جستجوی متخصص: روان پزشک (متخصص اعصاب و روان) - تهران


دکتر جواد محمودی قرائی

دکتر جواد محمودی قرائی

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تهران - انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، مرکز طبی کودکان

آدرس مطب: تهران - خیابان توانیر - بین خیابان یاران و دوستان - پلاک 28 - طبقه 5


دکتر امیر شعبانی

دکتر امیر شعبانی

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تهران - میرداماد - خیابان نفت جنوبی - کوچه تابان - پلاک 10

آدرس مطب: تهران - کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج - قبل از کمربندی آزادگان - فرعی جنب پمپ بنزین - پشت پارکینگ شهید تندگویان - مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران

آدرس مطب: تهران - خیابان شریعتی - خیابان ظفر - نبش خیابان صبر - پلاک1 - واحد10 - طبقه 3 - مرکز مشاوره بینش نوین


دکتر زهرا شهریور

دکتر زهرا شهریور

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تهران - کارگر جنوبی - پایین تر از چهارراه لشگر - بیمارستان روزبه - بخش روانپزشکی


دکتر مجید صادقی نجف آبادی

دکتر مجید صادقی نجف آبادی

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تهران - سعادت آباد، سرو غربی، پلاک 181، واحد 10


دکتر مریم طباطبایی مطلق

دکتر مریم طباطبایی مطلق

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تهران - کارگر جنوبی - پایین تر از چهارراه لشگر - بیمارستان روزبه - بخش روانپزشکی


دکتر فاطمه هادی

دکتر فاطمه هادی

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

روان شناس، مشاور

مشاوره کودک و نوجوان

آدرس مطب: تهران - کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج - قبل از کمربندی آزادگان - فرعی جنب پمپ بنزین - پشت پارکینگ شهید تندگویان - مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران


دکتر حمیدرضا احمدخانیها

دکتر حمیدرضا احمدخانیها

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تهران - کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج - قبل از کمربندی آزادگان - فرعی جنب پمپ بنزین - پشت پارکینگ شهید تندگویان - مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران


دکتر منصور صالحی

دکتر منصور صالحی

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تهران - کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج - قبل از کمربندی آزادگان - فرعی جنب پمپ بنزین - پشت پارکینگ شهید تندگویان - مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران

آدرس مطب: تهران - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - خیابان فتحی شقاقی - بین بیستون و چهلستون - شماره 72 - طبقه 3


دکتر شبنم نوحه سرا

دکتر شبنم نوحه سرا

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تهران - جاده مخصوص کرج - نرسیده به کمربندی آزادگان - بیمارستان روانپزشکی ایران


دکتر بیتا رزاقی زاده

دکتر بیتا رزاقی زاده

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تهران - جردن - کوچه صانعی - ساختمان نور - پلاک 1 - کلینیک ماد