جستجوی متخصص: متخصص گوش، حلق و بینی (ENT) - مشهد


دکتر هما سبزاری

دکتر هما سبزاری

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمدآباد - خیابان عارف - نبش عارف 6 - ساختمان پزشکان پردیس - طبقه همکف - واحد 6


دکتر مهدی پورصادق

دکتر مهدی پورصادق

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - عارف 5


دکتر شهریار شریفیان

دکتر شهریار شریفیان

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - خیابان ابن سینا 1 - ساختمان کیمیا


دکتر پیمان سلیمی نژاد

دکتر پیمان سلیمی نژاد

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - خیابان محتشمی - ساختمان پزشکان سینوهه


دکتر خسرو ابویسانی

دکتر خسرو ابویسانی

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - پرستار 3 - ساختمان البرز - طبقه 3


دکتر مژگان رضایی اول

دکتر مژگان رضایی اول

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - نبش ملاصدرا 4 - پلاک 36 - طبقه 2


دکتر بهروز آزادگان

دکتر بهروز آزادگان

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمدآباد - ابتدای عارف


دکتر بهروز ابراهیمی

دکتر بهروز ابراهیمی

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - ابن سینا - ساختمان اطبا


دکتر یوسف اسکندری

دکتر یوسف اسکندری

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - نواب صفوی


دکتر محسن بنی احمد

دکتر محسن بنی احمد

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - بلوار وکیل آباد - نرسیده به دانشجو - ساختمان سینوهه