لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
2

مشاور، روانشناس در کاشان

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل اضطراب، افسردگی، وسواس، اعتیاد، مسائل زوجی و ارتباط و ازدواج، استرس، فوبیا، مشکلات جنسی و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین روانشناسان کاشان، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک مشاور، روانشناس خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

52 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسکاشان
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
فیلتر بر اساس شهر
(x کاشان)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
محبوبه شبانزاده - مشاور، روانشناس
4.5
(42 امتیاز)

محبوبه شبانزاده

4.5
(42 امتیاز)
کاشان - خیابان شهید بهشتی
4.5
(42 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر
کاشان - خیابان شهید بهشتی
کاشان - خیابان شهید بهشتی
کاشان - خیابان شهید بهشتی
بهاره سادات امامی - مشاور، روانشناس
5
(8 امتیاز)
کاشان - خیابان بهشتی
5
(8 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور تحصیلی
کاشان - خیابان بهشتی
کاشان - خیابان بهشتی
کاشان - خیابان بهشتی
علی مهدی پور - مشاور، روانشناس
4.9
(31 امتیاز)

علی مهدی پور

4.9
(31 امتیاز)
کاشان - خیابان بهشتی
4.9
(31 امتیاز)
مشاور، روانشناسهیپنوتراپیست روان درمانگر مشاور فردی روانشناس بالینی
کاشان - خیابان بهشتی
کاشان - خیابان بهشتی
کاشان - خیابان بهشتی
مرضیه گیتی - مشاور، روانشناس
4.7
(12 امتیاز)

مرضیه گیتی

4.7
(12 امتیاز)
کاشان - میدان قاضی اسدالله
4.7
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر
کاشان - میدان قاضی اسدالله
کاشان - میدان قاضی اسدالله
کاشان - میدان قاضی اسدالله
زهره هنرمند - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)

زهره هنرمند

5
(1 امتیاز)
کاشان - میدان شورا
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک
کاشان - میدان شورا
کاشان - میدان شورا
کاشان - میدان شورا
میترا مهدیزاده - مشاور، روانشناس
5
(13 امتیاز)

میترا مهدیزاده

5
(13 امتیاز)
کاشان - خیابان باباافضل
5
(13 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج
کاشان - خیابان باباافضل
کاشان - خیابان باباافضل
کاشان - خیابان باباافضل
محبوبه جندقیان - مشاور، روانشناس
4
(4 امتیاز)
کاشان - میدان معلم
4
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
کاشان - میدان معلم
کاشان - میدان معلم
کاشان - میدان معلم
ملیحه علیزاده - مشاور، روانشناس
5
(11 امتیاز)

ملیحه علیزاده

5
(11 امتیاز)
کاشان - خیابان بابا افضل
5
(11 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روان درمانگر
کاشان - خیابان بابا افضل
کاشان - خیابان بابا افضل
کاشان - خیابان بابا افضل
یاس گیوی - مشاور، روانشناس
4.8
(44 امتیاز)

یاس گیوی

4.8
(44 امتیاز)
کاشان - خیابان بهشتی
4.8
(44 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج مشاور خانواده
کاشان - خیابان بهشتی
کاشان - خیابان بهشتی
کاشان - خیابان بهشتی
نامیه گلستانه - مشاور، روانشناس
4.7
(51 امتیاز)

نامیه گلستانه

4.7
(51 امتیاز)
کاشان - خیابان بهشتی
4.7
(51 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ازدواج
کاشان - خیابان بهشتی
کاشان - خیابان بهشتی
کاشان - خیابان بهشتی
محمد مهدی آسیابان - مشاور، روانشناس
4.8
(49 امتیاز)
کاشان - چهارراه شاهد
4.8
(49 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور ازدواج روانشناس بالینی
کاشان - چهارراه شاهد
کاشان - چهارراه شاهد
کاشان - چهارراه شاهد
محسن کدخدائیان آرانی - مشاور، روانشناس
4.9
(46 امتیاز)
کاشان - خیابان بهشتی
4.9
(46 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روان درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج
کاشان - خیابان بهشتی
کاشان - خیابان بهشتی
کاشان - خیابان بهشتی
منا علی مهدی - مشاور، روانشناس
4.5
(6 امتیاز)

منا علی مهدی

4.5
(6 امتیاز)
کاشان - بلوار امام رضا (ع)
4.5
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ازدواج
کاشان - بلوار امام رضا (ع)
کاشان - بلوار امام رضا (ع)
کاشان - بلوار امام رضا (ع)
فاطمه فرگاه - مشاور، روانشناس
5
(7 امتیاز)

فاطمه فرگاه

5
(7 امتیاز)
کاشان - خیابان سلمان فارسی
5
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک
کاشان - خیابان سلمان فارسی
کاشان - خیابان سلمان فارسی
کاشان - خیابان سلمان فارسی
دکتر حمزه ارباب - مشاور، روانشناس
5
(18 امتیاز)
کاشان - خیابان بهشتی
5
(18 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست روان درمانگر مشاور فردی
کاشان - خیابان بهشتی
کاشان - خیابان بهشتی
کاشان - خیابان بهشتی
دکتر حسین ملک زاده - مشاور، روانشناس
5
(3 امتیاز)
کاشان - میدان قاضی اسدالله یا فیض
5
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر سکس تراپیست مشاور فردی مشاور ازدواج
کاشان - میدان قاضی اسدالله یا فیض
کاشان - میدان قاضی اسدالله یا فیض
کاشان - میدان قاضی اسدالله یا فیض
مصطفی رحیمی - مشاور، روانشناس
4.6
(27 امتیاز)

مصطفی رحیمی

4.6
(27 امتیاز)
کاشان - خیابان بابا افضل
4.6
(27 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور تحصیلی مشاور ازدواج مشاور خانواده مشاور شغلی
کاشان - خیابان بابا افضل
کاشان - خیابان بابا افضل
کاشان - خیابان بابا افضل
الهه پولادسنج - مشاور، روانشناس
4.8
(25 امتیاز)

الهه پولادسنج

4.8
(25 امتیاز)
کاشان - میدان کمال الملک
4.8
(25 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست روان درمانگر
کاشان - میدان کمال الملک
کاشان - میدان کمال الملک
کاشان - میدان کمال الملک
علیرضا کلانتری - مشاور، روانشناس
3
(2 امتیاز)
کاشان - چهارراه به سمت میدان کمال الملک
3
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر
کاشان - چهارراه به سمت میدان کمال الملک
کاشان - چهارراه به سمت میدان کمال الملک
کاشان - چهارراه به سمت میدان کمال الملک
زهرا روحی نوش آبادی - مشاور، روانشناس
1
(1 امتیاز)
کاشان - خیابان بابافضل
1
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده
کاشان - خیابان بابافضل
کاشان - خیابان بابافضل
کاشان - خیابان بابافضل
سولماز مختاری - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

سولماز مختاری

بدون امتیاز
کاشان - خیابان شهید رجایی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
کاشان - خیابان شهید رجایی
کاشان - خیابان شهید رجایی
کاشان - خیابان شهید رجایی
لیلا السادات میرصیفی فرد - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)
کاشان - میدان پلیس
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کاشان - میدان پلیس
کاشان - میدان پلیس
کاشان - میدان پلیس
آسیه زلفی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

آسیه زلفی

بدون امتیاز
کاشان - خیابان شهید رجایی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کاشان - خیابان شهید رجایی
کاشان - خیابان شهید رجایی
کاشان - خیابان شهید رجایی
حمیدرضا کوچکی راوندی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز
کاشان - خیابان شهید رجایی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کاشان - خیابان شهید رجایی
کاشان - خیابان شهید رجایی
کاشان - خیابان شهید رجایی
ملیحه ذراتی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

ملیحه ذراتی

بدون امتیاز
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
فاطمه عبدلی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

فاطمه عبدلی

بدون امتیاز
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
زکیه سادات طباطبایی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
سمیرا جوکار - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

سمیرا جوکار

بدون امتیاز
کاشان - خیابان شهید رجایی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کاشان - خیابان شهید رجایی
کاشان - خیابان شهید رجایی
کاشان - خیابان شهید رجایی
رضوان ساعی - مشاور، روانشناس
2
(1 امتیاز)

رضوان ساعی

2
(1 امتیاز)
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
2
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
سید علی سازور - مشاور، روانشناس
3
(2 امتیاز)

سید علی سازور

3
(2 امتیاز)
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
3
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
زهرا ماشالله زاده - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
کاشان - کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی
حسین بی غم - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

حسین بی غم

بدون امتیاز
کاشان - بلوار قطب راوندی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کاشان - بلوار قطب راوندی
کاشان - بلوار قطب راوندی
کاشان - بلوار قطب راوندی
قاسم عبداللهی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

قاسم عبداللهی

بدون امتیاز
کاشان - بلوار امام رضا (ع) – خیابان پیام
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کاشان - بلوار امام رضا (ع) – خیابان پیام
کاشان - بلوار امام رضا (ع) – خیابان پیام
کاشان - بلوار امام رضا (ع) – خیابان پیام
دکتر ساناز جوکار - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)
کاشان - بلوار قطب راوندی
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کاشان - بلوار قطب راوندی
کاشان - بلوار قطب راوندی
کاشان - بلوار قطب راوندی
سیمین سادات اجتهد - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز
کاشان - خیابان بهشتی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
کاشان - خیابان بهشتی
کاشان - خیابان بهشتی
کاشان - خیابان بهشتی
مهنام برنا - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

مهنام برنا

بدون امتیاز
کاشان - روبروی خیابان زیارتی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کاشان - روبروی خیابان زیارتی
کاشان - روبروی خیابان زیارتی
کاشان - روبروی خیابان زیارتی
دکتر زهرا زنجانی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

دکتر زهرا زنجانی

بدون امتیاز
کاشان - بلوار قطب راوندی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
کاشان - بلوار قطب راوندی
کاشان - بلوار قطب راوندی
کاشان - بلوار قطب راوندی
آذر السادات پیغمبری - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز
کاشان
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
کاشان
کاشان
کاشان
دکتر آمنه فهیمی فر - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز
کاشان - بلوار کشاورز
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کاشان - بلوار کشاورز
کاشان - بلوار کشاورز
کاشان - بلوار کشاورز
جواد قاسم زاده - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

جواد قاسم زاده

بدون امتیاز
کاشان - گبرها
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کاشان - گبرها
کاشان - گبرها
کاشان - گبرها
دکتر سپیده حسینی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

دکتر سپیده حسینی

بدون امتیاز
کاشان - قطب راوندی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
کاشان - قطب راوندی
کاشان - قطب راوندی
کاشان - قطب راوندی
داود قاسم زادگان - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

داود قاسم زادگان

بدون امتیاز
کاشان - بلوار شهیدان خاندایی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
کاشان - بلوار شهیدان خاندایی
کاشان - بلوار شهیدان خاندایی
کاشان - بلوار شهیدان خاندایی
رضا بزرگ - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

رضا بزرگ

بدون امتیاز
کاشان
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کاشان
کاشان
کاشان
زهرا شریفی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

زهرا شریفی

بدون امتیاز
کاشان - بیمارستان شهید بهشتی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور خانواده
کاشان - بیمارستان شهید بهشتی
کاشان - بیمارستان شهید بهشتی
کاشان - بیمارستان شهید بهشتی
دکتر زینب گندمی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

دکتر زینب گندمی

بدون امتیاز
کاشان
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کاشان
کاشان
کاشان
ژاله نصر اصفهانی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

ژاله نصر اصفهانی

بدون امتیاز
کاشان - خیابان خاندایی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
کاشان - خیابان خاندایی
کاشان - خیابان خاندایی
کاشان - خیابان خاندایی
سوده پورمحمدیان - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

سوده پورمحمدیان

بدون امتیاز
کاشان
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کاشان
کاشان
کاشان
سید حامد دست یافته - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز
کاشان
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کاشان
کاشان
کاشان
دکتر سید رضا الوانی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز
کاشان - خیابان آیت الله کاشانی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کاشان - خیابان آیت الله کاشانی
کاشان - خیابان آیت الله کاشانی
کاشان - خیابان آیت الله کاشانی
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس یا تراپیست کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
چه کسانی نیاز به روانشناس یا مشاور دارند؟

افرادی به روانشناس نیاز دارند که عملکرد آنها در یک یا چند حوزه مانند روابط، شغل یا تحصیل مختل شده یا از اختلالات روانی رنج می‌‌برند و مشکلات و اختلالات روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. یک روانشناس حرفه‌ای به افراد کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و مشکلاتشان را مدیریت کنند. این افراد باید حتما توسط بهترین روانشناس پیگیری و درمان شود.
در چه مواردی باید به روانشناس مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین روانشناس و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.
ویژگی های روانشناس حرفه‌ای در کاشان چیست؟

یک روانشناس حرفه‌ای در کاشان مهارت های تحلیلی خوبی دارد، او باید بتواند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند بررسی کند و از آنها نتیجه منطقی بگیرد. یک تراپیست خوب در کاشان دارای قدرت حل مسئله بالاست و می‌تواند جوانب مختلف یک مشکل را در نظر بگیرد. صبوری، رازداری، همدلی، اخلاق مداری و مهارت برقراری ارتباط از سایر خصوصیات یک روانشناس خوب است.
بهترین روانشناس کاشان چه ویژگی‌هایی دارد؟

این سوال درستی نیست؛ شما هیچ وقت نمی‌توانید بهترین روانشناس را پیدا کنید اما همیشه می‌توانید دنبال یک تراپیست خوب در کاشان باشید. یک روانشناس خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به مراجع نشان دهد، همواره صبور، شنونده و راز نگهدار بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. بهترین روانشناس مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود است. اگر به دنبال روانشناس خوب در کاشان هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک روانشناس خوب در کاشان پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک روانشناس خوب در کاشان راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان و مشاوران کاشان را پیدا کنیم. پیدا کردن دکتر روانشناس کاشان از طریق پلتفرم‌های آنلاین آسان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌های سنتی خواهد بود.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

برای بعضی افراد عجیب است اگر بگوییم بین این دو تفاوت وجود دارد در واقع روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت و راهنمایی افراد را دارد.
لیست روانشناسان کاشان را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 353 مشاور و روانشناس در کاشان دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.
آیا روانشناس دکتر است؟

این سوال به کرار پرسیده می‌شود اما از نظر فنی هر کس که دارای مدرک از دانشگاه پزشکی باشد به عنوان دکتر شناخته می‌شود. روانشناسان به این دلیل که در دانشکده پزشکی تحصیل نکردند، دکتر به حساب نمی‌آیند و دکتر روانشناس صرفا کسی است که دارای مدرک دکتری در رشته روانشناسی می‌باشد.
آیا روانشناس می‌تواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین روانشناس هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.
هزینه روانشناس در کاشان چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک مشاور یا روانشناس در کاشان از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد مشاور و روانشناس در کاشان دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان کاشان را دارد. در حال حاضر 353 مشاور و روانشناس خوب از شهر کاشان با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی روانشناسان خوب در کاشان در کدام شهرهای نزدیک روانشناس دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی تراپیست خوب در کاشان در شهرهای نزدیک مثل شهرضا به معرفی بهترین روانشناسان و مشاوران می‌پردازد.
چطور روانشناس خانم خوب در کاشان پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.