راهنمای رزرو

برای رزرو پزشک به صورت زیر عمل نمایید. تمام خدمات زیر برای کاربران رایگان هستند.

جستجوی پزشک

با استفاده از منوی جستجوی پزشک در منوهای اصلی یا صفحه اصلی سایت پزشک مورد نظر خود را جستجو کنید.

انتخاب پزشک

در صفحه نتایج می‌توانید پزشکان مورد نظر خود را به ترتیب امتیاز کاربران مشاهده کنید و روی نقشه نیز موقعیت آن‌ها را ببینید.

مشاهده اطلاعات بیشتر پزشک

با کلیک روی نام یا تصویر پزشک می‌توانید صفحه شخصی پزشک را با اطلاعات بیشتری مشاهده نمایید.

در صفحه شخصی پزشک می‌توانید تخصص، سوابق، تصاویر مربوطه، موقعیت روی نقشه و زمان‌های خالی پزشک را در هر کدام از دفاتر کاری او مشاهده نمایید.

رزرو وقت

پس از این که از وقت مورد نظر خود مطمئن شدید با کلیک بر روی زمان مورد نظر خود در صفحه شخصی پزشک در صورتی که عضو سایت باشید به مراحل رزرو هدایت می‌شوید.

چه قصد رزرو داشته باشید و چه برای مشاهده اطلاعات پزشک مراجعه می‌کنید به صورت رایگان در پزشک خوب عضو شوید. به دلیل این که از اطلاعات شما و به خصوص شماره تماس در رزرو استفاده می‌شود لطفا اطلاعات واقعی وارد نمایید. در مراحل رزرو می‌توانید دلیل مراجعه خود یا توضیحات بیشتری را وارد نمایید که این اطلاعات در هماهنگی شما و دفتر پزشک مفید می‌باشد.

مراجعه

پس از اتمام مراحل، وقت مورد نظر برای شما رزرو شده است و منشی پزشک بعد از ساعاتی برای تایید نهایی با شما تماس خواهد گرفت. دقت فرمایید که در صورتی که به هیچ کدام از شماره‌های وارد شده پاسخ ندهید منشی می‌تواند زمان شما را به فرد دیگری اختصاص دهد.

لطفا اکیدا توجه نمایید که در صورتی که قصد مراجعه ندارید وقت رزرو نکنید یا اگر به هر دلیل تصمیم شما برای مراجعه یا وقت مورد نظر عوض شد رزرو انجام شده را از طریق داشبورد خود کنسل نمایید. در غیر این صورت ممکن است پزشک خوب خدمت‌دهی به شما را محدود نماید.

در صورتی که در هر کدام از مراحل بالا یا استفاده از خدمات پزشک خوب مشکل دارید با ما در جریان بگذارید.