لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
3

روان درمانگر در تبریز

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل احساس درماندگی و غم و اندوه طولانی‌مدت، ناتوانی در حل مشکلات شخصی، عدم تمرکز بر وظایف کاری، نگرانی مفرط، انتظار وقایع ناگوار، سوءمصرف مواد مخدر، پرخاشگری و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین روان درمانگرها تبریز، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک روان درمانگر خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

41 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسروان درمانگرتبریز
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
(x روان درمانگر)
فیلتر بر اساس شهر
(x تبریز)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
دکتر زهرا زنگوله چی - مشاور، روانشناس
4
(14 امتیاز)
تبریز - چهارراه باغشمال
4
(14 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی روان درمانگر
تبریز - چهارراه باغشمال
تبریز - چهارراه باغشمال
تبریز - چهارراه باغشمال
دکتر مسعود حسنی علوی - مشاور، روانشناس
4.9
(35 امتیاز)
تبریز - خیابان ارتش جنوبی
4.9
(35 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی روانکاو روان درمانگر مشاور خانواده
تبریز - خیابان ارتش جنوبی
تبریز - خیابان ارتش جنوبی
تبریز - خیابان ارتش جنوبی
مریم سید عالی پور - مشاور، روانشناس
4.6
(37 امتیاز)
تبریز - خیابان ارتش
4.6
(37 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر زوج درمانگر مشاور ازدواج روانشناس بالینی
تبریز - خیابان ارتش
تبریز - خیابان ارتش
تبریز - خیابان ارتش
حنیفه نوحه خوان - مشاور، روانشناس
5
(21 امتیاز)
تبریز - تقاطع ارتش جنوبی و پاستور جدی
5
(21 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روان درمانگر
تبریز - تقاطع ارتش جنوبی و پاستور جدی
تبریز - تقاطع ارتش جنوبی و پاستور جدی
تبریز - تقاطع ارتش جنوبی و پاستور جدی
هانیه سیدحسینی - مشاور، روانشناس
5
(56 امتیاز)

هانیه سیدحسینی

5
(56 امتیاز)
تبریز - چهارراه آبرسان
5
(56 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور فردی
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
فاطمه اسکندرپور - مشاور، روانشناس
5
(96 امتیاز)
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
5
(96 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
یلدا خلقی خسروشاهی - مشاور، روانشناس
4.9
(17 امتیاز)
تبریز - چهارراه منصور
4.9
(17 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور فردی روانشناس بالینی
تبریز - چهارراه منصور
تبریز - چهارراه منصور
تبریز - چهارراه منصور
زینب تقی پور - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

زینب تقی پور

بدون امتیاز
تبریز - اول خیابان گلباد
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج زوج درمانگر روان درمانگر
تبریز - اول خیابان گلباد
تبریز - اول خیابان گلباد
تبریز - اول خیابان گلباد
محمدرضا بهرامی - مشاور، روانشناس
4.9
(21 امتیاز)

محمدرضا بهرامی

4.9
(21 امتیاز)
تبریز - خیابان آزادی
4.9
(21 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی زوج درمانگر روان درمانگر مشاور فردی
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
دکتر شروین زنجانی - مشاور، روانشناس
4.8
(32 امتیاز)
تبریز - چهارراه آبرسان
4.8
(32 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی روان درمانگر
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
رعنا یاری - مشاور، روانشناس
5
(7 امتیاز)

رعنا یاری

5
(7 امتیاز)
تبریز - خیابان 17 شهریور
5
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس بالینی مشاور ازدواج روان درمانگر
تبریز - خیابان 17 شهریور
تبریز - خیابان 17 شهریور
تبریز - خیابان 17 شهریور
پونه اروانه - مشاور، روانشناس
4.8
(103 امتیاز)

پونه اروانه

4.8
(103 امتیاز)
تبریز - خیابان باغشمال
4.8
(103 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر مشاور ازدواج
تبریز - خیابان باغشمال
تبریز - خیابان باغشمال
تبریز - خیابان باغشمال
رقیه جلیل زاد - مشاور، روانشناس
5
(10 امتیاز)

رقیه جلیل زاد

5
(10 امتیاز)
تبریز - ابتدای خیابان 17 شهریور جدید
5
(10 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر
تبریز - ابتدای خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - ابتدای خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - ابتدای خیابان 17 شهریور جدید
زهرا غفاری شجاع - مشاور، روانشناس
5
(250 امتیاز)

زهرا غفاری شجاع

5
(250 امتیاز)
تبریز - چهارراه باغشمال
5
(250 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر زوج درمانگر مشاور ازدواج
تبریز - چهارراه باغشمال
تبریز - چهارراه باغشمال
تبریز - چهارراه باغشمال
محمد محکی - مشاور، روانشناس
4.7
(121 امتیاز)

محمد محکی

4.7
(121 امتیاز)
تبریز - خیابان باغشمال
4.7
(121 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانکاو روان درمانگر
تبریز - خیابان باغشمال
تبریز - خیابان باغشمال
تبریز - خیابان باغشمال
رضا رهبران - مشاور، روانشناس
5
(62 امتیاز)

رضا رهبران

5
(62 امتیاز)
تبریز - اول 17 شهریور جدید
5
(62 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس نوجوان روان درمانگر روانشناس کودک
تبریز - اول 17 شهریور جدید
تبریز - اول 17 شهریور جدید
تبریز - اول 17 شهریور جدید
حوریه رادپور - مشاور، روانشناس
5
(10 امتیاز)

حوریه رادپور

5
(10 امتیاز)
تبریز - خیابان آزادی
5
(10 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور خانواده زوج درمانگر روانشناس نوجوان
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
مریم آذر - مشاور، روانشناس
5
(18 امتیاز)

مریم آذر

5
(18 امتیاز)
تبریز - مرکز مشاوره اجتماعی بیمارستان ولیعصر
5
(18 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس نوجوان روان درمانگر مشاور ازدواج
تبریز - مرکز مشاوره اجتماعی بیمارستان ولیعصر
تبریز - مرکز مشاوره اجتماعی بیمارستان ولیعصر
تبریز - مرکز مشاوره اجتماعی بیمارستان ولیعصر
دکتر گلناز گلشن خلیلی - مشاور، روانشناس
4.5
(15 امتیاز)
تبریز - خیابان آزادی
4.5
(15 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
حسین شاهرخی - مشاور، روانشناس
5
(13 امتیاز)

حسین شاهرخی

5
(13 امتیاز)
تبریز - ولیعصر
5
(13 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر زوج درمانگر مشاور تحصیلی روانشناس نوجوان
تبریز - ولیعصر
تبریز - ولیعصر
تبریز - ولیعصر
دکتر صالح قلی پور - مشاور، روانشناس
4.9
(86 امتیاز)
تبریز - چهارراه آبرسان
4.9
(86 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور خانواده روان درمانگر
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
قدرت برزگر - مشاور، روانشناس
5
(15 امتیاز)

قدرت برزگر

5
(15 امتیاز)
تبریز - شهرک نور
5
(15 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور فردی مشاور خانواده روان درمانگر
تبریز - شهرک نور
تبریز - شهرک نور
تبریز - شهرک نور
دکتر وجیهه خواجه - مشاور، روانشناس
5
(9 امتیاز)
تبریز - خیابان پاستور جدید
5
(9 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر روانشناس بالینی زوج درمانگر
تبریز - خیابان پاستور جدید
تبریز - خیابان پاستور جدید
تبریز - خیابان پاستور جدید
دکتر پریسا افکاری - مشاور، روانشناس
4.3
(6 امتیاز)
تبریز - خیابان امام خمینی
4.3
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسنوروفیدبک، نوروتراپیست زوج درمانگر روان درمانگر
تبریز - خیابان امام خمینی
تبریز - خیابان امام خمینی
تبریز - خیابان امام خمینی
هادی تحفه - مشاور، روانشناس
5
(7 امتیاز)

هادی تحفه

5
(7 امتیاز)
تبریز - چهارراه منصور
5
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس کودک روانشناس بالینی روان درمانگر
تبریز - چهارراه منصور
تبریز - چهارراه منصور
تبریز - چهارراه منصور
سحر بصیریان - مشاور، روانشناس
4.7
(39 امتیاز)

سحر بصیریان

4.7
(39 امتیاز)
تبریز - چهارراه آبرسان
4.7
(39 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر روانشناس بالینی
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
عاصفه راشد - مشاور، روانشناس
5
(16 امتیاز)

عاصفه راشد

5
(16 امتیاز)
تبریز - گلشهر
5
(16 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور فردی
تبریز - گلشهر
تبریز - گلشهر
تبریز - گلشهر
نیلوفر بناصالح - مشاور، روانشناس
4.3
(24 امتیاز)

نیلوفر بناصالح

4.3
(24 امتیاز)
تبریز - رضانژاد جنوبی
4.3
(24 امتیاز)
مشاور، روانشناسهیپنوتراپیست روان درمانگر مشاور فردی روانشناس بالینی
تبریز - رضانژاد جنوبی
تبریز - رضانژاد جنوبی
تبریز - رضانژاد جنوبی
پرستو محمودزاده - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

پرستو محمودزاده

بدون امتیاز
تبریز - چهارراه آبرسان
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور توسعه فردی روان درمانگر مشاور ازدواج
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
دکتر کریم قلعه بان قره بابا - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز
تبریز - خیابان پاستور جدید
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسروان درمانگر
تبریز - خیابان پاستور جدید
تبریز - خیابان پاستور جدید
تبریز - خیابان پاستور جدید
سمیه کریمی - مشاور، روانشناس
2.5
(2 امتیاز)

سمیه کریمی

2.5
(2 امتیاز)
تبریز - 17 شهریور جدید
2.5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر
تبریز - 17 شهریور جدید
تبریز - 17 شهریور جدید
تبریز - 17 شهریور جدید
زهره رحیمان - مشاور، روانشناس
5
(2 امتیاز)

زهره رحیمان

5
(2 امتیاز)
تبریز - گلشهر
5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی روان درمانگر زوج درمانگر مشاور ازدواج
تبریز - گلشهر
تبریز - گلشهر
تبریز - گلشهر
لیلا سازدار - مشاور، روانشناس
5
(2 امتیاز)

لیلا سازدار

5
(2 امتیاز)
تبریز - ۱۷ شهریور جدید
5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج روان درمانگر
تبریز - ۱۷ شهریور جدید
تبریز - ۱۷ شهریور جدید
تبریز - ۱۷ شهریور جدید
مهدیه تقوی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

مهدیه تقوی

بدون امتیاز
تبریز - 17 شهریور
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج روانشناس کودک روان درمانگر مشاور فردی
تبریز - 17 شهریور
تبریز - 17 شهریور
تبریز - 17 شهریور
فاطمه صغری حجازی - مشاور، روانشناس
5
(5 امتیاز)
تبریز - خیابان آزادی
5
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور فردی روانشناس کودک روانشناس نوجوان
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
زهرا خسروی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

زهرا خسروی

بدون امتیاز
تبریز - ارتش جنوبی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسروان درمانگر
تبریز - ارتش جنوبی
تبریز - ارتش جنوبی
تبریز - ارتش جنوبی
علی نجات - مشاور، روانشناس
5
(4 امتیاز)

علی نجات

5
(4 امتیاز)
تبریز - سه راهی گلگشت
5
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور فردی روانشناس کودک
تبریز - سه راهی گلگشت
تبریز - سه راهی گلگشت
تبریز - سه راهی گلگشت
دکتر مینا زعفرانچی زاده مقدم - مشاور، روانشناس
4
(4 امتیاز)
تبریز - چهارراه آبرسان
4
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی روان درمانگر مشاور ازدواج مشاور تحصیلی
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس یا تراپیست کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
چه کسانی نیاز به روان درمانگر دارند؟

افرادی به روان درمانگر نیاز دارند که عملکرد آنها در یک یا چند حوزه مانند روابط، شغل یا تحصیل مختل شده یا از اختلالات روانی رنج می‌‌برند و مشکلات و اختلالات روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. یک روانشناس حرفه‌ای به افراد کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و مشکلاتشان را مدیریت کنند. این افراد باید حتما توسط بهترین روان درمانگر پیگیری و درمان شود.
در چه مواردی باید به روان درمانگر مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین روان درمانگر و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.
ویژگی های روان درمانگر حرفه‌ای در تبریز چیست؟

یک روان درمانگر حرفه‌ای در تبریز مهارت های تحلیلی خوبی دارد، او باید بتواند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند بررسی کند و از آنها نتیجه منطقی بگیرد. یک تراپیست خوب در تبریز دارای قدرت حل مسئله بالاست و می‌تواند جوانب مختلف یک مشکل را در نظر بگیرد. صبوری، رازداری، همدلی، اخلاق مداری و مهارت برقراری ارتباط از سایر خصوصیات یک روان درمانگر خوب است.
بهترین روان درمانگر تبریز چه ویژگی‌هایی دارد؟

این سوال درستی نیست؛ شما هیچ وقت نمی‌توانید بهترین روان درمانگر را پیدا کنید اما همیشه می‌توانید دنبال یک روان درمانگر خوب در تبریز باشید. یک روان درمانگر خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به مراجع نشان دهد، همواره صبور و شنونده بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. بهترین روان درمانگر مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود است. اگر به دنبال روان درمانگر خوب در تبریز هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک روان درمانگر خوب در تبریز پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک روان درمانگر خوب در تبریز راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان و مشاوران تبریز را پیدا کنیم. پیدا کردن دکتر روانشناس تبریز از طریق پلتفرم‌های آنلاین آسان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌های سنتی خواهد بود.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

برای بعضی افراد عجیب است اگر بگوییم بین این دو تفاوت وجود دارد در واقع روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت و راهنمایی افراد را دارد.
لیست متخصصان روان درمانگر تبریز را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 108 روان درمانگر در تبریز دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
آیا روان درمانگر می‌تواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین روان درمانگر هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. روان درمانگر کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.
هزینه روان درمانگر در تبریز چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک روان درمانگر در تبریز از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ آن طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد روان درمانگر در تبریز دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان تبریز را دارد. در حال حاضر 108 روان درمانگر خوب از شهر تبریز با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی روان درمانگر خوب در تبریز در کدام شهرهای نزدیک روان درمانگر دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی روان درمانگر خوب در تبریز در شهرهای نزدیک مثل ملکان به معرفی بهترین روانشناسان و مشاوران می‌پردازد.
چطور روان درمانگر خانم خوب در تبریز پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.