جستجوی متخصص: روانشناس، مشاور - بندرعباس


دکتر شعله نمازی

دکتر شعله نمازی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

مشاوره خانواده

آدرس مطب: بندرعباس - بلوار جمهوری اسلامی - بیمارستان ابن سینا

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
 فتانه آقایی

فتانه آقایی

روانشناس، مشاور

مشاوره ازدواج

آدرس مطب: بندرعباس - چهارراه فاطمیه - کوچه جنب مسجد فاطمیه - ساختمان فاطمیه - طبقه 5 - مرکز مشاوره طلوع آرامش

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
 کبری حاجی علیزاده

کبری حاجی علیزاده

روانشناس، مشاور

مشاوره ازدواج

آدرس مطب: بندرعباس - چهارراه مرادی - ساختمان پارسیان - طبقه 4 - مرکز مشاوره یاس هرمزگان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
 فاطمه فروزنده

فاطمه فروزنده

روانشناس، مشاور

مشاوره خانواده

آدرس مطب: بندرعباس - بین چهارراه مرادی و فلکه قدس - نبش خیابان جاهد - بالای پرده سرای ساحل - طبقه 3 - مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی همگام

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
 فاطمه نادری

فاطمه نادری

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: بندرعباس - چهارراه مرادی - به طرف میدان قدس - کوچه رضوان 2 - ساختمان عظیمی - مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی آبنوس

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
 رضا برومند

رضا برومند

روانشناس، مشاور

مشاوره خانواده

آدرس مطب: بندرعباس - خیابان دانشگاه - کوچه دانشگاه 3 - بالای بانک تجارت - ساختمان رازی - طبقه 1 - مرکز روانشناسی مهر جنوب

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
 اشکان فعله کار

اشکان فعله کار

روانشناس، مشاور

مشاوره خانواده

نوروتراپی

آدرس مطب: بندرعباس - بعد از چهارراه فاطمیه - روبروی شیرینکده - کوچه بینش 8 - ساختمان پارسه - طبقه 8 - مرکز مشاوره اندیشه نو

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
 محمد رسولی

محمد رسولی

روانشناس، مشاور

مشاوره ازدواج

آدرس مطب: بندرعباس - چهارراه مرادی - ساختمان پارسیان - طبقه 4 - مرکز مشاوره یاس هرمزگان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
 اکرم پورزاد

اکرم پورزاد

روانشناس، مشاور

مشاوره ازدواج

آدرس مطب: بندرعباس - چهارراه مرادی - ساختمان پارسیان - طبقه 4 - مرکز مشاوره یاس هرمزگان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
 فاطمه مهدی پور

فاطمه مهدی پور

روانشناس، مشاور

مشاوره ازدواج

آدرس مطب: بندرعباس - چهارراه مرادی - ساختمان پارسیان - طبقه 4 - مرکز مشاوره یاس هرمزگان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت