لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
2

مشاور، روانشناس در قزوین

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل اضطراب، افسردگی، وسواس، اعتیاد، مسائل زوجی و ارتباط و ازدواج، استرس، فوبیا، مشکلات جنسی و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین روانشناسان قزوین، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک مشاور، روانشناس خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

48 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسقزوین
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
فیلتر بر اساس شهر
(x قزوین)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
حمیده لشگری - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان خیام
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
قزوین - خیابان خیام
قزوین - خیابان خیام
قزوین - خیابان خیام
آرزو بارسم - مشاور، روانشناس
قزوین - سبزه‌ میدان
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج سکس تراپیست
قزوین - سبزه‌ میدان
قزوین - سبزه‌ میدان
قزوین - سبزه‌ میدان
فریده زارعی - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان نادری جنوبی
مشاور، روانشناسمشاور فردی
قزوین - خیابان نادری جنوبی
قزوین - خیابان نادری جنوبی
قزوین - خیابان نادری جنوبی
الهام حاجی رجبی - مشاور، روانشناس
قزوین - میدان عدل
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج زوج درمانگر روان درمانگر
قزوین - میدان عدل
قزوین - میدان عدل
قزوین - میدان عدل
زینب آرامش - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان شهرداری
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
قزوین - خیابان شهرداری
قزوین - خیابان شهرداری
قزوین - خیابان شهرداری
فاطمه رحمتی - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان فردوسی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی زوج درمانگر روانشناس کودک
قزوین - خیابان فردوسی
قزوین - خیابان فردوسی
قزوین - خیابان فردوسی
فاطمه باجلان - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان شهید بابایی (دانشگاه)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور ازدواج
قزوین - خیابان شهید بابایی (دانشگاه)
قزوین - خیابان شهید بابایی (دانشگاه)
قزوین - خیابان شهید بابایی (دانشگاه)
دکتر محمدرضا ربیعی نژاد - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان فردوسی جنوبی
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی مشاور ازدواج
قزوین - خیابان فردوسی جنوبی
قزوین - خیابان فردوسی جنوبی
قزوین - خیابان فردوسی جنوبی
سید مجید موسوی - مشاور، روانشناس
قزوین - چهارراه خیام
مشاور، روانشناسمشاور ترک اعتیاد مشاور خانواده مشاور فردی
قزوین - چهارراه خیام
قزوین - چهارراه خیام
قزوین - چهارراه خیام
دکتر زیبا باقری - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان فردوسی
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده روان درمانگر روانشناس نوجوان
قزوین - خیابان فردوسی
قزوین - خیابان فردوسی
قزوین - خیابان فردوسی
ندا مختارپور نیلق - مشاور، روانشناس
قزوین - سبزه میدان
مشاور، روانشناسروان درمانگر روانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
سید مصطفی نجم آبادی - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان نادری جنوبی
مشاور، روانشناسمشاور شغلی زوج درمانگر روان درمانگر مشاور فردی
قزوین - خیابان نادری جنوبی
قزوین - خیابان نادری جنوبی
قزوین - خیابان نادری جنوبی
نبی شیرخانی - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان شهرداری
مشاور، روانشناسسکس تراپیست مشاور فردی
قزوین - خیابان شهرداری
قزوین - خیابان شهرداری
قزوین - خیابان شهرداری
فاطمه رستمی پورلویه - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان شهرداری
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده روانشناس کودک روانشناس نوجوان
قزوین - خیابان شهرداری
قزوین - خیابان شهرداری
قزوین - خیابان شهرداری
طاهره علیخواه - مشاور، روانشناس
قزوین - سبزه میدان
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر سکس تراپیست مشاور فردی
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
رضا ریش پور - مشاور، روانشناس
قزوین - سبزه میدان
مشاور، روانشناسمشاور ترک اعتیاد زوج درمانگر روانشناس نوجوان
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
جواد سیاه مشته ای - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان فردوسی جنوبی
مشاور، روانشناسروان سنج روان درمانگر
قزوین - خیابان فردوسی جنوبی
قزوین - خیابان فردوسی جنوبی
قزوین - خیابان فردوسی جنوبی
فاطمه پرواس - مشاور، روانشناس
قزوین - خيابان فردوسی
مشاور، روانشناسمشاور شغلی روانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور تحصیلی
قزوین - خيابان فردوسی
قزوین - خيابان فردوسی
قزوین - خيابان فردوسی
سمانه زاهدیان - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان شهرداری
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور خانواده
قزوین - خیابان شهرداری
قزوین - خیابان شهرداری
قزوین - خیابان شهرداری
فاطمه سبزواری - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان پادگان
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی هیپنوتراپیست
قزوین - خیابان پادگان
قزوین - خیابان پادگان
قزوین - خیابان پادگان
عذرا حسنی - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان فلسطین
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج روانشناس کودک روانشناس نوجوان روانکاو
قزوین - خیابان فلسطین
قزوین - خیابان فلسطین
قزوین - خیابان فلسطین
منیر خمسه - مشاور، روانشناس
قزوین - میدان عدل
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
قزوین - میدان عدل
قزوین - میدان عدل
قزوین - میدان عدل
مهتاب عطاری - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان نوروزیان
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
قزوین - خیابان نوروزیان
قزوین - خیابان نوروزیان
قزوین - خیابان نوروزیان
مهران برزگر - مشاور، روانشناس
قزوین - چهارراه عدل
مشاور، روانشناسروانشناس کودک مشاور خانواده مشاور ترک اعتیاد مشاور ازدواج
قزوین - چهارراه عدل
قزوین - چهارراه عدل
قزوین - چهارراه عدل
شیما رضایی - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان فردوسی جنوبی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس کودک روانشناس نوجوان سکس تراپیست
قزوین - خیابان فردوسی جنوبی
قزوین - خیابان فردوسی جنوبی
قزوین - خیابان فردوسی جنوبی
ارسلان عبدالهی دهکی - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان بوعلی شرقی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ترک اعتیاد روان درمانگر مشاور ازدواج
قزوین - خیابان بوعلی شرقی
قزوین - خیابان بوعلی شرقی
قزوین - خیابان بوعلی شرقی
رقیه عزیزی - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان فلسطین
مشاور، روانشناسروانکاو روانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی
قزوین - خیابان فلسطین
قزوین - خیابان فلسطین
قزوین - خیابان فلسطین
دکتر سیمین سیافی - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان فردوسی جنوبی
مشاور، روانشناسروان درمانگر زوج درمانگر
قزوین - خیابان فردوسی جنوبی
قزوین - خیابان فردوسی جنوبی
قزوین - خیابان فردوسی جنوبی
زرین حسینی - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان نوروزیان
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور خانواده روان درمانگر
قزوین - خیابان نوروزیان
قزوین - خیابان نوروزیان
قزوین - خیابان نوروزیان
دکتر احسان رحمانی - مشاور، روانشناس
قزوین - سبزه میدان
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان زوج درمانگر سکس تراپیست مشاور ازدواج
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
زهرا کریمی - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان فلسطین
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک روانشناس نوجوان
قزوین - خیابان فلسطین
قزوین - خیابان فلسطین
قزوین - خیابان فلسطین
بهمن پیرمردوند چگینی - مشاور، روانشناس
قزوین - سبزه میدان
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج مشاور فردی زوج درمانگر
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
دکتر مجتبی امیری مجد - مشاور، روانشناس
قزوین - سبزه میدان
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی روان درمانگر
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
شیرین بشیری - مشاور، روانشناس
قزوین - سبزه میدان
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ترک اعتیاد
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
سیده زهرا رضوی طوسی - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان فلسطین
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر مشاور ازدواج نوروفیدبک، نوروتراپیست
قزوین - خیابان فلسطین
قزوین - خیابان فلسطین
قزوین - خیابان فلسطین
علیرضا رجبی - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان فردوسی
مشاور، روانشناسمشاور فردی
قزوین - خیابان فردوسی
قزوین - خیابان فردوسی
قزوین - خیابان فردوسی
اکبر عنبری - مشاور، روانشناس
قزوین - سبزه میدان
مشاور، روانشناسمشاور فردی
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
متین السادات نصری - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان فردوسی
مشاور، روانشناسروانشناس کودک زوج درمانگر مشاور ازدواج
قزوین - خیابان فردوسی
قزوین - خیابان فردوسی
قزوین - خیابان فردوسی
آرزو مرتضی زاده - مشاور، روانشناس
قزوین - سه راه خیام
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور تحصیلی نوروفیدبک، نوروتراپیست
قزوین - سه راه خیام
قزوین - سه راه خیام
قزوین - سه راه خیام
پریسا باجلانی - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان خیام جنوبی
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج
قزوین - خیابان خیام جنوبی
قزوین - خیابان خیام جنوبی
قزوین - خیابان خیام جنوبی
عادله قانع - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان خیام جنوبی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده
قزوین - خیابان خیام جنوبی
قزوین - خیابان خیام جنوبی
قزوین - خیابان خیام جنوبی
شهلا کاشیها - مشاور، روانشناس
قزوین - چهارراه پارگان
مشاور، روانشناسمشاور فردی
قزوین - چهارراه پارگان
قزوین - چهارراه پارگان
قزوین - چهارراه پارگان
اکرم خلفی - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان نادری جنوبی
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
قزوین - خیابان نادری جنوبی
قزوین - خیابان نادری جنوبی
قزوین - خیابان نادری جنوبی
سیده سارا سید موسوی - مشاور، روانشناس
قزوین - سبزه میدان
مشاور، روانشناسروان درمانگر
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
قزوین - سبزه میدان
رقیه بیک محمدیان - مشاور، روانشناس
قزوین - خیابان نوروزیان
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده مشاور ازدواج زوج درمانگر
قزوین - خیابان نوروزیان
قزوین - خیابان نوروزیان
قزوین - خیابان نوروزیان

هر آنچه نیاز است راجع به مشاور، روانشناس بدانید

چگونه بهترین روانشناس قزوین را پیدا کنم؟

بیاید رو راست باشیم! بهترین روانشناس وجود ندارد.اما همیشه می‌توانید دنبال یک روانشناس خوب باشید. یک روانشناس خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به بیمار نشان دهد، همواره صبور و شنونده بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. رفتار و گفتار یک روانشناس خوب باید بسیار سنجیده و فردی راز نگهدار باشد. بهترین روانشناس ‌ها مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود هستند. اگر به دنبال روانشناس خوب در قزوین هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.

چگونه یک روانشناس خوب در قزوین پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک روانشناس خوب در قزوین راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان قزوین را پیدا کنیم.

هزینه روانشناس در قزوین چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک روانشناس در قزوین از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ آن طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.

پزشک خوب چه تعداد روانشناس در قزوین دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان قزوین را دارد. در حال حاضر 48 روانشناس خوب از شهر قزوین با پزشک خوب همکاری می‌کنند.

پزشک خوب علاوه بر معرفی روانشناس خوب در قزوین در کدام شهرهای نزدیک روانشناس دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی روانشناس خوب در قزوین در شهرهای نزدیک مثل آبیک,الوند,بوئین زهرا,تاکستان  به معرفی بهترین روانشناس‌ها می پردازد.

چطور روانشناس‌ خانم خوب در قزوین پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.

لیست روانشناسان قزوین را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 48 روانشناس در قزوین دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.

 روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.

چه کسانی نیاز به روانشناس دارند؟

افرادی به روانشناس نیاز دارند که از اختلالات روحی و روانی رنج می‌برند؛ این افراد بیمارانی هستند که مشکلات و اختلالات روحی و روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. در واقع بیماری این افراد باید حتما توسط بهترین روانشناس پیگیری و درمان شود.

در چه مواردی باید به روانشناس مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین روانشناس و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.

تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

بعضی افراد روانشناس و مشاور را یکی میدانند اما روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت افراد را دارد.

تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.

آیا روانشناس دکتر است؟

سوالی که بعضا زیاد پرسیده می‌شود اما از نظر فنی هر کس که دارای مدرک از دانشگاه پزشکی باشد به عنوان دکتر شناخته می‌شود. روانشناسان به این دلیل که در دانشکده پزشکی تحصیل نکردند، دکتر به حساب نمی‌آیند.

آیا روانشناس میتواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین روانشناس هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.