جستجوی متخصص: چشم پزشک - شیراز


دکتر محمدعلی میرباقری

دکتر محمدعلی میرباقری

چشم پزشک

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی بیمارستان شهید فقیهی - نبش کوچه 43 - ساختمان تارا


دکتر شبنم نام آوری

دکتر شبنم نام آوری

چشم پزشک

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی بیمارستان شهید فقیهی - کوچه 43 - ساختمان صبا - طبقه 3


دکتر مرجان طیاری

دکتر مرجان طیاری

چشم پزشک

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: شیراز - خیابان زند - حدفاصل بیست متری و صورتگر - ساختمان پزشکان فارس


دکتر داریوش ابطحیان

دکتر داریوش ابطحیان

چشم پزشک

فوق تخصص شبکیه

آدرس مطب: شیراز - ستارخان - کوچه 11 - ساختمان مدیکال


دکتر غلامعلی ارزاقی

دکتر غلامعلی ارزاقی

چشم پزشک

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - نزدیک به هتل پارس - ساختمان امید


دکتر ابوالحسن دهقان

دکتر ابوالحسن دهقان

چشم پزشک

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: شیراز - خیابان هفت تیر - خیابان اردیبهشت - ساختمان پرند - طبقه 1


دکتر علیرضا رضوان

دکتر علیرضا رضوان

چشم پزشک

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی هتل پارس - ساختمان گلستان


دکتر منیر شاددل

دکتر منیر شاددل

چشم پزشک

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: شیراز - خیابان اردیبهشت غربی - ساختمان مهر - طبقه 6


دکتر غلامرضا فیلی

دکتر غلامرضا فیلی

چشم پزشک

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: شیراز - خیابان آزادی - میدان گاز - ساختمان امین - طبقه 3


دکتر حسین قرائی نژاد

دکتر حسین قرائی نژاد

چشم پزشک

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - ساختمان ظفر