جستجوی پزشک: روان شناس، مشاور - تبریز


 ژاله فرتاش

ژاله فرتاش

روان شناس، مشاور

روان شناس

آدرس مطب: تبریز - خیابان شریعتی جنوبی - نرسیده به هفده شهریور - طبقه فوقانی آجیلی گلشن - مرکز مشاوره دارالشفا


دکتر فخرالسادات قریشی‌راد

دکتر فخرالسادات قریشی‌راد

روان شناس، مشاور

دکتری تخصصی روان شناسی

آدرس مطب: تبریز - خیابان امام - بین چهارراه منصور و قطب - ساختمان سامان - طبقه 3 - مرکز مشاوره یاوران رشد


دکتر جلیل باباپور

دکتر جلیل باباپور

روان شناس، مشاور

روان شناس

آدرس مطب: تبریز - خیابان امام - بین چهارراه منصور و قطب - ساختمان سامان - طبقه 3 - مرکز مشاوره یاوران رشد


دکتر عزت‌اله احمدی

دکتر عزت‌اله احمدی

روان شناس، مشاور

روان شناس

آدرس مطب: تبریز - خیابان امام - بین چهارراه منصور و قطب - ساختمان سامان - طبقه 3 - مرکز مشاوره یاوران رشد


دکتر مریم چوبدار

دکتر مریم چوبدار

روان شناس، مشاور

روان شناس بالینی

آدرس مطب: تبریز - خیابان امام - بین چهارراه منصور و قطب - ساختمان سامان - طبقه 3 - مرکز مشاوره یاوران رشد


دکتر نفیسه مهدوی

دکتر نفیسه مهدوی

روان شناس، مشاور

مشاوره قبل از ازدواج

آدرس مطب: تبریز - خیابان امام - بین چهارراه منصور و قطب - ساختمان سامان - طبقه 3 - مرکز مشاوره یاوران رشد


دکتر صالح قلی‌پور

دکتر صالح قلی‌پور

روان شناس، مشاور

روان شناس بالینی

آدرس مطب: تبریز - خیابان امام - بین چهارراه منصور و قطب - ساختمان سامان - طبقه 3 - مرکز مشاوره یاوران رشد


دکتر رباب فرج‌زاده

دکتر رباب فرج‌زاده

روان شناس، مشاور

مشاوره قبل از ازدواج

آدرس مطب: تبریز - خیابان امام - بین چهارراه منصور و قطب - ساختمان سامان - طبقه 3 - مرکز مشاوره یاوران رشد


دکتر محمد محمدپور

دکتر محمد محمدپور

روان شناس، مشاور

روان شناس بالینی

آدرس مطب: تبریز - خیابان امام - بین چهارراه منصور و قطب - ساختمان سامان - طبقه 3 - مرکز مشاوره یاوران رشد


دکتر رباب بشارت

دکتر رباب بشارت

روان شناس، مشاور

روان شناس بالینی

آدرس مطب: تبریز - خیابان امام - بین چهارراه منصور و قطب - ساختمان سامان - طبقه 3 - مرکز مشاوره یاوران رشد