لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
3

مشاور فردی در اصفهان

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل اضطراب، افسردگی، وسواس، اعتیاد، استرس، فوبیا و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین مشاوران فردی اصفهان، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک مشاور فردی خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

420 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسمشاور فردیاصفهان
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
(x مشاور فردی)
فیلتر بر اساس شهر
(x اصفهان)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
فخرالملوک واعظی - مشاور، روانشناس
4.9
(15 امتیاز)

فخرالملوک واعظی

4.9
(15 امتیاز)
اصفهان - خیابان آمادگاه
4.9
(15 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
شهرزاد پورآزاد - مشاور، روانشناس
4.9
(13 امتیاز)

شهرزاد پورآزاد

4.9
(13 امتیاز)
اصفهان - هشت بهشت
4.9
(13 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج
اصفهان - هشت بهشت
اصفهان - هشت بهشت
اصفهان - هشت بهشت
مرضیه شاه نظری - مشاور، روانشناس
5
(17 امتیاز)

مرضیه شاه نظری

5
(17 امتیاز)
اصفهان - خیابان فردوسی
5
(17 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ترک اعتیاد
اصفهان - خیابان فردوسی
اصفهان - خیابان فردوسی
اصفهان - خیابان فردوسی
دکتر مریم حقانی - مشاور، روانشناس
5
(9 امتیاز)
اصفهان - خیابان شمس آبادی
5
(9 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
الهه اجل لوییان - مشاور، روانشناس
4.6
(109 امتیاز)

الهه اجل لوییان

4.6
(109 امتیاز)
اصفهان - خیابان شریعتی
4.6
(109 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور ازدواج سکس تراپیست
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
دکتر علی صادقی - مشاور، روانشناس
5
(22 امتیاز)

دکتر علی صادقی

5
(22 امتیاز)
اصفهان - خیابان شریف واقفی
5
(22 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج روانشناس بالینی
اصفهان - خیابان شریف واقفی
اصفهان - خیابان شریف واقفی
اصفهان - خیابان شریف واقفی
سوسن سعیدی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

سوسن سعیدی

بدون امتیاز
اصفهان - خیابان شیخ صدوق جنوبی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق جنوبی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق جنوبی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق جنوبی
مریم مأمن پوش - مشاور، روانشناس
4.9
(27 امتیاز)

مریم مأمن پوش

4.9
(27 امتیاز)
اصفهان - چهارباغ بالا
4.9
(27 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج
اصفهان - چهارباغ بالا
اصفهان - چهارباغ بالا
اصفهان - چهارباغ بالا
رویا شاوران - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

رویا شاوران

بدون امتیاز
اصفهان - خیابان هزارجریب
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی مشاور فردی روان درمانگر
اصفهان - خیابان هزارجریب
اصفهان - خیابان هزارجریب
اصفهان - خیابان هزارجریب
فرشته کاظمی - مشاور، روانشناس
4.3
(22 امتیاز)

فرشته کاظمی

4.3
(22 امتیاز)
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
4.3
(22 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور شغلی مشاور فردی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
الهه قربانی - مشاور، روانشناس
4.8
(17 امتیاز)

الهه قربانی

4.8
(17 امتیاز)
اصفهان - چهارباغ بالا
4.8
(17 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور فردی
اصفهان - چهارباغ بالا
اصفهان - چهارباغ بالا
اصفهان - چهارباغ بالا
دکتر مژگان نواب دانشمند - مشاور، روانشناس
4.9
(37 امتیاز)
اصفهان - چهارراه نورباران
4.9
(37 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی زوج درمانگر مشاور فردی
اصفهان - چهارراه نورباران
اصفهان - چهارراه نورباران
اصفهان - چهارراه نورباران
نیلوفر ابراهیمی - مشاور، روانشناس
4.6
(19 امتیاز)

نیلوفر ابراهیمی

4.6
(19 امتیاز)
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
4.6
(19 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی مشاور تحصیلی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
زینب زارعی - مشاور، روانشناس
4.7
(13 امتیاز)

زینب زارعی

4.7
(13 امتیاز)
اصفهان - خیابان شیخ صدوقی شمالی
4.7
(13 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانکاو
اصفهان - خیابان شیخ صدوقی شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوقی شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوقی شمالی
نسرین جوان - مشاور، روانشناس
4.9
(43 امتیاز)

نسرین جوان

4.9
(43 امتیاز)
اصفهان - خیابان هزار جریب
4.9
(43 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور فردی
اصفهان - خیابان هزار جریب
اصفهان - خیابان هزار جریب
اصفهان - خیابان هزار جریب
ریحانه سادات باقری - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان آپادانا
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده
اصفهان - خیابان آپادانا
اصفهان - خیابان آپادانا
اصفهان - خیابان آپادانا
کوثر اشرفی - مشاور، روانشناس
4.3
(23 امتیاز)

کوثر اشرفی

4.3
(23 امتیاز)
اصفهان - خیابان شریعتی
4.3
(23 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور فردی زوج درمانگر
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
سید صالح رجایی - مشاور، روانشناس
4.8
(4 امتیاز)

سید صالح رجایی

4.8
(4 امتیاز)
اصفهان - میدان فیض
4.8
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج
اصفهان - میدان فیض
اصفهان - میدان فیض
اصفهان - میدان فیض
دکتر مهناز قطره سامانی - مشاور، روانشناس
4.9
(64 امتیاز)
اصفهان - خیابان بزرگمهر
4.9
(64 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک روانشناس نوجوان روانشناس بالینی
اصفهان - خیابان بزرگمهر
اصفهان - خیابان بزرگمهر
اصفهان - خیابان بزرگمهر
دکتر نفیسه مظاهری - مشاور، روانشناس
5
(5 امتیاز)
اصفهان - خیابان شمس آبادی
5
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
نیره السادات خیام نکویی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان سپه
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسروانشناس کودک مشاور ازدواج روانشناس نوجوان مشاور فردی
اصفهان - خیابان سپه
اصفهان - خیابان سپه
اصفهان - خیابان سپه
دکتر پریسا آقاگدی - مشاور، روانشناس
4.9
(27 امتیاز)
اصفهان - خیابان نظر غربی
4.9
(27 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج مشاور فردی
اصفهان - خیابان نظر غربی
اصفهان - خیابان نظر غربی
اصفهان - خیابان نظر غربی
شهره سپهری - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

شهره سپهری

بدون امتیاز
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مریم خلیل پور - مشاور، روانشناس
4.1
(15 امتیاز)

مریم خلیل پور

4.1
(15 امتیاز)
اصفهان - خیابان هزارجریب
4.1
(15 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی زوج درمانگر
اصفهان - خیابان هزارجریب
اصفهان - خیابان هزارجریب
اصفهان - خیابان هزارجریب
بهاره نکوئی - مشاور، روانشناس
4.6
(66 امتیاز)

بهاره نکوئی

4.6
(66 امتیاز)
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
4.6
(66 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر سکس تراپیست مشاور فردی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
الناز سجادی - مشاور، روانشناس
4.7
(54 امتیاز)

الناز سجادی

4.7
(54 امتیاز)
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
4.7
(54 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
دکتر زهرا برچخ - مشاور، روانشناس
5
(2 امتیاز)
اصفهان - خیابان طیب
5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
الهه سعیدپور - مشاور، روانشناس
4.4
(10 امتیاز)

الهه سعیدپور

4.4
(10 امتیاز)
اصفهان - مجتمع پارک
4.4
(10 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده
اصفهان - مجتمع پارک
اصفهان - مجتمع پارک
اصفهان - مجتمع پارک
دکتر نغمه خدامی - مشاور، روانشناس
4.8
(24 امتیاز)

دکتر نغمه خدامی

4.8
(24 امتیاز)
اصفهان - انتهای علامه امینی شرقی
4.8
(24 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج مشاور خانواده مشاور تحصیلی
اصفهان - انتهای علامه امینی شرقی
اصفهان - انتهای علامه امینی شرقی
اصفهان - انتهای علامه امینی شرقی
طیبه جمشیدی فارسانی - مشاور، روانشناس
4.9
(21 امتیاز)
اصفهان - خیابان توحید میانی
4.9
(21 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی
اصفهان - خیابان توحید میانی
اصفهان - خیابان توحید میانی
اصفهان - خیابان توحید میانی
فتانه ریاحی فر - مشاور، روانشناس
4.7
(176 امتیاز)

فتانه ریاحی فر

4.7
(176 امتیاز)
اصفهان - خانه اصفهان
4.7
(176 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی مشاور ازدواج زوج درمانگر
اصفهان - خانه اصفهان
اصفهان - خانه اصفهان
اصفهان - خانه اصفهان
صفورا محمدی - مشاور، روانشناس
4.9
(32 امتیاز)

صفورا محمدی

4.9
(32 امتیاز)
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
4.9
(32 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور خانواده مشاور فردی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
ملیحه احمدی بنی - مشاور، روانشناس
5
(15 امتیاز)
اصفهان - خیابان سجاد
5
(15 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان سجاد
اصفهان - خیابان سجاد
اصفهان - خیابان سجاد
مهسا کشاورزی پور - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

مهسا کشاورزی پور

بدون امتیاز
اصفهان - سه راه سیمین
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
اصفهان - سه راه سیمین
اصفهان - سه راه سیمین
اصفهان - سه راه سیمین
بهاره صفدری - مشاور، روانشناس
4.8
(46 امتیاز)

بهاره صفدری

4.8
(46 امتیاز)
اصفهان - هشت بهشت غربی
4.8
(46 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی مشاور فردی
اصفهان - هشت بهشت غربی
اصفهان - هشت بهشت غربی
اصفهان - هشت بهشت غربی
فریبا خانی - مشاور، روانشناس
4.2
(5 امتیاز)

فریبا خانی

4.2
(5 امتیاز)
اصفهان - خیابان شریعتی
4.2
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور خانواده مشاور فردی
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
آیدا مرادی نیا - مشاور، روانشناس
4.2
(18 امتیاز)

آیدا مرادی نیا

4.2
(18 امتیاز)
اصفهان - بلوار دانشگاه
4.2
(18 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر زوج درمانگر سکس تراپیست
اصفهان - بلوار دانشگاه
اصفهان - بلوار دانشگاه
اصفهان - بلوار دانشگاه
گلنوش اثنی عشران - مشاور، روانشناس
5
(8 امتیاز)
اصفهان - خیابان نظر غربی
5
(8 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور تحصیلی روان درمانگر روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان نظر غربی
اصفهان - خیابان نظر غربی
اصفهان - خیابان نظر غربی
معصومه مظلوم قاضیانی - مشاور، روانشناس
4.6
(74 امتیاز)
اصفهان - چهارراه شیخ صدوق
4.6
(74 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک مشاور فردی روانشناس نوجوان روانکاو
اصفهان - چهارراه شیخ صدوق
اصفهان - چهارراه شیخ صدوق
اصفهان - چهارراه شیخ صدوق
فرزانه حقیقی - مشاور، روانشناس
4.3
(14 امتیاز)

فرزانه حقیقی

4.3
(14 امتیاز)
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
4.3
(14 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر روانشناس بالینی زوج درمانگر
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
دکتر فرزانه فروزان فر - مشاور، روانشناس
2.3
(3 امتیاز)
اصفهان - خیابان آمادگاه
2.3
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور فردی مشاور خانواده روانشناس کودک
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
زهرا براهیمی پور - مشاور، روانشناس
5
(13 امتیاز)
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
5
(13 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
آزاده ایلبکی زاده مهابادی - مشاور، روانشناس
5
(2 امتیاز)
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور خانواده
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
زهرا تائبی پور - مشاور، روانشناس
4.3
(23 امتیاز)

زهرا تائبی پور

4.3
(23 امتیاز)
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
4.3
(23 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
عاطفه ریاحی فر - مشاور، روانشناس
4.8
(38 امتیاز)

عاطفه ریاحی فر

4.8
(38 امتیاز)
اصفهان - خیابان گلخانه
4.8
(38 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان گلخانه
اصفهان - خیابان گلخانه
اصفهان - خیابان گلخانه
مریم اعلمی فر - مشاور، روانشناس
4.4
(7 امتیاز)

مریم اعلمی فر

4.4
(7 امتیاز)
اصفهان - خیابان شریعتی شرقی
4.4
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده روان درمانگر
اصفهان - خیابان شریعتی شرقی
اصفهان - خیابان شریعتی شرقی
اصفهان - خیابان شریعتی شرقی
حمیده محمدی خشویی - مشاور، روانشناس
4.9
(31 امتیاز)
اصفهان - فلکه ملک شهر
4.9
(31 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور خانواده مشاور فردی
اصفهان - فلکه ملک شهر
اصفهان - فلکه ملک شهر
اصفهان - فلکه ملک شهر
دکتر امیر کشاورز - مشاور، روانشناس
4
(126 امتیاز)
اصفهان - توحید میانی
4
(126 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی روان درمانگر روانکاو
اصفهان - توحید میانی
اصفهان - توحید میانی
اصفهان - توحید میانی
مائده شاه زیدی - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)
اصفهان - اتوبان صیاد شیرازی
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور فردی روان درمانگر مشاور خانواده
اصفهان - اتوبان صیاد شیرازی
اصفهان - اتوبان صیاد شیرازی
اصفهان - اتوبان صیاد شیرازی
آرمان رضوانی - مشاور، روانشناس
5
(5 امتیاز)

آرمان رضوانی

5
(5 امتیاز)
اصفهان - خیابان هزارجریب
5
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور شغلی مشاور توسعه فردی مشاور صنعتی سازمانی مشاور فردی
اصفهان - خیابان هزارجریب
اصفهان - خیابان هزارجریب
اصفهان - خیابان هزارجریب
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس یا تراپیست کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
چه کسانی نیاز به مشاور فردی دارند؟

افرادی به مشاور فردی نیاز دارند که عملکرد آنها در یک یا چند حوزه مانند روابط، شغل یا تحصیل مختل شده یا از اختلالات روانی رنج می‌‌برند و مشکلات و اختلالات روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. یک روانشناس حرفه‌ای به افراد کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و مشکلاتشان را مدیریت کنند. این افراد باید حتما توسط بهترین مشاور فردی پیگیری و درمان شود.
در چه مواردی باید به مشاور فردی مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین مشاور فردی و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.
ویژگی های مشاور فردی حرفه‌ای در اصفهان چیست؟

یک مشاور فردی حرفه‌ای در اصفهان مهارت های تحلیلی خوبی دارد، او باید بتواند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند بررسی کند و از آنها نتیجه منطقی بگیرد. یک تراپیست خوب در اصفهان دارای قدرت حل مسئله بالاست و می‌تواند جوانب مختلف یک مشکل را در نظر بگیرد. صبوری، رازداری، همدلی، اخلاق مداری و مهارت برقراری ارتباط از سایر خصوصیات یک مشاور فردی خوب است.
بهترین مشاور فردی اصفهان چه ویژگی‌هایی دارد؟

بیاید رو راست باشیم! بهترین مشاور فردی وجود ندارد اما همیشه می‌توانید دنبال یک مشاور فردی خوب در اصفهان باشید. یک مشاور فردی خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به مراجع نشان دهد، همواره صبور، شنونده و راز نگهدار بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان کافی برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. بهترین مشاور فردی مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود است. اگر به دنبال مشاور فردی خوب در اصفهان هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک مشاور فردی خوب در اصفهان پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک مشاور فردی خوب در اصفهان راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان و مشاوران اصفهان را پیدا کنیم. پیدا کردن دکتر روانشناس اصفهان از طریق پلتفرم‌های آنلاین آسان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌های سنتی خواهد بود.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

بعضی افراد روانشناس و مشاور را یکی میدانند اما روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت و راهنمایی افراد را دارد.
لیست متخصصان مشاور فردی اصفهان را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 660 مشاور فردی در اصفهان دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.
آیا روانشناس دکتر است؟

سوالی که بعضا زیاد پرسیده می‌شود اما از نظر فنی هر کس که دارای مدرک از دانشگاه پزشکی باشد به عنوان دکتر شناخته می‌شود. روانشناسان به این دلیل که در دانشکده پزشکی تحصیل نکردند، دکتر به حساب نمی‌آیند و دکتر روانشناس صرفا کسی است که دارای مدرک دکتری در رشته روانشناسی می‌باشد.
آیا مشاور فردی می‌تواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین مشاور فردی هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. مشاور فردی کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.
هزینه مشاور فردی در اصفهان چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک مشاور فردی در اصفهان از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ آن طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد مشاور فردی در اصفهان دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان اصفهان را دارد. در حال حاضر 660 مشاور فردی خوب از شهر اصفهان با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی مشاور فردی خوب در اصفهان در کدام شهرهای نزدیک مشاور فردی دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی مشاور فردی خوب در اصفهان در شهرهای نزدیک مثل نایین به معرفی بهترین روانشناسان و مشاوران می‌پردازد.
چطور مشاور فردی خانم خوب در اصفهان پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.