لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
3

سکس تراپیست در کرج

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل زودانزالی، دیرانزالی، اختلال نعوظ، واژینیسموس، آنورگاسمی، بی میلی و پر میلی جنسی و انحرافات جنسی و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین سکس تراپیست ها کرج، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک سکس تراپیست خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

25 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسسکس تراپیستکرج
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
(x سکس تراپیست)
فیلتر بر اساس شهر
(x کرج)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
پریسا پروانه - مشاور، روانشناس
4.8
(25 امتیاز)

پریسا پروانه

4.8
(25 امتیاز)
کرج - میدان شهدا
4.8
(25 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی زوج درمانگر سکس تراپیست
کرج - میدان شهدا
کرج - میدان شهدا
کرج - میدان شهدا
محمد کاظم جواهری - مشاور، روانشناس
4.7
(47 امتیاز)

محمد کاظم جواهری

4.7
(47 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
4.7
(47 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانکاو سکس تراپیست
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
زهره قربانی - مشاور، روانشناس
4.8
(20 امتیاز)

زهره قربانی

4.8
(20 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
4.8
(20 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
رضا ابوالقاسمی فر - مشاور، روانشناس
4.7
(78 امتیاز)
کرج - خیابان طالقانی
4.7
(78 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر سکس تراپیست
کرج - خیابان طالقانی
کرج - خیابان طالقانی
کرج - خیابان طالقانی
ثنا احمدی - مشاور، روانشناس
4.7
(49 امتیاز)

ثنا احمدی

4.7
(49 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
4.7
(49 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج سکس تراپیست زوج درمانگر
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
محمد ذکایی پور - مشاور، روانشناس
4.8
(30 امتیاز)

محمد ذکایی پور

4.8
(30 امتیاز)
کرج - چهارراه کارخانه قند
4.8
(30 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج سکس تراپیست مشاور خانواده زوج درمانگر
کرج - چهارراه کارخانه قند
کرج - چهارراه کارخانه قند
کرج - چهارراه کارخانه قند
معصومه قزل - مشاور، روانشناس
4.9
(301 امتیاز)

معصومه قزل

4.9
(301 امتیاز)
کرج - گوهردشت
4.9
(301 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج سکس تراپیست
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
مهری احمدی - مشاور، روانشناس
4.9
(126 امتیاز)

مهری احمدی

4.9
(126 امتیاز)
کرج - بلوار هفتم تیر
4.9
(126 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست
کرج - بلوار هفتم تیر
کرج - بلوار هفتم تیر
کرج - بلوار هفتم تیر
جواد میربلوکی - مشاور، روانشناس
4.6
(45 امتیاز)

جواد میربلوکی

4.6
(45 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
4.6
(45 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست روانکاو روان درمانگر زوج درمانگر
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
فرشته نبی ئی - مشاور، روانشناس
4.4
(16 امتیاز)

فرشته نبی ئی

4.4
(16 امتیاز)
کرج - کمالشهر
4.4
(16 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر سکس تراپیست مشاور خانواده مشاور فردی
کرج - کمالشهر
کرج - کمالشهر
کرج - کمالشهر
لیلا رضاقلی پور - مشاور، روانشناس
4.7
(23 امتیاز)

لیلا رضاقلی پور

4.7
(23 امتیاز)
کرج - خیابان درختی
4.7
(23 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست روان درمانگر روانشناس بالینی
کرج - خیابان درختی
کرج - خیابان درختی
کرج - خیابان درختی
ابوالفضل ناظریان - مشاور، روانشناس
4.8
(48 امتیاز)
کرج - میدان آزادگان
4.8
(48 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی مشاور فردی سکس تراپیست زوج درمانگر
کرج - میدان آزادگان
کرج - میدان آزادگان
کرج - میدان آزادگان
معصومه مددی - مشاور، روانشناس
4.1
(17 امتیاز)

معصومه مددی

4.1
(17 امتیاز)
کرج - ابتدای طالقانی شمالی
4.1
(17 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده سکس تراپیست زوج درمانگر
کرج - ابتدای طالقانی شمالی
کرج - ابتدای طالقانی شمالی
کرج - ابتدای طالقانی شمالی
دکتر مهدی شاه نظری - مشاور، روانشناس
4.3
(78 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
4.3
(78 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر سکس تراپیست روان درمانگر مشاور ازدواج
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
رضا برزگر محمدی - مشاور، روانشناس
5
(49 امتیاز)
کرج - چهارراه کارخانه قند
5
(49 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست مشاور ازدواج زوج درمانگر
کرج - چهارراه کارخانه قند
کرج - چهارراه کارخانه قند
کرج - چهارراه کارخانه قند
فیروزه عالم زاده - مشاور، روانشناس
4.8
(16 امتیاز)

فیروزه عالم زاده

4.8
(16 امتیاز)
کرج - مهرشهر
4.8
(16 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست مشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی
کرج - مهرشهر
کرج - مهرشهر
کرج - مهرشهر
دکتر ناهید هواسی - مشاور، روانشناس
4.8
(26 امتیاز)

دکتر ناهید هواسی

4.8
(26 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
4.8
(26 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور خانواده سکس تراپیست
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
ماهرخ اکرمی - مشاور، روانشناس
5
(8 امتیاز)

ماهرخ اکرمی

5
(8 امتیاز)
کرج - 45 متری گلشهر
5
(8 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس کودک سکس تراپیست مشاور فردی
کرج - 45 متری گلشهر
کرج - 45 متری گلشهر
کرج - 45 متری گلشهر
دکتر فرخنده نیک خواه - مشاور، روانشناس
5
(7 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
5
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی سکس تراپیست
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
حدیث پورتراب - مشاور، روانشناس
4.6
(21 امتیاز)

حدیث پورتراب

4.6
(21 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی
4.6
(21 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج سکس تراپیست
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
اردلان امیرکمالی - مشاور، روانشناس
4.4
(22 امتیاز)
کرج - خیابان شهید بهشتی
4.4
(22 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور فردی سکس تراپیست مشاور تحصیلی
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
آذرنوش زاهدی - مشاور، روانشناس
5
(8 امتیاز)

آذرنوش زاهدی

5
(8 امتیاز)
کرج - گوهردشت
5
(8 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست مشاور ازدواج زوج درمانگر
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
رضوانه فلاحتی - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)

رضوانه فلاحتی

5
(1 امتیاز)
کرج - خیابان طالقانی
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست روانشناس نوجوان
کرج - خیابان طالقانی
کرج - خیابان طالقانی
کرج - خیابان طالقانی
شیرین کوماسی - مشاور، روانشناس
4.4
(5 امتیاز)

شیرین کوماسی

4.4
(5 امتیاز)
کرج - رجایی شهر
4.4
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر سکس تراپیست روانکاو
کرج - رجایی شهر
کرج - رجایی شهر
کرج - رجایی شهر
زیور اخوانی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

زیور اخوانی

بدون امتیاز
کرج - خیابان مطهری
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر هیپنوتراپیست سکس تراپیست
کرج - خیابان مطهری
کرج - خیابان مطهری
کرج - خیابان مطهری
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس یا تراپیست کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
چه کسانی نیاز به سکس تراپیست دارند؟

افرادی به سکس تراپیست نیاز دارند که عملکرد آنها در یک یا چند حوزه مانند روابط، شغل یا تحصیل مختل شده یا از اختلالات روانی رنج می‌‌برند و مشکلات و اختلالات روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. یک روانشناس حرفه‌ای به افراد کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و مشکلاتشان را مدیریت کنند. این افراد باید حتما توسط بهترین سکس تراپیست پیگیری و درمان شود.
در چه مواردی باید به سکس تراپیست مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین سکس تراپیست و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.
ویژگی های سکس تراپیست حرفه‌ای در کرج چیست؟

یک سکس تراپیست حرفه‌ای در کرج مهارت های تحلیلی خوبی دارد، او باید بتواند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند بررسی کند و از آنها نتیجه منطقی بگیرد. یک تراپیست خوب در کرج دارای قدرت حل مسئله بالاست و می‌تواند جوانب مختلف یک مشکل را در نظر بگیرد. صبوری، رازداری، همدلی، اخلاق مداری و مهارت برقراری ارتباط از سایر خصوصیات یک سکس تراپیست خوب است.
بهترین سکس تراپیست کرج چه ویژگی‌هایی دارد؟

این سوال درستی نیست؛ شما هیچ وقت نمی‌توانید بهترین سکس تراپیست را پیدا کنید اما همیشه می‌توانید دنبال یک سکس تراپیست خوب در کرج باشید. یک سکس تراپیست خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به مراجع نشان دهد، همواره صبور و شنونده بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. بهترین سکس تراپیست مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود است. اگر به دنبال سکس تراپیست خوب در کرج هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک سکس تراپیست خوب در کرج پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک سکس تراپیست خوب در کرج راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان و مشاوران کرج را پیدا کنیم. پیدا کردن دکتر روانشناس کرج از طریق پلتفرم‌های آنلاین آسان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌های سنتی خواهد بود.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

بعضی افراد روانشناس و مشاور را یکی میدانند اما روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت و راهنمایی افراد را دارد.
لیست متخصصان سکس تراپیست کرج را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 75 سکس تراپیست در کرج دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.
آیا روانشناس دکتر است؟

سوالی که بعضا زیاد پرسیده می‌شود اما از نظر فنی هر کس که دارای مدرک از دانشگاه پزشکی باشد به عنوان دکتر شناخته می‌شود. روانشناسان به این دلیل که در دانشکده پزشکی تحصیل نکردند، دکتر به حساب نمی‌آیند و دکتر روانشناس صرفا کسی است که دارای مدرک دکتری در رشته روانشناسی می‌باشد.
آیا سکس تراپیست می‌تواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین سکس تراپیست هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. سکس تراپیست کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.
هزینه سکس تراپیست در کرج چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک سکس تراپیست در کرج از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ آن طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد سکس تراپیست در کرج دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان کرج را دارد. در حال حاضر 75 سکس تراپیست خوب از شهر کرج با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی سکس تراپیست خوب در کرج در کدام شهرهای نزدیک سکس تراپیست دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی سکس تراپیست خوب در کرج در شهرهای نزدیک مثل نظرآباد به معرفی بهترین روانشناسان و مشاوران می‌پردازد.
چطور سکس تراپیست خانم خوب در کرج پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.