جستجوی متخصص: مغز و اعصاب (نورولوژی) - مشهد


دکتر محمود رضا آذرپژوه

دکتر محمود رضا آذرپژوه

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - نبش خیابان عارف 1 - ساختمان پزشکان آزاده


دکتر علیرضا آل هاشمی

دکتر علیرضا آل هاشمی

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان عارف - بین عارف 2 و 4 - ساختمان پزشکان حکیم - طبقه 3 - واحد 7


دکتر مجتبی اسدی

دکتر مجتبی اسدی

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - بلوار احمدآباد - خیابان پرستار 1 - ساختمان شماره 1/30


دکتر محمد مهدی اعتمادی

دکتر محمد مهدی اعتمادی

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان عارف - عارف 5


دکتر محسن مهدی نژاد کاشانی

دکتر محسن مهدی نژاد کاشانی

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - بلوار وکیل آباد - بین وکیل آباد 7 و 9 -پلاک 65


دکتر غلامرضا مالک زاده

دکتر غلامرضا مالک زاده

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - بلوار احمدآباد - خیابان پرستار 1 - پلاک 5/3


دکتر محمد علی ملک نژاد

دکتر محمد علی ملک نژاد

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - بلوار احمدآباد - خیابان پرستار 1 - پلاک 3/5 - طبقه 1


دکتر علی اکبر نخودچی

دکتر علی اکبر نخودچی

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - بلوار احمدآباد - خیابان محتشمی - پلاک 7


دکتر حبیب الله نعمتی

دکتر حبیب الله نعمتی

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - حاشیه میدان بیمارستان امام رضا - پلاک 1/170


دکتر هادی اسدپور

دکتر هادی اسدپور

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمد آباد - نبش عارف 1 - پلاک 3