جستجوی پزشک: گوش، حلق و بینی (ENT) - مشهد


دکتر مهدی پورصادق

دکتر مهدی پورصادق

گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - عارف 5


دکتر شهریار شریفیان

دکتر شهریار شریفیان

گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - خیابان ابن سینا 1 - ساختمان کیمیا


دکتر رامین زجاجی

دکتر رامین زجاجی

گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمد آباد - پرستار 1 - پلاک 5 - ساختمان پزشکان سروش


دکتر پیمان سلیمی‌نژاد

دکتر پیمان سلیمی‌نژاد

گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - خیابان محتشمی - ساختمان پزشکان سینوهه


دکتر خسرو ابویسانی

دکتر خسرو ابویسانی

گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - پرستار 3 - ساختمان البرز - طبقه 3


دکتر مژگان رضایی اول

دکتر مژگان رضایی اول

گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - نبش ملاصدرا 4 - پلاک 36 - طبقه 2


دکتر بهروز آزادگان

دکتر بهروز آزادگان

گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمدآباد - ابتدای عارف


دکتر بهروز ابراهیمی

دکتر بهروز ابراهیمی

گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - ابن سینا - ساختمان اطبا


دکتر یوسف اسکندری

دکتر یوسف اسکندری

گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - نواب صفوی


دکتر محسن بنی‌احمد

دکتر محسن بنی‌احمد

گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - بلوار وکیل آباد - نرسیده به دانشجو - ساختمان سینوهه