جستجوی پزشک: داخلی - تبریز


دکتر محمد میرزاآقازاده

دکتر محمد میرزاآقازاده

داخلی

فوق تخصص ریه

متخصص داخلی

خیابان ١٧ شهریور - برج آذربایجان - طبقه ٨

خیابان آزادی - نرسیده به آبرسان - اول گلگشت - ساختمان پزشکان ابن سینا

بیمه‌ها: تامین اجتماعی خدمات درمانی نیروهای مسلح روستایی


دکتر امیر عباس تاج محمدی

دکتر امیر عباس تاج محمدی

داخلی

متخصص داخلی

انتهای خیابان عباسی - روبروی جایگاه بنزین فهمیده


دکتر علی تقی‌زادیه

دکتر علی تقی‌زادیه

داخلی

فوق تخصص ریه

خیابان آزادی - جنب گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 5


دکتر حسن خواجه محمدی

دکتر حسن خواجه محمدی

داخلی

متخصص داخلی

خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان ابن سینا


دکتر مریم زادشکویان

دکتر مریم زادشکویان

داخلی

متخصص داخلی

خیابان هفده شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان صدرا


دکتر محمدعلی چکشیان

دکتر محمدعلی چکشیان

داخلی

متخصص داخلی

میدان نماز اول - خیابان شریعتی شمالی


دکتر علی قویدل سردصحرا

دکتر علی قویدل سردصحرا

داخلی

متخصص داخلی

خیابان 17 شهریور - روبه روی آموزش و پروش ناحیه 2


دکتر کمال بوستانی

دکتر کمال بوستانی

داخلی

متخصص داخلی

خیابان آزادی - بین چهارراه شهید منتظری و حافظ - بیمارستان سینا


دکتر وحدت زنبوری

دکتر وحدت زنبوری

داخلی

فوق تخصص غدد و متابولیسم

خیابان ارتش جنوبی - روبه روی بیمارستان الزهرا - طبقه 3


دکتر منوچهر خوش‌باطن

دکتر منوچهر خوش‌باطن

داخلی

فوق تخصص گوارش و کبد

خیابان ازادی - ساختمان ازادی - طبقه 6