جستجوی پزشک: داخلی - شیراز


دکتر علیرضا رحیمی

دکتر علیرضا رحیمی

داخلی

فوق تخصص گوارش و کبد

متخصص داخلی

بلوار زند - روبروی دانشکده مهندسی یک - مجتمع پزشکی یاس


دکتر حامد زارعی

دکتر حامد زارعی

داخلی

متخصص داخلی

خیابان کریمخان - روبه روی هتل پارس - ساختمان زند - واحد 15


دکتر علی‌‎اصغر توسلی

دکتر علی‌‎اصغر توسلی

داخلی

متخصص داخلی

خیابان کریمخان - بین خیابان هفت تیر و فلسطین - ساختمان شایان


دکتر احمد مودت

دکتر احمد مودت

داخلی

متخصص داخلی

خیابان کریمخان زند - تقاطع شهید فقیهی و هفت تیر - ساختمان پزشکان فارس


دکتر شهره هوشمند

دکتر شهره هوشمند

داخلی

متخصص داخلی

خیابان کریمخان - بین خیابان هفت تیر و شهید فقیهی - روبه روی بانک سپه - ساختمان پزشکان فارس


دکتر طهمورث نیکنام

دکتر طهمورث نیکنام

داخلی

فوق تخصص ریه

خیابان زند - ابتدای صورتگر - مجتمع پزشکی کیمیا


دکتر علی اکبر دهقانی اشکدزی

دکتر علی اکبر دهقانی اشکدزی

داخلی

متخصص داخلی

خیابان ارم - میدان دانشجو - ساختمان ارم


دکتر علی انصاری اصل

دکتر علی انصاری اصل

داخلی

متخصص داخلی

دروازه سعدی - خیابان تیموری


دکتر محمد راحمی

دکتر محمد راحمی

داخلی

متخصص داخلی

بلوار زند


دکتر محمدجواد کاویانی

دکتر محمدجواد کاویانی

داخلی

فوق تخصص گوارش و کبد

خیابان ملاصدرا - مجتمع پزشکی ملاصدرا