جستجوی پزشک: گوش، حلق و بینی - مشهد


دکتر مهدی پورصادق

دکتر مهدی پورصادق

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - عارف 5


دکتر حسن ناهیدی

دکتر حسن ناهیدی

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - خیابان ابن سینا - نبش ابن سینا 17 - روبه روی خیابان بهشت - پلاک 155


دکتر محبوبه دری

دکتر محبوبه دری

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - بین وکیل آباد 20 و 22 - پلاک 496


دکتر عباس رنگین

دکتر عباس رنگین

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - خیابان دانشگاه - اول کفائی - پلاک 6


دکتر پیمان سلیمی‌نژاد

دکتر پیمان سلیمی‌نژاد

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - خیابان محتشمی - ساختمان پزشکان سینوهه


دکتر خسرو ابویسانی

دکتر خسرو ابویسانی

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - پرستار 3 - ساختمان البرز - طبقه 3


دکتر مژگان رضایی اول

دکتر مژگان رضایی اول

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - نبش ملاصدرا 4 - پلاک 36 - طبقه 2


دکتر مسعود نقیب زاده

دکتر مسعود نقیب زاده

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - کوی دکتری - ابن سینا 16 - ساختمان 207


دکتر بهروز آزادگان

دکتر بهروز آزادگان

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمدآباد - ابتدای عارف


دکتر محسن بنی‌احمد

دکتر محسن بنی‌احمد

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - بلوار وکیل آباد - نرسیده به دانشجو - ساختمان سینوهه