جستجوی متخصص: متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) - مشهد


دکتر مجتبی کاهانی

دکتر مجتبی کاهانی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمدآباد - ابتدای محتشمی - ساختمان سینوهه - طبقه اول


دکتر سعیدرضا شهامی

دکتر سعیدرضا شهامی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمدآباد - خیابان عارف - نبش عارف 6 - ساختمان پزشکان پردیس - طبقه همکف - واحد 6


دکتر محمود رضا آذرپژوه

دکتر محمود رضا آذرپژوه

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - نبش خیابان عارف 1 - ساختمان پزشکان آزاده


دکتر قربانعلی قلوبی

دکتر قربانعلی قلوبی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان گاز - میلان 7


دکتر کاویان قندهاری

دکتر کاویان قندهاری

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان کوهسنگی - کوهسنگی 4 - پلاک 1/14


دکتر محسن مهدی نژاد کاشانی

دکتر محسن مهدی نژاد کاشانی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - بلوار وکیل آباد - بین وکیل آباد 7 و 9 -پلاک 65


دکتر غلامرضا مالک زاده

دکتر غلامرضا مالک زاده

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - بلوار احمدآباد - خیابان پرستار 1 - پلاک 5/3


دکتر کریم نیکخواه

دکتر کریم نیکخواه

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمد آباد -خیابان قائم 18 - طبقه 4


دکتر محسن فروغی‌پور

دکتر محسن فروغی‌پور

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمد آباد - نبش محتشمی 1 - ساختمان پزشکان


دکتر هادی اسدپور

دکتر هادی اسدپور

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمد آباد - نبش عارف 1 - پلاک 3