جستجوی متخصص: چشم - مشهد


دکتر محمدعلی کاظمی ثانی

دکتر محمدعلی کاظمی ثانی

چشم

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: مشهد - احمدآباد - خیابان پرستار - نرسیده به پرستار 1 - ساختمان پورسینا