جستجوی متخصص: روانشناس، مشاور - یاسوج


دکتر محمد ملک زاده

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: یاسوج - بلوار مطهری - دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پزشکی

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

دکتر شیرعلی خرامین

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: یاسوج - خیابان شهید منتظری - جنب بیمارستان شهید بهشتی - کلینیک شماره 1 شهید مفتح

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

قادر زاده باقری

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: یاسوج - خیابان شهید منتظری - جنب بیمارستان شهید بهشتی - کلینیک شماره 1 شهید مفتح

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

فاطمه کرمی

روانشناس، مشاور

مشاوره نوجوان

مشاوره خانواده

روان درمانی

آدرس مطب: یاسوج - روبروی بیمارستان شهید بهشتی - جنب داروخانه دکتر بهور - کلینیک روانشناختی باران

آدرس مطب: یاسوج - هجرت 2 - جنب فروشگاه دختر شایسته - طبقه 3 - کلینیک تخصصی پرنیان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

فرشته عوض پور

روانشناس، مشاور

مشاوره کودک

مشاوره خانواده

آدرس مطب: یاسوج - راهنمایی فلکه سنگ - پایین تر از فروشگاه رفاه - مرکز مشاوره آرامش ناجا

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

نوذر عسکریان

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: یاسوج - روبروی اورژانس شهید بهشتی - کوچه داروخانه دکتر بهور - کلینیک روانشناسی باران

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

محمد یزدان پناه

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: یاسوج - پل هوایی - خیابان پزشک - طبقه دوم داروخانه شبانه روزی دکتر نیکبخت - مرکز روانشناسی مهر

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

امید نجیمی گشتاسب

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: یاسوج - معلم 2 - خیابان دانش آموز - جنب سونوگرافی دکتر جهان بین - طبقه 1 - واحد 4 - کلینیک خدمات روانشناختی صبح امید

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت