جستجوی پزشک: گوش، حلق و بینی - شیراز


دکتر ونون آصفی

دکتر ونون آصفی

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان زرگری - جنب کوچه 18 - ساختمان مدیکال - طبقه 3


دکتر محمدکریم بحرانی

دکتر محمدکریم بحرانی

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - نزدیک هتل پارس - ساختمان سعادت - طبقه 2


دکتر سیدحسین دستغیب حسینی

دکتر سیدحسین دستغیب حسینی

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت - کوچه 54 - ساختمان گلبرگ - واحد 13


دکتر اردلان دهقانی

دکتر اردلان دهقانی

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی بیمارستان شهید فقیهی - ساختمان آریا - طبقه 3


دکتر محمدحسین معروفی

دکتر محمدحسین معروفی

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - بین خیابان هفت تیر و صورتگر - ساختمان پزشکان فارس


دکتر محمد نظام

دکتر محمد نظام

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان معالی آباد - روبه روی ساختمان الوند - ساختمان قصر - طبقه 1


دکتر محمدصادق هنرپیشه

دکتر محمدصادق هنرپیشه

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت - خیابان رحمت آباد - ساختمان بزرگمهر - طبقه 2


دکتر فیروزه یگانه

دکتر فیروزه یگانه

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت - ساختمان اکسیر - طبقه 3


دکتر نیکا نیک نژاد

دکتر نیکا نیک نژاد

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر احمدرضا رفیعی

دکتر احمدرضا رفیعی

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - میدان ولیعصر - ساختمان داروخانه دارگون - طبقه 2