لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
3

مشاور ازدواج در بندرعباس

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل انتخاب همسر، مدیریت رابطه، تست های مشاوره، شناخت بهتر خود، شناخت و مدیریت اختلافات، تشخیص اختلالات همسر و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین مشاوران ازدواج بندرعباس، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک مشاور ازدواج خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

16 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسمشاور ازدواجبندرعباس
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
(x مشاور ازدواج)
فیلتر بر اساس شهر
(x بندرعباس)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
پرستو آقایی - مشاور، روانشناس
4.8
(19 امتیاز)

پرستو آقایی

4.8
(19 امتیاز)
بندرعباس - نرسیده به پارک جنگلی
4.8
(19 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور خانواده زوج درمانگر روان درمانگر
بندرعباس - نرسیده به پارک جنگلی
بندرعباس - نرسیده به پارک جنگلی
بندرعباس - نرسیده به پارک جنگلی
دکتر مژده ظریفی - مشاور، روانشناس
5
(13 امتیاز)
بندرعباس - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی
5
(13 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور خانواده
بندرعباس - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی
بندرعباس - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی
بندرعباس - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی
شیرین کریم پور - مشاور، روانشناس
4.2
(38 امتیاز)

شیرین کریم پور

4.2
(38 امتیاز)
بندرعباس - چهارراه فاطمیه
4.2
(38 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان زوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج
بندرعباس - چهارراه فاطمیه
بندرعباس - چهارراه فاطمیه
بندرعباس - چهارراه فاطمیه
دکتر فتانه آقائی - مشاور، روانشناس
4.5
(77 امتیاز)

دکتر فتانه آقائی

4.5
(77 امتیاز)
بندرعباس - چهار راه مردادی به سمت فلکه قدس
4.5
(77 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج مشاور خانواده روانشناس کودک
بندرعباس - چهار راه مردادی به سمت فلکه قدس
بندرعباس - چهار راه مردادی به سمت فلکه قدس
بندرعباس - چهار راه مردادی به سمت فلکه قدس
دکتر اکبر همتی ثابت - مشاور، روانشناس
4.3
(35 امتیاز)
بندرعباس - روبروی پارک جنگلی
4.3
(35 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی روان درمانگر
بندرعباس - روبروی پارک جنگلی
بندرعباس - روبروی پارک جنگلی
بندرعباس - روبروی پارک جنگلی
کوثر علی پور - مشاور، روانشناس
4.9
(40 امتیاز)

کوثر علی پور

4.9
(40 امتیاز)
بندرعباس - نرسیده به پارک جنگلی
4.9
(40 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج مشاور خانواده مشاور تحصیلی
بندرعباس - نرسیده به پارک جنگلی
بندرعباس - نرسیده به پارک جنگلی
بندرعباس - نرسیده به پارک جنگلی
دکتر فرنوش اطمینان - مشاور، روانشناس
4.8
(19 امتیاز)
بندرعباس - چهارراه مرادی
4.8
(19 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور خانواده
بندرعباس - چهارراه مرادی
بندرعباس - چهارراه مرادی
بندرعباس - چهارراه مرادی
بیتا نیکو - مشاور، روانشناس
5
(2 امتیاز)

بیتا نیکو

5
(2 امتیاز)
بندرعباس - چهارراه سازمان
5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی
بندرعباس - چهارراه سازمان
بندرعباس - چهارراه سازمان
بندرعباس - چهارراه سازمان
مژده ذوالعلی - مشاور، روانشناس
4.8
(40 امتیاز)

مژده ذوالعلی

4.8
(40 امتیاز)
بندرعباس - نبش چهارراه اتوبوسرانی
4.8
(40 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر زوج درمانگر مشاور ترک اعتیاد مشاور ازدواج
بندرعباس - نبش چهارراه اتوبوسرانی
بندرعباس - نبش چهارراه اتوبوسرانی
بندرعباس - نبش چهارراه اتوبوسرانی
مرجان زال پور - مشاور، روانشناس
3
(2 امتیاز)

مرجان زال پور

3
(2 امتیاز)
بندرعباس - روبروی پارک جنگلی
3
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده مشاور تحصیلی مشاور ازدواج
بندرعباس - روبروی پارک جنگلی
بندرعباس - روبروی پارک جنگلی
بندرعباس - روبروی پارک جنگلی
مژده بابائی - مشاور، روانشناس
5
(8 امتیاز)

مژده بابائی

5
(8 امتیاز)
بندرعباس - روبروی پارک جنگلی
5
(8 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی
بندرعباس - روبروی پارک جنگلی
بندرعباس - روبروی پارک جنگلی
بندرعباس - روبروی پارک جنگلی
فاطمه اباذری راد - مشاور، روانشناس
5
(7 امتیاز)
بندرعباس - روبروی پارک جنگلی
5
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج مشاور فردی
بندرعباس - روبروی پارک جنگلی
بندرعباس - روبروی پارک جنگلی
بندرعباس - روبروی پارک جنگلی
اشکان فعله کار - مشاور، روانشناس
3.6
(28 امتیاز)

اشکان فعله کار

3.6
(28 امتیاز)
بندرعباس - بعد از چهارراه فاطمیه
3.6
(28 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور فردی زوج درمانگر مشاور ازدواج
بندرعباس - بعد از چهارراه فاطمیه
بندرعباس - بعد از چهارراه فاطمیه
بندرعباس - بعد از چهارراه فاطمیه
اکرم پوزاد - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)

اکرم پوزاد

5
(1 امتیاز)
بندرعباس - چهارراه مرادی
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج
بندرعباس - چهارراه مرادی
بندرعباس - چهارراه مرادی
بندرعباس - چهارراه مرادی
مرجان بلوکی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

مرجان بلوکی

بدون امتیاز
بندرعباس - چهارراه فاطمیه
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی مشاور ازدواج
بندرعباس - چهارراه فاطمیه
بندرعباس - چهارراه فاطمیه
بندرعباس - چهارراه فاطمیه
سعید قادرزاده - مشاور، روانشناس
3
(4 امتیاز)

سعید قادرزاده

3
(4 امتیاز)
بندرعباس - خیابان شهدای خلیج فارس
3
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور تحصیلی مشاور ازدواج مشاور فردی
بندرعباس - خیابان شهدای خلیج فارس
بندرعباس - خیابان شهدای خلیج فارس
بندرعباس - خیابان شهدای خلیج فارس
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس یا تراپیست کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
چه کسانی نیاز به مشاور ازدواج دارند؟

افرادی به مشاور ازدواج نیاز دارند که عملکرد آنها در یک یا چند حوزه مانند روابط، شغل یا تحصیل مختل شده یا از اختلالات روانی رنج می‌‌برند و مشکلات و اختلالات روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. یک روانشناس حرفه‌ای به افراد کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و مشکلاتشان را مدیریت کنند. این افراد باید حتما توسط بهترین مشاور ازدواج پیگیری و درمان شود.
در چه مواردی باید به مشاور ازدواج مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین مشاور ازدواج و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.
ویژگی های مشاور ازدواج حرفه‌ای در بندرعباس چیست؟

یک مشاور ازدواج حرفه‌ای در بندرعباس مهارت های تحلیلی خوبی دارد، او باید بتواند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند بررسی کند و از آنها نتیجه منطقی بگیرد. یک تراپیست خوب در بندرعباس دارای قدرت حل مسئله بالاست و می‌تواند جوانب مختلف یک مشکل را در نظر بگیرد. صبوری، رازداری، همدلی، اخلاق مداری و مهارت برقراری ارتباط از سایر خصوصیات یک مشاور ازدواج خوب است.
بهترین مشاور ازدواج بندرعباس چه ویژگی‌هایی دارد؟

بیاید رو راست باشیم! بهترین مشاور ازدواج وجود ندارد اما همیشه می‌توانید دنبال یک مشاور ازدواج خوب در بندرعباس باشید. یک مشاور ازدواج خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به مراجع نشان دهد، همواره صبور، شنونده و راز نگهدار بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان کافی برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. بهترین مشاور ازدواج مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود است. اگر به دنبال مشاور ازدواج خوب در بندرعباس هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک مشاور ازدواج خوب در بندرعباس پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک مشاور ازدواج خوب در بندرعباس راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان و مشاوران بندرعباس را پیدا کنیم. پیدا کردن دکتر روانشناس بندرعباس از طریق پلتفرم‌های آنلاین آسان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌های سنتی خواهد بود.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

برای بعضی افراد عجیب است اگر بگوییم بین این دو تفاوت وجود دارد در واقع روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت و راهنمایی افراد را دارد.
لیست متخصصان مشاور ازدواج بندرعباس را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 44 مشاور ازدواج در بندرعباس دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.
آیا روانشناس دکتر است؟

این سوال به کرار پرسیده می‌شود اما از نظر فنی هر کس که دارای مدرک از دانشگاه پزشکی باشد به عنوان دکتر شناخته می‌شود. روانشناسان به این دلیل که در دانشکده پزشکی تحصیل نکردند، دکتر به حساب نمی‌آیند و دکتر روانشناس صرفا کسی است که دارای مدرک دکتری در رشته روانشناسی می‌باشد.
آیا مشاور ازدواج می‌تواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین مشاور ازدواج هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. مشاور ازدواج کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.
هزینه مشاور ازدواج در بندرعباس چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک مشاور ازدواج در بندرعباس از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ آن طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد مشاور ازدواج در بندرعباس دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان بندرعباس را دارد. در حال حاضر 44 مشاور ازدواج خوب از شهر بندرعباس با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی مشاور ازدواج خوب در بندرعباس در کدام شهرهای نزدیک مشاور ازدواج دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی مشاور ازدواج خوب در بندرعباس در شهرهای نزدیک مثل بندر خمیر به معرفی بهترین روانشناسان و مشاوران می‌پردازد.
چطور مشاور ازدواج خانم خوب در بندرعباس پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.