.8
(60 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی مشاور فردی
رشت - میدان گاز
رشت - میدان گاز
رشت - میدان گاز
معصومه پوروزیری - مشاور، روانشناس
5
(12 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
5
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر روانشناس نوجوان مشاور فردی مشاور خانواده
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
ستاره فتحی - مشاور، روانشناس
4.2
(33 امتیاز)

ستاره فتحی

4.2
(33 امتیاز)
رشت - خیابان سعدی
4.2
(33 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر روانشناس کودک مشاور فردی
رشت - خیابان سعدی
رشت - خیابان سعدی
رشت - خیابان سعدی
محدثه فارسی شیجانی - مشاور، روانشناس
4.9
(34 امتیاز)
رشت - خیابان مطهری حاجی آباد
4.9
(34 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور ازدواج مشاور خانواده مشاور فردی
رشت - خیابان مطهری حاجی آباد
رشت - خیابان مطهری حاجی آباد
رشت - خیابان مطهری حاجی آباد
فریبا احمدی - مشاور، روانشناس
4.8
(78 امتیاز)

فریبا احمدی

4.8
(78 امتیاز)
رشت - فلکه قلی پور
4.8
(78 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانکاو
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
جاوید تکجو - مشاور، روانشناس
5
(11 امتیاز)

جاوید تکجو

5
(11 امتیاز)
رشت - گلسار
5
(11 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر
رشت - گلسار
رشت - گلسار
رشت - گلسار
بشرا افشار - مشاور، روانشناس
5
(8 امتیاز)

بشرا افشار

5
(8 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
5
(8 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور تحصیلی مشاور خانواده روانشناس نوجوان
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
نیما دهپور - مشاور، روانشناس
5
(5 امتیاز)

نیما دهپور

5
(5 امتیاز)
رشت - گلسار
5
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی
رشت - گلسار
رشت - گلسار
رشت - گلسار
شهناز سیروس - مشاور، روانشناس
4.8
(52 امتیاز)

شهناز سیروس

4.8
(52 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
4.8
(52 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده مشاور ازدواج مشاور فردی
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
پیمان خوانساری نژاد - مشاور، روانشناس
4.9
(108 امتیاز)
رشت - فلکه گاز
4.9
(108 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج سکس تراپیست روانشناس نوجوان
رشت - فلکه گاز
رشت - فلکه گاز
رشت - فلکه گاز
الناز توکلی - مشاور، روانشناس
4.8
(12 امتیاز)

الناز توکلی

4.8
(12 امتیاز)
رشت - خیابان معلم
4.8
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی روان درمانگر
رشت - خیابان معلم
رشت - خیابان معلم
رشت - خیابان معلم
سیده صغری نوری رحیم آبادی - مشاور، روانشناس
4.9
(28 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
4.9
(28 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور خانواده
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
مهدی شکوه - مشاور، روانشناس
4
(8 امتیاز)

مهدی شکوه

4
(8 امتیاز)
رشت - حاجی آباد
4
(8 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج مشاور تحصیلی مشاور شغلی
رشت - حاجی آباد
رشت - حاجی آباد
رشت - حاجی آباد
دکتر علیرضا نظام دوست - مشاور، روانشناس
4.1
(12 امتیاز)
رشت - حاجی آباد
4.1
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر روان سنج مشاور ازدواج
رشت - حاجی آباد
رشت - حاجی آباد
رشت - حاجی آباد
فاطمه عباسیان - مشاور، روانشناس
5
(2 امتیاز)

فاطمه عباسیان

5
(2 امتیاز)
رشت - رشتیان
5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک مشاور فردی روانشناس نوجوان
رشت - رشتیان
رشت - رشتیان
رشت - رشتیان
دکتر مریم غفوری - مشاور، روانشناس
4.7
(126 امتیاز)

دکتر مریم غفوری

4.7
(126 امتیاز)
رشت - بین پل بوسار و فلکه قلی پور
4.7
(126 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور ازدواج
رشت - بین پل بوسار و فلکه قلی پور
رشت - بین پل بوسار و فلکه قلی پور
رشت - بین پل بوسار و فلکه قلی پور
پریما یوسف پور مژدهی - مشاور، روانشناس
5
(6 امتیاز)
رشت - پل بوسار به سمت قلی پور
5
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور فردی
رشت - پل بوسار به سمت قلی پور
رشت - پل بوسار به سمت قلی پور
رشت - پل بوسار به سمت قلی پور
حسام دادرس کلاشمی - مشاور، روانشناس
5
(14 امتیاز)
رشت - پل بوسار
5
(14 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده مشاور ازدواج مشاور فردی
رشت - پل بوسار
رشت - پل بوسار
رشت - پل بوسار
هاجر جلالی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

هاجر جلالی

بدون امتیاز
رشت - خیابان سعدی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
رشت - خیابان سعدی
رشت - خیابان سعدی
رشت - خیابان سعدی
دکتر آرزو غلامی - مشاور، روانشناس
4
(37 امتیاز)
رشت - گلسار
4
(37 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی مشاور ازدواج روانشناس نوجوان
رشت - گلسار
رشت - گلسار
رشت - گلسار
دکتر نازیلا معین زاده - مشاور، روانشناس
5
(3 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
5
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی مشاور خانواده مشاور ازدواج
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
دکتر فاطمه بدخشان - مشاور، روانشناس
5
(7 امتیاز)
رشت - خیابان امام خمینی
5
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر سکس تراپیست مشاور ازدواج
رشت - خیابان امام خمینی
رشت - خیابان امام خمینی
رشت - خیابان امام خمینی
طاهره ملک پور - مشاور، روانشناس
5
(13 امتیاز)

طاهره ملک پور

5
(13 امتیاز)
رشت - خیابان 17 شهریور
5
(13 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روان درمانگر مشاور فردی مشاور خانواده
رشت - خیابان 17 شهریور
رشت - خیابان 17 شهریور
رشت - خیابان 17 شهریور
ساناز محمودی - مشاور، روانشناس
4.7
(12 امتیاز)

ساناز محمودی

4.7
(12 امتیاز)
رشت - حاجی آباد
4.7
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک مشاور ازدواج مشاور خانواده
رشت - حاجی آباد
رشت - حاجی آباد
رشت - حاجی آباد
نرگس کاولی - مشاور، روانشناس
5
(6 امتیاز)

نرگس کاولی

5
(6 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
5
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی مشاور خانواده
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
مرتضی ندافیان - مشاور، روانشناس
5
(11 امتیاز)

مرتضی ندافیان

5
(11 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
5
(11 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج مشاور تحصیلی
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
مریم پورحسن - مشاور، روانشناس
4.9
(7 امتیاز)

مریم پورحسن

4.9
(7 امتیاز)
رشت - پل بوسار
4.9
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک
رشت - پل بوسار
رشت - پل بوسار
رشت - پل بوسار
دنیا معروفی - مشاور، روانشناس
5
(15 امتیاز)

دنیا معروفی

5
(15 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
5
(15 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر سکس تراپیست روانشناس بالینی
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
الهه (صغری) فدایی شاهخالی - مشاور، روانشناس
5
(12 امتیاز)
رشت - خیابان نواب
5
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور تحصیلی مشاور فردی
رشت - خیابان نواب
رشت - خیابان نواب
رشت - خیابان نواب
عامر فیضی - مشاور، روانشناس
5
(6 امتیاز)

عامر فیضی

5
(6 امتیاز)
رشت - خیابان نواب
5
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور تحصیلی مشاور فردی
رشت - خیابان نواب
رشت - خیابان نواب
رشت - خیابان نواب
دکتر آزاده رسولی راد - مشاور، روانشناس
5
(23 امتیاز)
رشت - ابتدای خیابان سعدی
5
(23 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور ازدواج
رشت - ابتدای خیابان سعدی
رشت - ابتدای خیابان سعدی
رشت - ابتدای خیابان سعدی
فریده کفیلی کسمایی - مشاور، روانشناس
4.9
(10 امتیاز)
رشت - گلسار
4.9
(10 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور خانواده
رشت - گلسار
رشت - گلسار
رشت - گلسار
لیدا فلاح ذبیحی - مشاور، روانشناس
5
(12 امتیاز)
رشت - فلکه گاز
5
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی روانشناس بالینی
رشت - فلکه گاز
رشت - فلکه گاز
رشت - فلکه گاز
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس یا تراپیست کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
چه کسانی نیاز به مشاور فردی دارند؟

افرادی به مشاور فردی نیاز دارند که عملکرد آنها در یک یا چند حوزه مانند روابط، شغل یا تحصیل مختل شده یا از اختلالات روانی رنج می‌‌برند و مشکلات و اختلالات روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. یک روانشناس حرفه‌ای به افراد کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و مشکلاتشان را مدیریت کنند. این افراد باید حتما توسط بهترین مشاور فردی پیگیری و درمان شود.
در چه مواردی باید به مشاور فردی مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین مشاور فردی و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.
ویژگی های مشاور فردی حرفه‌ای در رشت چیست؟

یک مشاور فردی حرفه‌ای در رشت مهارت های تحلیلی خوبی دارد، او باید بتواند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند بررسی کند و از آنها نتیجه منطقی بگیرد. یک تراپیست خوب در رشت دارای قدرت حل مسئله بالاست و می‌تواند جوانب مختلف یک مشکل را در نظر بگیرد. صبوری، رازداری، همدلی، اخلاق مداری و مهارت برقراری ارتباط از سایر خصوصیات یک مشاور فردی خوب است.
بهترین مشاور فردی رشت چه ویژگی‌هایی دارد؟

بیاید رو راست باشیم! بهترین مشاور فردی وجود ندارد اما همیشه می‌توانید دنبال یک مشاور فردی خوب در رشت باشید. یک مشاور فردی خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به مراجع نشان دهد، همواره صبور، شنونده و راز نگهدار بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان کافی برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. بهترین مشاور فردی مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود است. اگر به دنبال مشاور فردی خوب در رشت هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک مشاور فردی خوب در رشت پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک مشاور فردی خوب در رشت راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان و مشاوران رشت را پیدا کنیم. پیدا کردن دکتر روانشناس رشت از طریق پلتفرم‌های آنلاین آسان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌های سنتی خواهد بود.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

بعضی افراد روانشناس و مشاور را یکی میدانند اما روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت و راهنمایی افراد را دارد.
لیست متخصصان مشاور فردی رشت را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 235 مشاور فردی در رشت دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.
آیا روانشناس دکتر است؟

این سوال به کرار پرسیده می‌شود اما از نظر فنی هر کس که دارای مدرک از دانشگاه پزشکی باشد به عنوان دکتر شناخته می‌شود. روانشناسان به این دلیل که در دانشکده پزشکی تحصیل نکردند، دکتر به حساب نمی‌آیند و دکتر روانشناس صرفا کسی است که دارای مدرک دکتری در رشته روانشناسی می‌باشد.
آیا مشاور فردی می‌تواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین مشاور فردی هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. مشاور فردی کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.
هزینه مشاور فردی در رشت چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک مشاور فردی در رشت از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ آن طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد مشاور فردی در رشت دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان رشت را دارد. در حال حاضر 235 مشاور فردی خوب از شهر رشت با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی مشاور فردی خوب در رشت در کدام شهرهای نزدیک مشاور فردی دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی مشاور فردی خوب در رشت در شهرهای نزدیک مثل سیاهکل به معرفی بهترین روانشناسان و مشاوران می‌پردازد.
چطور مشاور فردی خانم خوب در رشت پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.