جستجوی متخصص: متخصص گوش، حلق و بینی (ENT) - شیراز


دکتر سیمین دوانی پور

دکتر سیمین دوانی پور

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان باغشاه - خیابان اردیبهشت - ساختمان سینا - طبقه 1


دکتر بیژن ربیعی

دکتر بیژن ربیعی

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی هتل پارس - ساختمان زند - طبقه 4


دکتر محمدکاظم رشته احمدی

دکتر محمدکاظم رشته احمدی

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی بیمارستان شهید فقیهی - ساختمان کیمیا - طبقه 5


دکتر جواد شکیباپور

دکتر جواد شکیباپور

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی هتل پارس - ساختمان نگین - طبقه 3


دکتر محمود صفوی

دکتر محمود صفوی

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - نبش خیابان معدل - ساختمان 52 - طبقه 2


دکتر سید عمادالدین طیبی کازرونی

دکتر سید عمادالدین طیبی کازرونی

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - جنب هتل پارس - ساختمان ظفر - طبقه 2


دکتر خداکرم آقایی

دکتر خداکرم آقایی

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان ملاصدرا - خیابان جمالی - ساختمان پزشکی ملاصدرا


دکتر مهرداد امیرآبادی

دکتر مهرداد امیرآبادی

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - میدان دانشجو - خیابان شهید چمران - ساختمان نشاط


دکتر اسد اله بازیاری

دکتر اسد اله بازیاری

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان معدل - نبش خیابان فلسطین - ساختمان نسیم


دکتر مهرداد البرزی

دکتر مهرداد البرزی

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان هفت تیر - خیابان اردیبهشت - ساختمان پرند - طبقه 4