جستجوی متخصص: روانشناس، مشاور - اردبیل


سمیه فرید

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: اردبیل - خیابان ابوطالب - کوچه شهید محمدی - سلامت روان محلی نگاه نو

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

اسما عبد ایمانی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: اردبیل - خیابان شریعتی - به طرف میدان یحیوی - کوچه چهارم - مرکز سلامت روان ترنم

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

سونیا دیده روشنی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: اردبیل - میدان سرچشمه - انتهای کوچه شمس - مرکز مشاوره دکتر دیده روشنی

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

سحر مقدم

روانشناس، مشاور

هیپنوتراپی

آدرس مطب: اردبیل - خیابان ساحلی - چهارراه ورزش - ساختمان پزشکان رویان - طبقه 5

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

علی فخرزاده مراللو

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: اردبیل - آخر خیابان دانش - نرسیده به چهارراه حافظ - مرکز مشاوره و روانشناسی بالینی نشاط

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

نوش آفرین علی اکبری

روانشناس، مشاور

مشاوره کودک

آدرس مطب: اردبیل - حافظ - شهرک آزادگان - ابتدای کوچه شیخ زاده - مرکز مشاوره کودک و نوجوان آرسا

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

فاطمه نوریان

روانشناس، مشاور

مشاوره کودک

آدرس مطب: اردبیل - حافظ - شهرک آزادگان - ابتدای کوچه شیخ زاده - مرکز مشاوره کودک و نوجوان آرسا

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

معصومه نیکنام

روانشناس، مشاور

مشاوره خانواده

آدرس مطب: اردبیل - میدان سرچشمه - کوچه معصومین - ساختمان پزشکان فارابی - مرکز مشاوره شاکر

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

دکتر بهنام مولایی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: اردبیل - ایستگاه سرعین - خیابان امام خمینی - نرسیده به میدان شریعتی - مرکز آموزشی و درمانی فاطمی

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

دکتر مهریار ندر محمدی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: اردبیل - ایستگاه سرعین - خیابان امام خمینی - نرسیده به میدان شریعتی - مرکز آموزشی و درمانی فاطمی

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت