جستجوی پزشک: مغز و اعصاب (نورولوژی) - مشهد


دکتر رضا صدرنبوی

دکتر رضا صدرنبوی

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان ابن سینا 1 - فلکه بیمارستان امام رضا - پلاک 27


دکتر حمید عضدی نیا

دکتر حمید عضدی نیا

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان دانشگاه - دانشگاه 16 - پلاک 9


دکتر قربانعلی قلوبی

دکتر قربانعلی قلوبی

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان گاز - میلان 7


دکتر کاویان قندهاری

دکتر کاویان قندهاری

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان کوهسنگی - کوهسنگی 4 - پلاک 1/14


دکتر علی حسین خواه

دکتر علی حسین خواه

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - بلوار احمداباد - نبش عارف ۱ - ساختمان پزشکان آزاده - طبقه 3


دکتر احمد صفایی یزدی

دکتر احمد صفایی یزدی

مغز و اعصاب (نورولوژی)

جراح مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - بلوار احمدآباد - مقابل بیمارستان قائم - ساختمان مروارید - طبقه 2


دکتر شهاب تاج دینی

دکتر شهاب تاج دینی

مغز و اعصاب (نورولوژی)

جراح مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - بلوار احمد آباد – پرستار ۱ – ساختمان پزشکان سینا – طبقه 1


دکتر کریم نیکخواه

دکتر کریم نیکخواه

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمد آباد -خیابان قائم 18 - طبقه 4


دکتر غلامرضا بهادرخان

دکتر غلامرضا بهادرخان

مغز و اعصاب (نورولوژی)

جراح مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمد آباد - ابتدای قائم 2 - پلاک 6


دکتر محسن فروغی‌پور

دکتر محسن فروغی‌پور

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمد آباد - نبش محتشمی 1 - ساختمان پزشکان