جستجوی متخصص: گوش، حلق و بینی (ENT) - شیراز


دکتر اردلان دهقانی

دکتر اردلان دهقانی

گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی بیمارستان شهید فقیهی - ساختمان آریا - طبقه 3


دکتر سیمین دوانی پور

دکتر سیمین دوانی پور

گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان باغشاه - خیابان اردیبهشت - ساختمان سینا - طبقه 1


دکتر بیژن ربیعی

دکتر بیژن ربیعی

گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی هتل پارس - ساختمان زند - طبقه 4


دکتر محمدکاظم رشته احمدی

دکتر محمدکاظم رشته احمدی

گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی بیمارستان شهید فقیهی - ساختمان کیمیا - طبقه 5


دکتر جواد شکیباپور

دکتر جواد شکیباپور

گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی هتل پارس - ساختمان نگین - طبقه 3


دکتر محمود صفوی

دکتر محمود صفوی

گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - نبش خیابان معدل - ساختمان 52 - طبقه 2


دکتر نیکا نیک نژاد

دکتر نیکا نیک نژاد

گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر خداکرم آقایی

دکتر خداکرم آقایی

گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان ملاصدرا - خیابان جمالی - ساختمان پزشکی ملاصدرا


دکتر مهرداد امیرآبادی

دکتر مهرداد امیرآبادی

گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - میدان دانشجو - خیابان شهید چمران - ساختمان نشاط


دکتر اسد‌اله بازیاری

دکتر اسد‌اله بازیاری

گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: شیراز - خیابان معدل - نبش خیابان فلسطین - ساختمان نسیم