جستجوی متخصص: داخلی - تبریز


دکتر محمد میرزاآقازاده

دکتر محمد میرزاآقازاده

داخلی

فوق تخصص ریه

متخصص داخلی

آدرس مطب: تبریز - خیابان ١٧ شهریور - برج آذربایجان - طبقه ٨

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - نرسیده به آبرسان - اول گلگشت - ساختمان پزشکان ابن سینا

بیمه‌ها: تامین اجتماعی خدمات درمانی نیروهای مسلح روستایی


دکتر امیر عباس تاج محمدی

دکتر امیر عباس تاج محمدی

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: تبریز - انتهای خیابان عباسی - روبروی جایگاه بنزین فهمیده


دکتر علی تقی‌زادیه

دکتر علی تقی‌زادیه

داخلی

فوق تخصص ریه

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - جنب گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 5


دکتر حسن خواجه محمدی

دکتر حسن خواجه محمدی

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان ابن سینا


دکتر مریم زادشکویان

دکتر مریم زادشکویان

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان صدرا


دکتر مسعود سفیدموی‌آذر

دکتر مسعود سفیدموی‌آذر

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان فدک - طبقه 1


دکتر محمدعلی چکشیان

دکتر محمدعلی چکشیان

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: تبریز - میدان نماز اول - خیابان شریعتی شمالی


دکتر علی قویدل سردصحرا

دکتر علی قویدل سردصحرا

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور - روبه روی آموزش و پروش ناحیه 2


دکتر کمال بوستانی

دکتر کمال بوستانی

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - بین چهارراه شهید منتظری و حافظ - بیمارستان سینا


دکتر داود نوری‌زاده

دکتر داود نوری‌زاده

داخلی

فوق تخصص کلیه (نفرولوژی)

آدرس مطب: تبریز - ارتش جنوبی - روبه روی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 2