جستجوی پزشک: روان پزشکی (اعصاب و روان) - تبریز


دکتر علیرضا ناظمی

دکتر علیرضا ناظمی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - میدان ساعت - ساختمان 63 - طبقه سوم


دکتر حسن شاهرخی

دکتر حسن شاهرخی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - پشت ساختمان پارک علمی و فناوری - ساختمان گلگشت - طبقه 6


دکتر باقر وفایی

دکتر باقر وفایی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - خیابان امام - جنب دبیرستان طالقانی


دکتر مجید ترابی نیکجه

دکتر مجید ترابی نیکجه

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - جنب کوچه حاج غفار - ساختمان پزشکان صدرا


دکتر وحید رزم‌گیری

دکتر وحید رزم‌گیری

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - روبه روی مقصودیه - ساختمان شاهین


دکتر بهنام قدیمی

دکتر بهنام قدیمی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - بین طالقانی و شریعتی - ساختمان پزشکان زکریای رازی


دکتر نصرت‌اله خاقانی

دکتر نصرت‌اله خاقانی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - خیابان امام - روبه روی بیمارستان طالقانی - پلاک 592


دکتر مهناز طالبی مقدم

دکتر مهناز طالبی مقدم

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - پاستور جدید - مابین طالقانی و ارتش - ساختمان صدرا


دکتر شهاب‌الدین ترقی

دکتر شهاب‌الدین ترقی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان پارسا


دکتر یونس نابدل

دکتر یونس نابدل

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - تقاطع طالقانی و هفده شهریورجدید - ساختمان 197