جستجوی پزشک: چشم - شیراز


دکتر عباس عطارزاده

دکتر عباس عطارزاده

چشم

چشم پزشک

خیابان اردیبهشت - بین خیابان فلسطین و بیست متری سینما سعدی - کلینیک نور - طبقه 4


دکتر منیر عزیززاده

دکتر منیر عزیززاده

چشم

چشم پزشک

خیابان زرگری - ساختمان مدیکال - طبقه 1 - واحد 14


دکتر پیام مکاتب

دکتر پیام مکاتب

چشم

چشم پزشک

خیابان قصردشت - سه راه خلد برین - ساختمان سام


دکتر رامین صلواتی

دکتر رامین صلواتی

چشم

چشم پزشک

بلوار مطهری - کوچه 19


دکتر سحاب‌الدین شهرزاد

دکتر سحاب‌الدین شهرزاد

چشم

چشم پزشک

چهارراه ستارخان - ساختمان خضرا 2 - طبقه 7 - واحد 2


دکتر زهرا قائمی

دکتر زهرا قائمی

چشم

چشم پزشک

خیابان زند - حدفاصل باغشاه و بیست متری سینما سعدی - ساختمان زند - طبقه 1


دکتر وحید قاسمی‌فر

دکتر وحید قاسمی‌فر

چشم

چشم پزشک

خیابان زند - نبش صورتگر - ساختمان کیمیا - طبقه 4


دکتر رضا عبودی

دکتر رضا عبودی

چشم

چشم پزشک

خیابان بیست متری - نبش معدل - ساختمان سال


دکتر محمدرضا فلاحی

دکتر محمدرضا فلاحی

چشم

چشم پزشک

خیابان قصردشت - بالاتر از سه راه عفیف آباد - ساختمان بانک پارسیان


دکتر مرجان طیاری

دکتر مرجان طیاری

چشم

چشم پزشک

خیابان زند - حدفاصل بیست متری و صورتگر - ساختمان پزشکان فارس