جستجوی پزشک: روان پزشکی (اعصاب و روان) - تبریز


دکتر علیرضا ناظمی

دکتر علیرضا ناظمی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

میدان ساعت - ساختمان 63 - طبقه سوم


دکتر حسن شاهرخی

دکتر حسن شاهرخی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - پشت ساختمان پارک علمی و فناوری - ساختمان گلگشت - طبقه 6


دکتر میرمحمدعلی قریشی‌زاده

دکتر میرمحمدعلی قریشی‌زاده

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

چهارراه باغشمال - اول خیابان هفده شهریور جدید


دکتر یونس نابدل

دکتر یونس نابدل

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

تقاطع طالقانی و هفده شهریورجدید - ساختمان 197


دکتر محبوب اسدلو

دکتر محبوب اسدلو

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

تقاطع هفده شهریور و طالقانی - ساختمان پارسا - طبقه همکف


دکتر علیرضا قانع‌پور

دکتر علیرضا قانع‌پور

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

خیابان آبرسانی - نرسیده به بیمارستان شمس - نبش کوی پزشکان


دکتر احد فرشباف خلیلی

دکتر احد فرشباف خلیلی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

هفده شهریور جدید - نرسیده به شریعتی - روبه روی پست بانک


دکتر علیرضا شفیعی

دکتر علیرضا شفیعی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

پاستور جدید - رو به روی کلینیک پردیس - برج ضرغام


دکتر علی فخاری

دکتر علی فخاری

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

خیابان ارتش جنوبی - بالاتر از پاستور


دکتر مهدی فرهودی

دکتر مهدی فرهودی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

ارتش جنوبی - روبه روی اداره پست - ساختمان بزرگمهر