جستجوی متخصص: متخصص گوش، حلق و بینی (ENT) - مشهد


دکتر هما سبزاری

دکتر هما سبزاری

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمدآباد - خیابان عارف - نبش عارف 6 - ساختمان پزشکان پردیس - طبقه همکف - واحد 6


دکتر احمدعلی مصدقی صدرآباد

دکتر احمدعلی مصدقی صدرآباد

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمدآباد - پرستار - پلاک 3


دکتر غلامرضا ذبیحی

دکتر غلامرضا ذبیحی

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - بلوار وکیل آباد - بین وکیل 13 و 15 - جنب داروخانه دکتر انصاری


دکتر عباس شجاعی

دکتر عباس شجاعی

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - چمران - سه راه جم - ساختمان پزشکان جم


دکتر انوش قهرمانی

دکتر انوش قهرمانی

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - نبش قائم 5


دکتر ساسان عین‌القضاتی

دکتر ساسان عین‌القضاتی

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمدآباد - پرستار 1 - ساختمان 20


دکتر علی باقرزاده

دکتر علی باقرزاده

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - خیابان دانشگاه - بعد چهارراه دکترا


دکتر مهدی بزازی

دکتر مهدی بزازی

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمدآباد - ابتدای عارف


دکتر سیروس خادم معارف

دکتر سیروس خادم معارف

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمدآباد - ساختمان 44


دکتر محسن دادمهر

دکتر محسن دادمهر

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - چمران - ساختمان پزشکان