جستجوی پزشک: جراح عمومی - شیراز


دکتر کریم واعظ زاده

دکتر کریم واعظ زاده

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان اردیبهشت غربی - نزدیک بیمارستان شفا - ساختمان مهر - طبقه 3


دکتر محمدحسن استوان

دکتر محمدحسن استوان

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان هفت تیر - چهارراه معدل - ساختمان سال - طبقه 4


دکتر فرزانه بستانیان

دکتر فرزانه بستانیان

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان ملاصدرا - خیابان اردیبهشت - روبه روی خیابان اردیبهشت - کوچه 4 - ساختمان پاستور


دکتر عبداله جهان اندیش

دکتر عبداله جهان اندیش

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی بانک سپه - کوچه 43 - ساختمان یاسمن - طبقه 1


دکتر منصور جوکار

دکتر منصور جوکار

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - کوچه 41 - ساختمان پارس - طبقه 2


دکتر وحید عین آبادی

دکتر وحید عین آبادی

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - جنب هتل پارس - ساختمان پزشکان صدف - طبقه 2


دکتر محسن مجیدی

دکتر محسن مجیدی

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر محمد مقدس

دکتر محمد مقدس

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر شهلا وفاجو

دکتر شهلا وفاجو

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر حشمت اله صلاحی اردکانی

دکتر حشمت اله صلاحی اردکانی

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان ستارخان - جنب بیمارستان دکتر خدادوست - مرکز درمانی ستارخان