جستجوی پزشک: جراح عمومی - شیراز


دکتر غلامرضا معتضدیان

دکتر غلامرضا معتضدیان

جراح عمومی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

میدان نمازی - درمانگاه تخصصی شهید مطهری


دکتر عبدالرسول طالعی

دکتر عبدالرسول طالعی

جراح عمومی

جراحی عمومی

خیابان قصردشت - خیابان رحمت آباد - کوچه 53 - ساختمان نوین - طبقه 5


دکتر مرتضی خیراندیش

دکتر مرتضی خیراندیش

جراح عمومی

جراحی عمومی

خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر علیرضا زاهدی نسب

دکتر علیرضا زاهدی نسب

جراح عمومی

جراحی عمومی

خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر جواد فتاحی

دکتر جواد فتاحی

جراح عمومی

جراحی عمومی

خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر سیدعباس بنانی

دکتر سیدعباس بنانی

جراح عمومی

فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان

خیابان عفیف آباد - بیمارستان دکتر میر


دکتر طلعت قناعت

دکتر طلعت قناعت

جراح عمومی

جراحی عمومی

خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر شهرام پایدار

دکتر شهرام پایدار

جراح عمومی

جراحی عمومی

بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز


دکتر محمدهادی نیاکان

دکتر محمدهادی نیاکان

جراح عمومی

جراحی عمومی

بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز


دکتر مهدی تهمتن

دکتر مهدی تهمتن

جراح عمومی

جراحی عمومی

بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز