جستجوی متخصص: روانشناس، مشاور - ساری


زینت ملکی انارمرزی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

مشاوره کودک

زوج درمانی

مشاوره ترک اعتیاد

آدرس مطب: ساری - خیابان فرهنگ - روبروی خیابان سعدی - ساختمان پزشکان توسعه - طبقه 3 - واحد ۲۳ - مرکز مشاوره ترنم

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

فاطمه محمدنژاد

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

مشاوره کودک

مشاوره ازدواج

مشاوره خانواده

آدرس مطب: ساری - خیابان فرهنگ - فرهنگ 32 - روبروی بانک سامان - ساختمان 111 - طبقه 2 - واحد 8

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

دکتر ندا قلی پور

روانشناس، مشاور

مشاوره خانواده

آدرس مطب: ساری - خیابان قارن - روبروی الهیه - طبقه فوقانی بانک انصار - طبقه اول - واحد 14 - مرکز مشاوره اعتماد

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

میرعماد جلالی

روانشناس، مشاور

مشاوره کودک

آدرس مطب: ساری - خیابان فرهنگ - مجتمع پزشکی شهریار 3 - طبقه 8 - مرکز مشاوره سگال

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

الناز حقیان

روانشناس، مشاور

مشاوره کودک

آدرس مطب: ساری - میدان معلم - بلوار پرستار شرقی - پلاک ۱۲۲ - مرکز مشاوره ذهن پویا

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

افتخار سادات صمدی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: ساری - خیابان پیام نور - نبش فدک - ساختمان سرو - طبقه 2 - واحد 2

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

سهیلا اکبریان

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: ساری - خیابان فرهنگ - مجتمع پزشکی شهریار 3 - طبقه 8 - مرکز مشاوره سگال

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

مرضیه امین سرخی

روانشناس، مشاور

مشاوره ازدواج

آدرس مطب: ساری - خیابان فرهنگ - مجتمع پزشکی شهریار 3 - طبقه 8 - مرکز مشاوره سگال

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

میثم کرد

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: ساری - خیابان فرهنگ - مجتمع پزشکی شهریار 3 - طبقه 8 - مرکز مشاوره سگال

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

قاسم گرجی

روانشناس، مشاور

مشاوره کودک

آدرس مطب: ساری - خیابان فرهنگ - مجتمع پزشکی شهریار 3 - طبقه 8 - مرکز مشاوره سگال

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت