لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
2

مشاور، روانشناس در اراک

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل اضطراب، افسردگی، وسواس، اعتیاد، مسائل زوجی و ارتباط و ازدواج، استرس، فوبیا، مشکلات جنسی و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین روانشناسان اراک، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک مشاور، روانشناس خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

99 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناساراک
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
فیلتر بر اساس شهر
(x اراک)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
سمیه غلامی مهرآبادی - مشاور، روانشناس
4.5
(28 امتیاز)
اراک - خیابان شهید بهشتی
4.5
(28 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده
اراک - خیابان شهید بهشتی
اراک - خیابان شهید بهشتی
اراک - خیابان شهید بهشتی
کیواندخت مخصوص - مشاور، روانشناس
5
(6 امتیاز)
اراک - میدان دارایی
5
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور توسعه فردی مشاور ترک اعتیاد
اراک - میدان دارایی
اراک - میدان دارایی
اراک - میدان دارایی
فرهاد اکبری - مشاور، روانشناس
5
(24 امتیاز)

فرهاد اکبری

5
(24 امتیاز)
اراک - میدان دارایی
5
(24 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور تحصیلی مشاور فردی روانشناس نوجوان
اراک - میدان دارایی
اراک - میدان دارایی
اراک - میدان دارایی
پرستو گل محمدی - مشاور، روانشناس
5
(7 امتیاز)
اراک - میدان ولیعصر
5
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسنوروفیدبک، نوروتراپیست روانشناس نوجوان روانشناس کودک روانشناس بالینی
اراک - میدان ولیعصر
اراک - میدان ولیعصر
اراک - میدان ولیعصر
مینا مظاهری - مشاور، روانشناس
4.8
(26 امتیاز)

مینا مظاهری

4.8
(26 امتیاز)
اراک - خیابان شکرایی
4.8
(26 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ترک اعتیاد مشاور فردی زوج درمانگر سکس تراپیست
اراک - خیابان شکرایی
اراک - خیابان شکرایی
اراک - خیابان شکرایی
فاطمه سادات خاتمی - مشاور، روانشناس
5
(20 امتیاز)
اراک - خیابان ملک
5
(20 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی روانشناس کودک روانشناس نوجوان
اراک - خیابان ملک
اراک - خیابان ملک
اراک - خیابان ملک
دکتر الهه نجفی - مشاور، روانشناس
4.5
(38 امتیاز)

دکتر الهه نجفی

4.5
(38 امتیاز)
اراک - خیابان هفده متری ملک
4.5
(38 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج زوج درمانگر روانشناس نوجوان
اراک - خیابان هفده متری ملک
اراک - خیابان هفده متری ملک
اراک - خیابان هفده متری ملک
لیلا حسینخانی - مشاور، روانشناس
5
(13 امتیاز)

لیلا حسینخانی

5
(13 امتیاز)
اراک - خیابان خرم
5
(13 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور فردی مشاور خانواده
اراک - خیابان خرم
اراک - خیابان خرم
اراک - خیابان خرم
دکتر ابوالفضل صادقی - مشاور، روانشناس
4.9
(26 امتیاز)
اراک - سه راه ارامنه
4.9
(26 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج روان درمانگر زوج درمانگر
اراک - سه راه ارامنه
اراک - سه راه ارامنه
اراک - سه راه ارامنه
پیمان خوانساری نژاد - مشاور، روانشناس
4.9
(108 امتیاز)
اراک - خیابان خرم
4.9
(108 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج سکس تراپیست روانشناس نوجوان
اراک - خیابان خرم
اراک - خیابان خرم
اراک - خیابان خرم
دکتر شیرین خدادادی - مشاور، روانشناس
5
(7 امتیاز)
اراک - خیابان نیسانیان
5
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده
اراک - خیابان نیسانیان
اراک - خیابان نیسانیان
اراک - خیابان نیسانیان
امیرعلی چگینی - مشاور، روانشناس
4.7
(14 امتیاز)

امیرعلی چگینی

4.7
(14 امتیاز)
اراک - خیابان ملک
4.7
(14 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده روانشناس نوجوان
اراک - خیابان ملک
اراک - خیابان ملک
اراک - خیابان ملک
پرستو رستگار - مشاور، روانشناس
5
(6 امتیاز)

پرستو رستگار

5
(6 امتیاز)
اراک - میدان ولیعصر
5
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج روان درمانگر
اراک - میدان ولیعصر
اراک - میدان ولیعصر
اراک - میدان ولیعصر
ایمان پاک نژاد - مشاور، روانشناس
5
(6 امتیاز)
اراک - خیابان استاد سحاب
5
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده
اراک - خیابان استاد سحاب
اراک - خیابان استاد سحاب
اراک - خیابان استاد سحاب
فاطمه شکوری - مشاور، روانشناس
5
(7 امتیاز)

فاطمه شکوری

5
(7 امتیاز)
اراک - میدان فرمانداری
5
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر
اراک - میدان فرمانداری
اراک - میدان فرمانداری
اراک - میدان فرمانداری
محمدرضا خوانساری - مشاور، روانشناس
4.9
(34 امتیاز)
اراک - باغ ملی
4.9
(34 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس بالینی روانکاو روان درمانگر
اراک - باغ ملی
اراک - باغ ملی
اراک - باغ ملی
دکتر محمدرضا بیات - مشاور، روانشناس
3.8
(9 امتیاز)
اراک - خیابان هپکو
3.8
(9 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج روانشناس کودک روانشناس نوجوان
اراک - خیابان هپکو
اراک - خیابان هپکو
اراک - خیابان هپکو
فاطمه نصیری - مشاور، روانشناس
4.2
(5 امتیاز)

فاطمه نصیری

4.2
(5 امتیاز)
اراک - میدان ولیعصر
4.2
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر مشاور خانواده
اراک - میدان ولیعصر
اراک - میدان ولیعصر
اراک - میدان ولیعصر
دکتر سارا حسنی - مشاور، روانشناس
4.3
(66 امتیاز)

دکتر سارا حسنی

4.3
(66 امتیاز)
اراک - خیابان امام خمینی
4.3
(66 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس نوجوان مشاور ازدواج روان درمانگر
اراک - خیابان امام خمینی
اراک - خیابان امام خمینی
اراک - خیابان امام خمینی
بهرخ بیات منش - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)

بهرخ بیات منش

5
(1 امتیاز)
اراک - خیابان امام خمینی
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر
اراک - خیابان امام خمینی
اراک - خیابان امام خمینی
اراک - خیابان امام خمینی
هانیه الهی مهر - مشاور، روانشناس
4.6
(11 امتیاز)

هانیه الهی مهر

4.6
(11 امتیاز)
اراک - میدان ولیعصر
4.6
(11 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر روان درمانگر
اراک - میدان ولیعصر
اراک - میدان ولیعصر
اراک - میدان ولیعصر
دکتر علی اصغر خسروبیگی - مشاور، روانشناس
5
(24 امتیاز)
اراک - خیابان ملک
5
(24 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور خانواده روانشناس کودک روان درمانگر
اراک - خیابان ملک
اراک - خیابان ملک
اراک - خیابان ملک
دکتر عباس نظری - مشاور، روانشناس
4.4
(7 امتیاز)

دکتر عباس نظری

4.4
(7 امتیاز)
اراک - خیابان عباس آباد
4.4
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی روان درمانگر
اراک - خیابان عباس آباد
اراک - خیابان عباس آباد
اراک - خیابان عباس آباد
دکتر محمد عباسی - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)
اراک - خیابان شهید بهشتی (عباس آباد)
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده نوروفیدبک، نوروتراپیست مشاور ازدواج
اراک - خیابان شهید بهشتی (عباس آباد)
اراک - خیابان شهید بهشتی (عباس آباد)
اراک - خیابان شهید بهشتی (عباس آباد)
سمانه تقوی پور - مشاور، روانشناس
4.3
(6 امتیاز)

سمانه تقوی پور

4.3
(6 امتیاز)
اراک - میدان ولیعصر
4.3
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور خانواده
اراک - میدان ولیعصر
اراک - میدان ولیعصر
اراک - میدان ولیعصر
زهرا میرزابیگی - مشاور، روانشناس
5
(12 امتیاز)

زهرا میرزابیگی

5
(12 امتیاز)
اراک - خیابان امام خمینی
5
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
اراک - خیابان امام خمینی
اراک - خیابان امام خمینی
اراک - خیابان امام خمینی
مهسا ترابی - مشاور، روانشناس
4.2
(10 امتیاز)

مهسا ترابی

4.2
(10 امتیاز)
اراک - میدان ولیعصر
4.2
(10 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور فردی مشاور خانواده روان درمانگر
اراک - میدان ولیعصر
اراک - میدان ولیعصر
اراک - میدان ولیعصر
دکتر بابک پویانسب - مشاور، روانشناس
4.8
(82 امتیاز)
اراک - خیابان امام خمینی
4.8
(82 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک مشاور خانواده روان درمانگر
اراک - خیابان امام خمینی
اراک - خیابان امام خمینی
اراک - خیابان امام خمینی
دکتر مریم فراهانی فر - مشاور، روانشناس
5
(2 امتیاز)
اراک - خيابان قدوسی
5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی
اراک - خيابان قدوسی
اراک - خيابان قدوسی
اراک - خيابان قدوسی
الهام عظیمیان - مشاور، روانشناس
4.8
(27 امتیاز)

الهام عظیمیان

4.8
(27 امتیاز)
اراک - خیابان امام
4.8
(27 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی
اراک - خیابان امام
اراک - خیابان امام
اراک - خیابان امام
سارا صابری - مشاور، روانشناس
5
(5 امتیاز)

سارا صابری

5
(5 امتیاز)
اراک - خیابان نیسانیان
5
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانکاو روان سنج روانشناس کودک روانشناس نوجوان
اراک - خیابان نیسانیان
اراک - خیابان نیسانیان
اراک - خیابان نیسانیان
مهدی آرزومندی - مشاور، روانشناس
5
(12 امتیاز)

مهدی آرزومندی

5
(12 امتیاز)
اراک - ابتدای خیابان نیسانیان
5
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور تحصیلی مشاور ازدواج مشاور خانواده روانشناس بالینی
اراک - ابتدای خیابان نیسانیان
اراک - ابتدای خیابان نیسانیان
اراک - ابتدای خیابان نیسانیان
علی گنجی - مشاور، روانشناس
5
(5 امتیاز)

علی گنجی

5
(5 امتیاز)
اراک - خیابان نیسانیان (چمران)
5
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور تحصیلی مشاور خانواده روانشناس نوجوان
اراک - خیابان نیسانیان (چمران)
اراک - خیابان نیسانیان (چمران)
اراک - خیابان نیسانیان (چمران)
پیام پراخودی مقدم - مشاور، روانشناس
4.8
(32 امتیاز)
اراک - خیابان خرم
4.8
(32 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی مشاور فردی
اراک - خیابان خرم
اراک - خیابان خرم
اراک - خیابان خرم
طهورا مظاهری - مشاور، روانشناس
5
(3 امتیاز)

طهورا مظاهری

5
(3 امتیاز)
اراک - خیابان شهید بهشتی (عباس آباد)
5
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
اراک - خیابان شهید بهشتی (عباس آباد)
اراک - خیابان شهید بهشتی (عباس آباد)
اراک - خیابان شهید بهشتی (عباس آباد)
مریم کاظمی آشتیانی - مشاور، روانشناس
4.3
(23 امتیاز)
اراک - انتهای خیابان شهید رجایی (ملک)
4.3
(23 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور خانواده
اراک - انتهای خیابان شهید رجایی (ملک)
اراک - انتهای خیابان شهید رجایی (ملک)
اراک - انتهای خیابان شهید رجایی (ملک)
منیر نادی - مشاور، روانشناس
4.5
(2 امتیاز)

منیر نادی

4.5
(2 امتیاز)
اراک - خیابان آیت الله غفاری
4.5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی هیپنوتراپیست روان درمانگر زوج درمانگر
اراک - خیابان آیت الله غفاری
اراک - خیابان آیت الله غفاری
اراک - خیابان آیت الله غفاری
بنفشه دارآفرین - مشاور، روانشناس
1
(1 امتیاز)
اراک - خیابان ملک
1
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
اراک - خیابان ملک
اراک - خیابان ملک
اراک - خیابان ملک
ترابعلی خلیلی - مشاور، روانشناس
4.3
(6 امتیاز)

ترابعلی خلیلی

4.3
(6 امتیاز)
اراک - میدان ولیعصر
4.3
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی مشاور خانواده
اراک - میدان ولیعصر
اراک - میدان ولیعصر
اراک - میدان ولیعصر
مرتضی نجیمی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

مرتضی نجیمی

بدون امتیاز
اراک - خیابان محسنی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
اراک - خیابان محسنی
اراک - خیابان محسنی
اراک - خیابان محسنی
دکتر مصطفی نوکنی - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)
اراک - خیابان شهید شیرودی
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
اراک - خیابان شهید شیرودی
اراک - خیابان شهید شیرودی
اراک - خیابان شهید شیرودی
مهسا بیات زاده - مشاور، روانشناس
3
(3 امتیاز)
اراک - میدان ولیعصر
3
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور خانواده
اراک - میدان ولیعصر
اراک - میدان ولیعصر
اراک - میدان ولیعصر
یاسر ماستری فراهانی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز
اراک - خیابان شهید بهشتی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسروانشناس کودک
اراک - خیابان شهید بهشتی
اراک - خیابان شهید بهشتی
اراک - خیابان شهید بهشتی
میلاد مشایخی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

میلاد مشایخی

بدون امتیاز
اراک - خیابان شریعتی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسروان درمانگر
اراک - خیابان شریعتی
اراک - خیابان شریعتی
اراک - خیابان شریعتی
رضا حیدری - مشاور، روانشناس
4
(4 امتیاز)

رضا حیدری

4
(4 امتیاز)
اراک - خیابان شهید بهشتی
4
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور تحصیلی
اراک - خیابان شهید بهشتی
اراک - خیابان شهید بهشتی
اراک - خیابان شهید بهشتی
ابوالفضل زارعی - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)
اراک - انتهای خیابان شهید رجایی (ملک)
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر زوج درمانگر روانشناس بالینی مشاور ازدواج
اراک - انتهای خیابان شهید رجایی (ملک)
اراک - انتهای خیابان شهید رجایی (ملک)
اراک - انتهای خیابان شهید رجایی (ملک)
میلاد قمی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

میلاد قمی

بدون امتیاز
اراک - خیابان محسنی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج
اراک - خیابان محسنی
اراک - خیابان محسنی
اراک - خیابان محسنی
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس یا تراپیست کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
چه کسانی نیاز به روانشناس یا مشاور دارند؟

افرادی به روانشناس نیاز دارند که عملکرد آنها در یک یا چند حوزه مانند روابط، شغل یا تحصیل مختل شده یا از اختلالات روانی رنج می‌‌برند و مشکلات و اختلالات روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. یک روانشناس حرفه‌ای به افراد کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و مشکلاتشان را مدیریت کنند. این افراد باید حتما توسط بهترین روانشناس پیگیری و درمان شود.
در چه مواردی باید به روانشناس مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین روانشناس و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.
ویژگی های روانشناس حرفه‌ای در اراک چیست؟

یک روانشناس حرفه‌ای در اراک مهارت های تحلیلی خوبی دارد، او باید بتواند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند بررسی کند و از آنها نتیجه منطقی بگیرد. یک تراپیست خوب در اراک دارای قدرت حل مسئله بالاست و می‌تواند جوانب مختلف یک مشکل را در نظر بگیرد. صبوری، رازداری، همدلی، اخلاق مداری و مهارت برقراری ارتباط از سایر خصوصیات یک روانشناس خوب است.
بهترین روانشناس اراک چه ویژگی‌هایی دارد؟

این سوال درستی نیست؛ شما هیچ وقت نمی‌توانید بهترین روانشناس را پیدا کنید اما همیشه می‌توانید دنبال یک تراپیست خوب در اراک باشید. یک روانشناس خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به مراجع نشان دهد، همواره صبور، شنونده و راز نگهدار بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. بهترین روانشناس مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود است. اگر به دنبال روانشناس خوب در اراک هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک روانشناس خوب در اراک پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک روانشناس خوب در اراک راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان و مشاوران اراک را پیدا کنیم. پیدا کردن دکتر روانشناس اراک از طریق پلتفرم‌های آنلاین آسان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌های سنتی خواهد بود.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

برای بعضی افراد عجیب است اگر بگوییم بین این دو تفاوت وجود دارد در واقع روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت و راهنمایی افراد را دارد.
لیست روانشناسان اراک را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 714 مشاور و روانشناس در اراک دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
آیا روانشناس می‌تواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین روانشناس هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.
هزینه روانشناس در اراک چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک مشاور یا روانشناس در اراک از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد مشاور و روانشناس در اراک دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان اراک را دارد. در حال حاضر 714 مشاور و روانشناس خوب از شهر اراک با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی روانشناسان خوب در اراک در کدام شهرهای نزدیک روانشناس دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی تراپیست خوب در اراک در شهرهای نزدیک مثل خمین به معرفی بهترین روانشناسان و مشاوران می‌پردازد.
چطور روانشناس خانم خوب در اراک پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.