جستجوی پزشک: روان پزشکی (اعصاب و روان) - مشهد


دکتر سیدمجید علوی کاخکی

دکتر سیدمجید علوی کاخکی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - عارف 2 - ساختمان پزشکان مهر - طبقه 2


دکتر عبدالحسین طاهری هروی

دکتر عبدالحسین طاهری هروی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: مشهد - چهارراه کوی دکترا - ابتدای کوی دکترا - پلاک 22


دکتر منیژه شوکتی

دکتر منیژه شوکتی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: مشهد - خیابان دانشگاه‌ 29 - بعد از چهارراه دکترا


دکتر محمدرضا نقابیان

دکتر محمدرضا نقابیان

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: مشهد - خیابان چمران‌ - میدان ‌سعدی


دکتر جلیل مختاری

دکتر جلیل مختاری

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: مشهد - خیابان مدرس‌ - بالای داروخانه رضا


دکتر سید علی میلانی

دکتر سید علی میلانی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: مشهد - بلوار ‌فردوسی - بین فردوسی 14 و 16 - روبه روی داروخانه دکتر اسماعیل زاده


دکتر وحید سعادتیان

دکتر وحید سعادتیان

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمدآباد - سه راه راهنمایی - خیابان راهنمایی - ساختمان گل - واحد 4