جستجوی متخصص: تغذیه - تبریز


دکتر نادیا اتحاد‌نژاد

دکتر نادیا اتحاد‌نژاد

تغذیه

کارشناس تغذیه

آدرس مطب: تبریز - کوی ولیعصر - تقاطع خیابان رازی و شهریار - ساختمان هزاره - طبقه 3


دکتر سارا بابائیان امینی

دکتر سارا بابائیان امینی

تغذیه

کارشناس ارشد تغذیه

آدرس مطب: تبریز - ولیعصر - روبه روی خیابان نظامی - ساختمان صدر - طبقه 7


دکتر سپیده پیروز پناه

دکتر سپیده پیروز پناه

تغذیه

کارشناس ارشد تغذیه

آدرس مطب: تبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار شمالی - نرسیده به اعتصامی - ساختمان شهریار


دکتر رضا ستاری‌وند

دکتر رضا ستاری‌وند

تغذیه

کارشناس ارشد تغذیه

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - ساختمان پزشکان زکریای رازی - طبقه 2


دکتر بهزاد عبداله‌زاده

دکتر بهزاد عبداله‌زاده

تغذیه

کارشناس تغذیه

آدرس مطب: تبریز - ولیعصر - فلکه همافر - بیست متری صادقیان - کوچه 10


دکتر احد محمدزاده

دکتر احد محمدزاده

تغذیه

کارشناس تغذیه

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - نبش تقاطع طالقانی - ساختمان امروز


دکتر رامین مصری

دکتر رامین مصری

تغذیه

کارشناس تغذیه

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - نرسیده به شریعتی - ساختمان 717