لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
3

مشاور فردی در قم

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل اضطراب، افسردگی، وسواس، اعتیاد، استرس، فوبیا و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین مشاوران فردی قم، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک مشاور فردی خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

117 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسمشاور فردیقم
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
(x مشاور فردی)
فیلتر بر اساس شهر
(x قم)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
فرزانه افشاری - مشاور، روانشناس
5
(22 امتیاز)

فرزانه افشاری

5
(22 امتیاز)
قم - بلوار نیایش
5
(22 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور فردی
قم - بلوار نیایش
قم - بلوار نیایش
قم - بلوار نیایش
زهرا کلهر - مشاور، روانشناس
5
(5 امتیاز)

زهرا کلهر

5
(5 امتیاز)
قم - خیابان شهید صدوقی
5
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر
قم - خیابان شهید صدوقی
قم - خیابان شهید صدوقی
قم - خیابان شهید صدوقی
مریم سادات موسی کاظمی - مشاور، روانشناس
4.5
(22 امتیاز)
قم - ابتدای بلوار 15 خرداد
4.5
(22 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی مشاور خانواده
قم - ابتدای بلوار 15 خرداد
قم - ابتدای بلوار 15 خرداد
قم - ابتدای بلوار 15 خرداد
فاطمه برزگر - مشاور، روانشناس
4.9
(62 امتیاز)

فاطمه برزگر

4.9
(62 امتیاز)
قم - بلوار جمهوری
4.9
(62 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانکاو مشاور فردی مشاور خانواده مشاور ازدواج
قم - بلوار جمهوری
قم - بلوار جمهوری
قم - بلوار جمهوری
نرجس شکارچی - مشاور، روانشناس
4.5
(4 امتیاز)

نرجس شکارچی

4.5
(4 امتیاز)
قم - بلوار جمهوری
4.5
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی
قم - بلوار جمهوری
قم - بلوار جمهوری
قم - بلوار جمهوری
پروین مهدیخانی - مشاور، روانشناس
4.8
(56 امتیاز)

پروین مهدیخانی

4.8
(56 امتیاز)
قم - بلوار امین
4.8
(56 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر سکس تراپیست
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
مژگان آقابابایی - مشاور، روانشناس
4.5
(30 امتیاز)

مژگان آقابابایی

4.5
(30 امتیاز)
قم - زنبیل اباد
4.5
(30 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس نوجوان مشاور ازدواج
قم - زنبیل اباد
قم - زنبیل اباد
قم - زنبیل اباد
دکتر فاطمه شقاقی - مشاور، روانشناس
4.4
(21 امتیاز)

دکتر فاطمه شقاقی

4.4
(21 امتیاز)
قم - بلوار امین
4.4
(21 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی زوج درمانگر
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
زهره خانعلی زاده - مشاور، روانشناس
5
(13 امتیاز)
قم - بلوار امین
5
(13 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی روان درمانگر
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
مریم پرخاشجو - مشاور، روانشناس
4.6
(9 امتیاز)

مریم پرخاشجو

4.6
(9 امتیاز)
قم - بلوار امین
4.6
(9 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور فردی مشاور تحصیلی روان درمانگر
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
مجید عبدی - مشاور، روانشناس
5
(10 امتیاز)

مجید عبدی

5
(10 امتیاز)
قم - خیابان صدوقی
5
(10 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی مشاور توسعه فردی
قم - خیابان صدوقی
قم - خیابان صدوقی
قم - خیابان صدوقی
الهام اکبرزاده - مشاور، روانشناس
4.8
(16 امتیاز)

الهام اکبرزاده

4.8
(16 امتیاز)
قم - بلوار شهید صدوقی
4.8
(16 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده مشاور فردی
قم - بلوار شهید صدوقی
قم - بلوار شهید صدوقی
قم - بلوار شهید صدوقی
سید علیرضا سیفی - مشاور، روانشناس
3.7
(12 امتیاز)

سید علیرضا سیفی

3.7
(12 امتیاز)
قم - خیابان بنیاد
3.7
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج سکس تراپیست زوج درمانگر مشاور فردی
قم - خیابان بنیاد
قم - خیابان بنیاد
قم - خیابان بنیاد
اعظم نجفعلی زاده - مشاور، روانشناس
4.8
(42 امتیاز)

اعظم نجفعلی زاده

4.8
(42 امتیاز)
قم - بلوار امین
4.8
(42 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی روانشناس نوجوان
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
پریدخت بهرک - مشاور، روانشناس
5
(5 امتیاز)

پریدخت بهرک

5
(5 امتیاز)
قم - بلوار امین
5
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور فردی
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
فاطمه زهرایی نیا - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)
قم - میدان رسالت
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک روانشناس نوجوان
قم - میدان رسالت
قم - میدان رسالت
قم - میدان رسالت
رسول نادری - مشاور، روانشناس
5
(4 امتیاز)

رسول نادری

5
(4 امتیاز)
قم - بنیاد
5
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج روان درمانگر مشاور فردی مشاور خانواده
قم - بنیاد
قم - بنیاد
قم - بنیاد
محمد عابری کمال - مشاور، روانشناس
4.1
(23 امتیاز)

محمد عابری کمال

4.1
(23 امتیاز)
قم - بلوار امین
4.1
(23 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر زوج درمانگر مشاور فردی مشاور ترک اعتیاد
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
دکتر فهیمه باهنر - مشاور، روانشناس
4.6
(11 امتیاز)

دکتر فهیمه باهنر

4.6
(11 امتیاز)
قم - بلوار امین
4.6
(11 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج مشاور تحصیلی مشاور فردی
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
نرگس رهبری - مشاور، روانشناس
4.5
(8 امتیاز)

نرگس رهبری

4.5
(8 امتیاز)
قم - بلوار امین
4.5
(8 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی روان درمانگر
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
فاطمه هدایتی - مشاور، روانشناس
5
(9 امتیاز)

فاطمه هدایتی

5
(9 امتیاز)
قم - بلوار جمهوری
5
(9 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی
قم - بلوار جمهوری
قم - بلوار جمهوری
قم - بلوار جمهوری
محسن تمدن - مشاور، روانشناس
4.8
(5 امتیاز)

محسن تمدن

4.8
(5 امتیاز)
قم - میدان شهید صدوقی
4.8
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی مشاور فردی روان درمانگر روانکاو
قم - میدان شهید صدوقی
قم - میدان شهید صدوقی
قم - میدان شهید صدوقی
مرضیه عزیزی معین - مشاور، روانشناس
3.8
(17 امتیاز)

مرضیه عزیزی معین

3.8
(17 امتیاز)
قم - خیابان جمهوری
3.8
(17 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور فردی روانشناس نوجوان روانشناس بالینی
قم - خیابان جمهوری
قم - خیابان جمهوری
قم - خیابان جمهوری
سارا رضازاده عسگری - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)
قم - خیابان 15 خرداد
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
قم - خیابان 15 خرداد
قم - خیابان 15 خرداد
قم - خیابان 15 خرداد
زینب غلامی - مشاور، روانشناس
5
(19 امتیاز)

زینب غلامی

5
(19 امتیاز)
قم - بلوار جمهوری
5
(19 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس بالینی
قم - بلوار جمهوری
قم - بلوار جمهوری
قم - بلوار جمهوری
دکتر فاطمه قربانی نیا - مشاور، روانشناس
5
(3 امتیاز)
قم - میدان رسالت
5
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
قم - میدان رسالت
قم - میدان رسالت
قم - میدان رسالت
زهرا شمس - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)

زهرا شمس

5
(1 امتیاز)
قم - بلوار بهشت
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس بالینی
قم - بلوار بهشت
قم - بلوار بهشت
قم - بلوار بهشت
فائزه کاظمی - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)

فائزه کاظمی

5
(1 امتیاز)
قم - بلوار امین
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
عاطفه عربی - مشاور، روانشناس
4.7
(27 امتیاز)

عاطفه عربی

4.7
(27 امتیاز)
قم - بلوارامین
4.7
(27 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر
قم - بلوارامین
قم - بلوارامین
قم - بلوارامین
فاطمه مرادی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

فاطمه مرادی

بدون امتیاز
قم - بلوار جمهوری
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده
قم - بلوار جمهوری
قم - بلوار جمهوری
قم - بلوار جمهوری
احمد قاضی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

احمد قاضی

بدون امتیاز
قم - بلوار امین
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
مریم جام  پرازمی - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)
قم - بلوار جمهوری
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر
قم - بلوار جمهوری
قم - بلوار جمهوری
قم - بلوار جمهوری
هانیه بشارتی - مشاور، روانشناس
4.8
(20 امتیاز)

هانیه بشارتی

4.8
(20 امتیاز)
قم - بلوار الغدیر
4.8
(20 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانکاو مشاور خانواده زوج درمانگر مشاور فردی
قم - بلوار الغدیر
قم - بلوار الغدیر
قم - بلوار الغدیر
مریم میرزا ابوالحسن - مشاور، روانشناس
4
(1 امتیاز)
قم - بلوار امین
4
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
محمدرضا احمدی محمدآبادی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز
قم - بنیاد
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
قم - بنیاد
قم - بنیاد
قم - بنیاد
غزاله نایینی زاده - مشاور، روانشناس
5
(2 امتیاز)
قم - بلوار امین
5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک روانشناس نوجوان
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
زکیه موسوی تبار - مشاور، روانشناس
4
(1 امتیاز)
قم - ابتدای بلوار امین
4
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
قم - ابتدای بلوار امین
قم - ابتدای بلوار امین
قم - ابتدای بلوار امین
زهرا رضایی فرد - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)
قم - خیابان بنیاد
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج زوج درمانگر
قم - خیابان بنیاد
قم - خیابان بنیاد
قم - خیابان بنیاد
فاطمه شریفی - مشاور، روانشناس
3
(2 امتیاز)

فاطمه شریفی

3
(2 امتیاز)
قم - بلوار امین
3
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
مجید ضرغام - مشاور، روانشناس
1
(1 امتیاز)

مجید ضرغام

1
(1 امتیاز)
قم - دور شهر
1
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
قم - دور شهر
قم - دور شهر
قم - دور شهر
محمد غلام پور - مشاور، روانشناس
4
(1 امتیاز)

محمد غلام پور

4
(1 امتیاز)
قم - ابتدای بلوار امین
4
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
قم - ابتدای بلوار امین
قم - ابتدای بلوار امین
قم - ابتدای بلوار امین
زهرا زند - مشاور، روانشناس
5
(2 امتیاز)

زهرا زند

5
(2 امتیاز)
قم - خیابان 15 خرداد
5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج مشاور خانواده مشاور ترک اعتیاد
قم - خیابان 15 خرداد
قم - خیابان 15 خرداد
قم - خیابان 15 خرداد
حسن میرزا حسینی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

حسن میرزا حسینی

بدون امتیاز
قم - دور شهر
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
قم - دور شهر
قم - دور شهر
قم - دور شهر
علی حامدی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

علی حامدی

بدون امتیاز
قم - خیابان نوزده دی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
قم - خیابان نوزده دی
قم - خیابان نوزده دی
قم - خیابان نوزده دی
صدیقه السادات شجاعی - مشاور، روانشناس
5
(6 امتیاز)
قم - فلکه مفتح زنبیل آباد
5
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست زوج درمانگر مشاور فردی
قم - فلکه مفتح زنبیل آباد
قم - فلکه مفتح زنبیل آباد
قم - فلکه مفتح زنبیل آباد
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس یا تراپیست کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
چه کسانی نیاز به مشاور فردی دارند؟

افرادی به مشاور فردی نیاز دارند که عملکرد آنها در یک یا چند حوزه مانند روابط، شغل یا تحصیل مختل شده یا از اختلالات روانی رنج می‌‌برند و مشکلات و اختلالات روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. یک روانشناس حرفه‌ای به افراد کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و مشکلاتشان را مدیریت کنند. این افراد باید حتما توسط بهترین مشاور فردی پیگیری و درمان شود.
در چه مواردی باید به مشاور فردی مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین مشاور فردی و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.
ویژگی های مشاور فردی حرفه‌ای در قم چیست؟

یک مشاور فردی حرفه‌ای در قم مهارت های تحلیلی خوبی دارد، او باید بتواند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند بررسی کند و از آنها نتیجه منطقی بگیرد. یک تراپیست خوب در قم دارای قدرت حل مسئله بالاست و می‌تواند جوانب مختلف یک مشکل را در نظر بگیرد. صبوری، رازداری، همدلی، اخلاق مداری و مهارت برقراری ارتباط از سایر خصوصیات یک مشاور فردی خوب است.
بهترین مشاور فردی قم چه ویژگی‌هایی دارد؟

این سوال درستی نیست؛ شما هیچ وقت نمی‌توانید بهترین مشاور فردی را پیدا کنید اما همیشه می‌توانید دنبال یک مشاور فردی خوب در قم باشید. یک مشاور فردی خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به مراجع نشان دهد، همواره صبور و شنونده بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. بهترین مشاور فردی مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود است. اگر به دنبال مشاور فردی خوب در قم هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک مشاور فردی خوب در قم پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک مشاور فردی خوب در قم راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان و مشاوران قم را پیدا کنیم. پیدا کردن دکتر روانشناس قم از طریق پلتفرم‌های آنلاین آسان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌های سنتی خواهد بود.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

بعضی افراد روانشناس و مشاور را یکی میدانند اما روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت و راهنمایی افراد را دارد.
لیست متخصصان مشاور فردی قم را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 206 مشاور فردی در قم دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.
آیا روانشناس دکتر است؟

این سوال به کرار پرسیده می‌شود اما از نظر فنی هر کس که دارای مدرک از دانشگاه پزشکی باشد به عنوان دکتر شناخته می‌شود. روانشناسان به این دلیل که در دانشکده پزشکی تحصیل نکردند، دکتر به حساب نمی‌آیند و دکتر روانشناس صرفا کسی است که دارای مدرک دکتری در رشته روانشناسی می‌باشد.
آیا مشاور فردی می‌تواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین مشاور فردی هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. مشاور فردی کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.
هزینه مشاور فردی در قم چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک مشاور فردی در قم از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ آن طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد مشاور فردی در قم دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان قم را دارد. در حال حاضر 206 مشاور فردی خوب از شهر قم با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی مشاور فردی خوب در قم در کدام شهرهای نزدیک مشاور فردی دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی مشاور فردی خوب در قم در شهرهای نزدیک مثل تهران به معرفی بهترین روانشناسان و مشاوران می‌پردازد.
چطور مشاور فردی خانم خوب در قم پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.