جستجوی متخصص: متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) - شیراز


دکتر علی نعمتی

دکتر علی نعمتی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

جراح مغز و اعصاب

جراح مغز و اعصاب

آدرس مطب: شیراز - خیابان زند - روبروی هتل پارس - ساختمان زند - طبقه چهارم


دکتر زهرا سلامی

دکتر زهرا سلامی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر فرهاد عمادی

دکتر فرهاد عمادی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریم خان زند - مابین بیمارستان فقیهی و هتل پارس - کوچه عبائیان (نشاط) -ساختمان دی - طبقه 3


دکتر ناهید اشجع زاده

دکتر ناهید اشجع زاده

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: شیراز - خ زند-حدفاصل ۲۰متری وصورتگر-ساختمان فرزانگان


دکتر سید محمد علی رضوی زادگان جهرمی

دکتر سید محمد علی رضوی زادگان جهرمی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: شیراز - خیابان زند - نبش صورتگر(شهید فقیهی) - ساختمان پزشکی کیمیا - طبقه 3 - واحد 6


دکتر مجتبی ممتحن

دکتر مجتبی ممتحن

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: شیراز - نبش 20 متری - ساختمان پزشکی شیراز - طبقه 5 - واحد ۵۰۲


دکتر یاسمین جنوبی

دکتر یاسمین جنوبی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: شیراز - ساختمان زند - روبه روی هتل پارس


دکتر غلامعلی یوسفی پور

دکتر غلامعلی یوسفی پور

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: شیراز - خیابان ملاصدرا - کوچه ۹ - ساختمان رازی


دکتر محمدرضا رجایی

دکتر محمدرضا رجایی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: شیراز - خیابان زند - روبروی بیمارستان شهید فقیهی - ساختمان پزشکان فارس - طبقه 1


دکتر مجید پناهنده

دکتر مجید پناهنده

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان زند - کوچه 43 - ساختمان مرمر