جستجوی متخصص: روانشناس، مشاور - ساری


 زینت ملکی انارمرزی

زینت ملکی انارمرزی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

مشاوره کودک

زوج درمانی

مشاوره ترک اعتیاد

آدرس مطب: ساری - خیابان فرهنگ - روبروی خیابان سعدی - ساختمان پزشکان توسعه - طبقه 3 - واحد ۲۳ - مرکز مشاوره ترنم

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
 فاطمه محمدنژاد

فاطمه محمدنژاد

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

مشاوره کودک

مشاوره ازدواج

مشاوره خانواده

آدرس مطب: ساری - خیابان فرهنگ - فرهنگ 32 - روبروی بانک سامان - ساختمان 111 - طبقه 2 - واحد 8

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
 الناز حقیان

الناز حقیان

روانشناس، مشاور

مشاوره کودک

آدرس مطب: ساری - میدان معلم - بلوار پرستار شرقی - پلاک ۱۲۲ - مرکز مشاوره ذهن پویا

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
 فتانه اسپهبدی

فتانه اسپهبدی

روانشناس، مشاور

مشاوره کودک

آدرس مطب: ساری - خیابان فرهنگ - مجتمع پزشکی شهریار 3 - طبقه 8 - مرکز مشاوره سگال

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
 یلدا عباس زاده

یلدا عباس زاده

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: ساری - خیابان فرهنگ - مجتمع پزشکی شهریار 3 - طبقه 8 - مرکز مشاوره سگال

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
دکتر قدرت الله عباسی

دکتر قدرت الله عباسی

روانشناس، مشاور

مشاوره خانواده

آدرس مطب: ساری - خیابان فرهنگ - مجتمع پزشکی شهریار 3 - طبقه 8 - مرکز مشاوره سگال

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
 الناز عقیلی

الناز عقیلی

روانشناس، مشاور

مشاوره کودک

آدرس مطب: ساری - خیابان فرهنگ - مجتمع پزشکی شهریار 3 - طبقه 8 - مرکز مشاوره سگال

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
 الناز قلیچ خانی

الناز قلیچ خانی

روانشناس، مشاور

مشاوره تحصیلی و شغلی

آدرس مطب: ساری - خیابان فرهنگ - مجتمع پزشکی شهریار 3 - طبقه 8 - مرکز مشاوره سگال

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
دکتر باب الله بخشی پور

دکتر باب الله بخشی پور

روانشناس، مشاور

زوج درمانی

آدرس مطب: ساری - خیابان قارن - روبروی الهیه - طبقه فوقانی بانک انصار - طبقه اول - واحد 14 - مرکز مشاوره اعتماد

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
 رزینا عبدی سلاله

رزینا عبدی سلاله

روانشناس، مشاور

مشاوره خانواده

آدرس مطب: ساری - خیابان فرهنگ - روبروی سعدی - ساختمان توسعه - طبقه 3 - واحد ۲۳ - مرکز مشاوره ترنم

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت