جستجوی پزشک: مغز و اعصاب (نورولوژی) - مشهد


دکتر عزیزااله تقوی

دکتر عزیزااله تقوی

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - فلکه بیمارستان امام رضا - خیابان ابن سینا - ساختمان اطبا


دکتر عزیزاله حاتمی

دکتر عزیزاله حاتمی

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان سناباد - مقابل داروخانه سناباد - ساختمان 638


دکتر هاشم سپهری

دکتر هاشم سپهری

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - تقاطع خیابان آبکوه و کلاهدوز - ساختمان پرستاران خانواده


دکتر مرتضی سعیدی

دکتر مرتضی سعیدی

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - بلوار احمدآباد - خیابان عارف 6 - ساختمان پردیس - واحد 15


دکتر محمد شافعی

دکتر محمد شافعی

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - بلوار احمدآباد- بین محتشمی 4 و 6 - ساختمان ثامن - طبقه 3 - پلاک 80


دکتر رضا حائریان

دکتر رضا حائریان

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان قائم - نبش کفایی


دکتر علی حسین خواه

دکتر علی حسین خواه

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - بلوار احمداباد - نبش عارف ۱ - ساختمان پزشکان آزاده - طبقه 3


دکتر عباسعلی یوزباشی زاده

دکتر عباسعلی یوزباشی زاده

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - چهارراه دکترا - نرسیده به میدان بیمارستان امام رضا (ع)


دکتر علی اصغر ابراهیمی

دکتر علی اصغر ابراهیمی

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - بلوار احمد اباد - خیابان بهشت ‌۱


دکتر محمدهاشم محمودیان

دکتر محمدهاشم محمودیان

مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان باهنر