جستجوی متخصص: جراح عمومی - شیراز


دکتر غلامرضا معتضدیان

دکتر غلامرضا معتضدیان

جراح عمومی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

آدرس مطب: شیراز - میدان نمازی - درمانگاه تخصصی شهید مطهری


دکتر کریم واعظ زاده

دکتر کریم واعظ زاده

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان اردیبهشت غربی - نزدیک بیمارستان شفا - ساختمان مهر - طبقه 3


دکتر محمدحسن استوان

دکتر محمدحسن استوان

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان هفت تیر - چهارراه معدل - ساختمان سال - طبقه 4


دکتر علیرضا زاهدی نسب

دکتر علیرضا زاهدی نسب

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر جواد فتاحی

دکتر جواد فتاحی

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر طلعت قناعت

دکتر طلعت قناعت

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر وحید حسینی

دکتر وحید حسینی

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - میدان نمازی - درمانگاه شهید مطهری


دکتر شهرام پایدار

دکتر شهرام پایدار

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز


دکتر محمدهادی نیاکان

دکتر محمدهادی نیاکان

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز


دکتر مهدی تهمتن

دکتر مهدی تهمتن

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز