لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
3

روانشناس نوجوان در قم

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل مشکلات یادگیری در مدرسه، نافرمانی، سوء مصرف مواد، مصرف سیگار، افسردگی و انزواطلبی نوجوان، بی ثباتی هیجانی و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین روانشناسان نوجوان قم، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک روانشناس نوجوان خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

35 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسروانشناس نوجوانقم
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
(x روانشناس نوجوان)
فیلتر بر اساس شهر
(x قم)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
مریم منتظر - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)

مریم منتظر

5
(1 امتیاز)
قم - 45متری صدوقی
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
قم - 45متری صدوقی
قم - 45متری صدوقی
قم - 45متری صدوقی
محسن  ابوالحسنی - مشاور، روانشناس
4.7
(3 امتیاز)

محسن ابوالحسنی

4.7
(3 امتیاز)
قم - میدان جانبازان
4.7
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
قم - میدان جانبازان
قم - میدان جانبازان
قم - میدان جانبازان
پردیس چلبی - مشاور، روانشناس
4.7
(19 امتیاز)

پردیس چلبی

4.7
(19 امتیاز)
قم - سالاریه
4.7
(19 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
قم - سالاریه
قم - سالاریه
قم - سالاریه
دکتر محبوبه عباسی - مشاور، روانشناس
4.8
(40 امتیاز)
قم - خیابان جمهوری
4.8
(40 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور خانواده روانشناس نوجوان روانشناس کودک
قم - خیابان جمهوری
قم - خیابان جمهوری
قم - خیابان جمهوری
نجما صادق زاده - مشاور، روانشناس
4.7
(28 امتیاز)

نجما صادق زاده

4.7
(28 امتیاز)
قم - خیابان بنیاد
4.7
(28 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج زوج درمانگر روانشناس نوجوان
قم - خیابان بنیاد
قم - خیابان بنیاد
قم - خیابان بنیاد
فاطمه حبیبی زاده - مشاور، روانشناس
4.8
(48 امتیاز)

فاطمه حبیبی زاده

4.8
(48 امتیاز)
قم - بلوار شهید صدوقی
4.8
(48 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج روانکاو مشاور توسعه فردی روانشناس نوجوان
قم - بلوار شهید صدوقی
قم - بلوار شهید صدوقی
قم - بلوار شهید صدوقی
مریم باقری پناه - مشاور، روانشناس
4.6
(19 امتیاز)

مریم باقری پناه

4.6
(19 امتیاز)
قم - بلوار امین
4.6
(19 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
دکتر محمد امینی - مشاور، روانشناس
4.1
(32 امتیاز)

دکتر محمد امینی

4.1
(32 امتیاز)
قم - جمهوری
4.1
(32 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج روانشناس کودک روانشناس نوجوان
قم - جمهوری
قم - جمهوری
قم - جمهوری
مژگان آقابابایی - مشاور، روانشناس
4.5
(30 امتیاز)

مژگان آقابابایی

4.5
(30 امتیاز)
قم - زنبیل اباد
4.5
(30 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور ازدواج مشاور فردی
قم - زنبیل اباد
قم - زنبیل اباد
قم - زنبیل اباد
رضیه جبرییل زاده - مشاور، روانشناس
5
(2 امتیاز)
قم - صدوقی
5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج روانشناس نوجوان زوج درمانگر مشاور خانواده
قم - صدوقی
قم - صدوقی
قم - صدوقی
محبوبه موسی کاظمی - مشاور، روانشناس
4.5
(11 امتیاز)
قم - ابتدای بلوار ۱۵ خرداد
4.5
(11 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر روانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور خانواده
قم - ابتدای بلوار ۱۵ خرداد
قم - ابتدای بلوار ۱۵ خرداد
قم - ابتدای بلوار ۱۵ خرداد
مریم پرخاشجو - مشاور، روانشناس
4.6
(9 امتیاز)

مریم پرخاشجو

4.6
(9 امتیاز)
قم - بلوار امین
4.6
(9 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور فردی مشاور تحصیلی روان درمانگر
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
مهری وطن خواه - مشاور، روانشناس
4.3
(6 امتیاز)

مهری وطن خواه

4.3
(6 امتیاز)
قم - مفتح
4.3
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی روانشناس نوجوان مشاور توسعه فردی روان درمانگر
قم - مفتح
قم - مفتح
قم - مفتح
نعیمه محقق - مشاور، روانشناس
4.7
(15 امتیاز)

نعیمه محقق

4.7
(15 امتیاز)
قم - 45 متری صدوق
4.7
(15 امتیاز)
مشاور، روانشناسنوروفیدبک، نوروتراپیست روان درمانگر روانشناس نوجوان
قم - 45 متری صدوق
قم - 45 متری صدوق
قم - 45 متری صدوق
اعظم نجفعلی زاده - مشاور، روانشناس
4.8
(42 امتیاز)

اعظم نجفعلی زاده

4.8
(42 امتیاز)
قم - بلوار امین
4.8
(42 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی روانشناس نوجوان
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
زینب شیروانی - مشاور، روانشناس
3
(4 امتیاز)

زینب شیروانی

3
(4 امتیاز)
قم - میدان رسالت
3
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس بالینی روانشناس نوجوان روان درمانگر
قم - میدان رسالت
قم - میدان رسالت
قم - میدان رسالت
فاطمه زهرایی نیا - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)
قم - میدان رسالت
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک روانشناس نوجوان
قم - میدان رسالت
قم - میدان رسالت
قم - میدان رسالت
دکتر امیرحسین شیرپور - مشاور، روانشناس
5
(5 امتیاز)
قم - ابتدای بلوار نیروی هوایی
5
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی مشاور توسعه فردی مشاور ازدواج روانشناس نوجوان
قم - ابتدای بلوار نیروی هوایی
قم - ابتدای بلوار نیروی هوایی
قم - ابتدای بلوار نیروی هوایی
نرگس رهبری - مشاور، روانشناس
4.5
(8 امتیاز)

نرگس رهبری

4.5
(8 امتیاز)
قم - بلوار امین
4.5
(8 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی روان درمانگر
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
دکتر زهرا شکیب - مشاور، روانشناس
4.9
(65 امتیاز)

دکتر زهرا شکیب

4.9
(65 امتیاز)
قم - بلوار الغدیر
4.9
(65 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان روانشناس بالینی مشاور خانواده
قم - بلوار الغدیر
قم - بلوار الغدیر
قم - بلوار الغدیر
فاطمه هدایتی - مشاور، روانشناس
5
(9 امتیاز)

فاطمه هدایتی

5
(9 امتیاز)
قم - بلوار جمهوری
5
(9 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی
قم - بلوار جمهوری
قم - بلوار جمهوری
قم - بلوار جمهوری
زهرا قاسمی - مشاور، روانشناس
5
(3 امتیاز)

زهرا قاسمی

5
(3 امتیاز)
قم - خیابان صدوقی (زنبیل آباد)
5
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
قم - خیابان صدوقی (زنبیل آباد)
قم - خیابان صدوقی (زنبیل آباد)
قم - خیابان صدوقی (زنبیل آباد)
سعید خرمی - مشاور، روانشناس
5
(12 امتیاز)

سعید خرمی

5
(12 امتیاز)
قم - بلوار امین
5
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس نوجوان مشاور تحصیلی مشاور ازدواج
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
مرضیه عزیزی معین - مشاور، روانشناس
3.8
(17 امتیاز)

مرضیه عزیزی معین

3.8
(17 امتیاز)
قم - خیابان جمهوری
3.8
(17 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور فردی روانشناس نوجوان روانشناس بالینی
قم - خیابان جمهوری
قم - خیابان جمهوری
قم - خیابان جمهوری
دکتر فریده برقی - مشاور، روانشناس
4.7
(55 امتیاز)

دکتر فریده برقی

4.7
(55 امتیاز)
قم - انتهای خیابان دورشهر
4.7
(55 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور ازدواج مشاور خانواده
قم - انتهای خیابان دورشهر
قم - انتهای خیابان دورشهر
قم - انتهای خیابان دورشهر
عاطفه احمدی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

عاطفه احمدی

بدون امتیاز
قم - سالاریه
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
قم - سالاریه
قم - سالاریه
قم - سالاریه
مریم داودی - مشاور، روانشناس
5
(5 امتیاز)

مریم داودی

5
(5 امتیاز)
قم - زنبیل آباد
5
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
قم - زنبیل آباد
قم - زنبیل آباد
قم - زنبیل آباد
آسیه اسلامی نیا - مشاور، روانشناس
5
(6 امتیاز)
قم - میدان مفتح
5
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان
قم - میدان مفتح
قم - میدان مفتح
قم - میدان مفتح
غزاله نایینی زاده - مشاور، روانشناس
5
(2 امتیاز)
قم - بلوار امین
5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک روانشناس نوجوان
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
سمیه محمدحسینی نژاد - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز
قم - بلوار امین
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور خانواده
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
قم - بلوار امین
دکتر سهیلا ارجمند - مشاور، روانشناس
4
(4 امتیاز)
قم - ميدان سپاه
4
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان زوج درمانگر روانکاو
قم - ميدان سپاه
قم - ميدان سپاه
قم - ميدان سپاه
طوبی موحد - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

طوبی موحد

بدون امتیاز
قم - مرکز مشاوره زندگی عاقلانه
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان
قم - مرکز مشاوره زندگی عاقلانه
قم - مرکز مشاوره زندگی عاقلانه
قم - مرکز مشاوره زندگی عاقلانه
طیبه اردستانی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

طیبه اردستانی

بدون امتیاز
قم - پردیسان
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان
قم - پردیسان
قم - پردیسان
قم - پردیسان
الهام شفیعی فر - مشاور، روانشناس
5
(15 امتیاز)

الهام شفیعی فر

5
(15 امتیاز)
قم - میدان رسالت
5
(15 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی
قم - میدان رسالت
قم - میدان رسالت
قم - میدان رسالت
زهرا کمیجانی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

زهرا کمیجانی

بدون امتیاز
قم - میدان رسالت
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور تحصیلی
قم - میدان رسالت
قم - میدان رسالت
قم - میدان رسالت
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس یا تراپیست کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
چه کسانی نیاز به روانشناس نوجوان دارند؟

افرادی به روانشناس نوجوان نیاز دارند که عملکرد آنها در یک یا چند حوزه مانند روابط، شغل یا تحصیل مختل شده یا از اختلالات روانی رنج می‌‌برند و مشکلات و اختلالات روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. یک روانشناس حرفه‌ای به افراد کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و مشکلاتشان را مدیریت کنند. این افراد باید حتما توسط بهترین روانشناس نوجوان پیگیری و درمان شود.
در چه مواردی باید به روانشناس نوجوان مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین روانشناس نوجوان و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.
ویژگی های روانشناس نوجوان حرفه‌ای در قم چیست؟

یک روانشناس نوجوان حرفه‌ای در قم مهارت های تحلیلی خوبی دارد، او باید بتواند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند بررسی کند و از آنها نتیجه منطقی بگیرد. یک تراپیست خوب در قم دارای قدرت حل مسئله بالاست و می‌تواند جوانب مختلف یک مشکل را در نظر بگیرد. صبوری، رازداری، همدلی، اخلاق مداری و مهارت برقراری ارتباط از سایر خصوصیات یک روانشناس نوجوان خوب است.
بهترین روانشناس نوجوان قم چه ویژگی‌هایی دارد؟

بیاید رو راست باشیم! بهترین روانشناس نوجوان وجود ندارد اما همیشه می‌توانید دنبال یک روانشناس نوجوان خوب در قم باشید. یک روانشناس نوجوان خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به مراجع نشان دهد، همواره صبور، شنونده و راز نگهدار بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان کافی برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. بهترین روانشناس نوجوان مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود است. اگر به دنبال روانشناس نوجوان خوب در قم هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک روانشناس نوجوان خوب در قم پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک روانشناس نوجوان خوب در قم راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان و مشاوران قم را پیدا کنیم. پیدا کردن دکتر روانشناس قم از طریق پلتفرم‌های آنلاین آسان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌های سنتی خواهد بود.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

بعضی افراد روانشناس و مشاور را یکی میدانند اما روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت و راهنمایی افراد را دارد.
لیست متخصصان روانشناس نوجوان قم را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 84 روانشناس نوجوان در قم دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.
آیا روانشناس دکتر است؟

سوالی که بعضا زیاد پرسیده می‌شود اما از نظر فنی هر کس که دارای مدرک از دانشگاه پزشکی باشد به عنوان دکتر شناخته می‌شود. روانشناسان به این دلیل که در دانشکده پزشکی تحصیل نکردند، دکتر به حساب نمی‌آیند و دکتر روانشناس صرفا کسی است که دارای مدرک دکتری در رشته روانشناسی می‌باشد.
آیا روانشناس نوجوان می‌تواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین روانشناس نوجوان هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. روانشناس نوجوان کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.
هزینه روانشناس نوجوان در قم چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک روانشناس نوجوان در قم از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ آن طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد روانشناس نوجوان در قم دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان قم را دارد. در حال حاضر 84 روانشناس نوجوان خوب از شهر قم با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی روانشناس نوجوان خوب در قم در کدام شهرهای نزدیک روانشناس نوجوان دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی روانشناس نوجوان خوب در قم در شهرهای نزدیک مثل تهران به معرفی بهترین روانشناسان و مشاوران می‌پردازد.
چطور روانشناس نوجوان خانم خوب در قم پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.