جستجوی پزشک: چشم - اصفهان


دکتر حسین ابراهیمی‌فر

دکتر حسین ابراهیمی‌فر

چشم

جراح چشم

آدرس مطب: اصفهان - خیابان بلوار دانشگاه - مقابل درب شمالی دانشگاه اصفهان


دکتر جهانگیر صادقی نجف آبادی

دکتر جهانگیر صادقی نجف آبادی

چشم

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - ساختمان ملاصدرا


دکتر فرناز فشارکی

دکتر فرناز فشارکی

چشم

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - روبه روی داروخانه سپاهان - ساختمان اطبا


دکتر هوشنگ احمدیان

دکتر هوشنگ احمدیان

چشم

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: اصفهان - آمادگاه - مقابل داروخانه سپاهان


دکتر بهمن رئیسی

دکتر بهمن رئیسی

چشم

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - ساختمان آژند - طبقه 3


دکتر علی اکبر خداپرستان

دکتر علی اکبر خداپرستان

چشم

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: اصفهان - خیابان بزرگمهر - ساختمان 152


دکتر فتحیه مجلسی

دکتر فتحیه مجلسی

چشم

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: اصفهان - خیابان فردوسی - پلاک 24


دکتر سعید شریعت بروجنی

دکتر سعید شریعت بروجنی

چشم

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - ساختمان پزشکان


دکتر لیلا لقمانیان

دکتر لیلا لقمانیان

چشم

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: اصفهان - خیابان میر - روبه روی بیمه آسیا


دکتر سیروس بخت‌آور

دکتر سیروس بخت‌آور

چشم

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: اصفهان - خیابان بلوار دانشگاه - مقابل درب شمالی دانشگاه اصفهان - مرکز چشم پزشکی صدرا