جستجوی پزشک: جراح عمومی - شیراز


دکتر منصور جوکار

دکتر منصور جوکار

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - کوچه 41 - ساختمان پارس - طبقه 2


دکتر بهرام حسن شاهی

دکتر بهرام حسن شاهی

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان معالی آباد - روبه روی مسجد شهید دستغیب - ساختمان رازی


دکتر زهرا حسینیان

دکتر زهرا حسینیان

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی هتل پارس - ساختمان زند 492 - طبقه 3


دکتر مهران بشیری نیا

دکتر مهران بشیری نیا

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر محمد حقیقی فرد

دکتر محمد حقیقی فرد

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر سیدعلی ملک حسینی

دکتر سیدعلی ملک حسینی

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی دانشکده مهندسی - ساختمان یاس - طبقه 3


دکتر حمیدرضا فروتن

دکتر حمیدرضا فروتن

جراح عمومی

فوق تخصص جراحی کودکان

آدرس مطب: شیراز - شهرک گلشن - نزدیک دروازه قرآن - درمانگاه مادر و کودک


دکتر مسعود امینی

دکتر مسعود امینی

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - میدان نمازی - درمانگاه شهید مطهری


دکتر زهره دارابی

دکتر زهره دارابی

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - ساختمان پزشکی شیراز - طبقه 2


دکتر اسداله ده بزرگی

دکتر اسداله ده بزرگی

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - بیست متری سینما سعدی - نزدیک چهارراه معدل - کوچه 8