جستجوی پزشک: روان پزشکی (اعصاب و روان) - تبریز


دکتر علیرضا ناظمی

دکتر علیرضا ناظمی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

میدان ساعت - ساختمان 63 - طبقه سوم


دکتر حسن شاهرخی

دکتر حسن شاهرخی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - پشت ساختمان پارک علمی و فناوری - ساختمان گلگشت - طبقه 6


دکتر میرمحمدعلی قریشی‌زاده

دکتر میرمحمدعلی قریشی‌زاده

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

چهارراه باغشمال - اول خیابان هفده شهریور جدید


دکتر علی‌اکبر ملک‌پور

دکتر علی‌اکبر ملک‌پور

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

سه راه بیمارستان شهدا و گلشهر - جنب بانک رفاه


دکتر علی صیدی

دکتر علی صیدی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

هفده شهریور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - ساختمان شفا


دکتر احد فرشباف خلیلی

دکتر احد فرشباف خلیلی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

هفده شهریور جدید - نرسیده به شریعتی - روبه روی پست بانک


دکتر علیرضا شفیعی

دکتر علیرضا شفیعی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

پاستور جدید - رو به روی کلینیک پردیس - برج ضرغام


دکتر کتایون ترابی

دکتر کتایون ترابی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

هفده شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز


دکتر سعید اکبری حقیقت

دکتر سعید اکبری حقیقت

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

هفده شهریور جدید - جنب کلینیک فرهنگیان - ساختمان سینا


دکتر مهدی فرهودی

دکتر مهدی فرهودی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

ارتش جنوبی - روبه روی اداره پست - ساختمان بزرگمهر