جستجوی پزشک برحسب نام

 • دکتر زهرا آلیانی

  تخصص(ها):
  فیزیوتراپیست

  آدرس مطب(ها):
  میدان یخسازی - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان بین المللی قائم (عج)

 • دکتر شیده مرزبان

  تخصص(ها):
  متخصص بیهوشی

  آدرس مطب(ها):
  میدان یخسازی - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان بین المللی قائم (عج)

 • دکتر گلاره بی آزار

  تخصص(ها):
  متخصص بیهوشی

  آدرس مطب(ها):
  میدان یخسازی - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان بین المللی قائم (عج)

 • دکتر مهرسیما عبدالله زاده

  تخصص(ها):
  متخصص بیهوشی

  آدرس مطب(ها):
  میدان یخسازی - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان بین المللی قائم (عج)

 • دکتر نادر محمد قلی زاده

  تخصص(ها):
  متخصص بیهوشی

  آدرس مطب(ها):
  میدان یخسازی - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان بین المللی قائم (عج)

 • دکتر نرجس محسن زاده

  تخصص(ها):
  متخصص بیهوشی

  آدرس مطب(ها):
  میدان یخسازی - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان بین المللی قائم (عج)

 • دکتر کاوه ماهوتی

  تخصص(ها):
  متخصص بیهوشی

  آدرس مطب(ها):
  میدان یخسازی - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان بین المللی قائم (عج)

 • دکتر مرجان رهرو تابان

  تخصص(ها):
  متخصص بیهوشی

  آدرس مطب(ها):
  میدان یخسازی - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان بین المللی قائم (عج)

 • دکتر مهدی جعفری بیجاربنه

  تخصص(ها):
  متخصص بیهوشی

  آدرس مطب(ها):
  میدان یخسازی - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان بین المللی قائم (عج)

 • دکتر امید رهنما

  تخصص(ها):
  متخصص بیهوشی

  آدرس مطب(ها):
  میدان یخسازی - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان بین المللی قائم (عج)

 • دکتر بهزاد پوربابایی

  تخصص(ها):
  متخصص بیهوشی

  آدرس مطب(ها):
  میدان یخسازی - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان بین المللی قائم (عج)

 • دکتر شاهین فخرنیا

  تخصص(ها):
  متخصص بیهوشی

  آدرس مطب(ها):
  میدان یخسازی - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان بین المللی قائم (عج)

 • دکتر رامی نیکدل

  تخصص(ها):
  متخصص بیهوشی

  آدرس مطب(ها):
  میدان یخسازی - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان بین المللی قائم (عج)

 • دکتر فرزاد دروی

  تخصص(ها):
  متخصص بیهوشی

  آدرس مطب(ها):
  میدان یخسازی - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان بین المللی قائم (عج)

 • دکتر ساسان بزرگی فر

  تخصص(ها):
  فلوشیپ درد

  آدرس مطب(ها):
  میدان یخسازی - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان بین المللی قائم (عج)

 • دکتر علیرضا حسین پناه

  تخصص(ها):
  فلوشیپ درد

  آدرس مطب(ها):
  میدان یخسازی - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان بین المللی قائم (عج)

 • دکتر علی اشرف

  تخصص(ها):
  فلوشیپ ICU

  آدرس مطب(ها):
  میدان یخسازی - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان بین المللی قائم (عج)

 • دکتر مهرزاد قاسم زاده

  تخصص(ها):
  فوق تخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه

  آدرس مطب(ها):
  میدان یخسازی - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان بین المللی قائم (عج)

 • دکتر فرزین دهسرا

  تخصص(ها):
  متخصص پرتو درمانی

  آدرس مطب(ها):
  میدان یخسازی - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان بین المللی قائم (عج)

 • دکتر علی بابایی جندقی

  تخصص(ها):
  متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

  آدرس مطب(ها):
  میدان یخسازی - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان بین المللی قائم (عج)