جستجوی متخصص: روان پزشکی (اعصاب و روان) - تبریز


دکتر علیرضا ناظمی

دکتر علیرضا ناظمی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - میدان ساعت - ساختمان 63 - طبقه سوم


دکتر حسن شاهرخی

دکتر حسن شاهرخی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - پشت ساختمان پارک علمی و فناوری - ساختمان گلگشت - طبقه 6


دکتر میرمحمدعلی قریشی‌زاده

دکتر میرمحمدعلی قریشی‌زاده

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - چهارراه باغشمال - اول خیابان هفده شهریور جدید


دکتر علی‌اکبر ملک‌پور

دکتر علی‌اکبر ملک‌پور

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - سه راه بیمارستان شهدا و گلشهر - جنب بانک رفاه


دکتر علی صیدی

دکتر علی صیدی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - ساختمان شفا


دکتر فرانک دلدوست

دکتر فرانک دلدوست

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 7


دکتر باقر وفایی

دکتر باقر وفایی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - خیابان امام - جنب دبیرستان طالقانی


دکتر کتایون ترابی

دکتر کتایون ترابی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز


دکتر سعید اکبری حقیقت

دکتر سعید اکبری حقیقت

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - جنب کلینیک فرهنگیان - ساختمان سینا


دکتر فرهاد دادرس

دکتر فرهاد دادرس

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریورجدید - روبروی بستنی وحید- ساختمان 2002