جستجوی پزشک برحسب نام

 • دکتر اکبر علی پسندی

  تخصص(ها):
  متخصص و جراح ارتوپدی

  آدرس مطب(ها):
  میدان سرچشمه - کوچه معصومین - ساختمان پزشکان مهر

 • دکتر عسکر قادری

  تخصص(ها):
  متخصص و جراح ارتوپدی

  آدرس مطب(ها):
  میدان سرچشمه - کوچه معصومین - طبقه زیرزمین

 • بهمن عبدغرایی

  تخصص(ها):
  اپتومتریست

  آدرس مطب(ها):
  میدان سرچشمه - کوچه معصومین - مرکز بینایی سنجی آذین

 • سید جمال الدین بشاش کاظمی

  تخصص(ها):
  اپتومتریست

  آدرس مطب(ها):
  میدان مصلی - روبروی بانک تجارت - مرکز بینایی سنجی حنان

 • پرویز سلامی

  تخصص(ها):
  اپتومتریست

  آدرس مطب(ها):
  میدان سرچشمه - بن بست وکیل - ساختمان پزشکان دی - مرکز بینایی سنجی نگاه

 • بهاره فراستی

  تخصص(ها):
  اپتومتریست

  آدرس مطب(ها):
  میدان سرچشمه - کوچه شمس - ساختمان پزشکان فارابی - مرکز بینایی سنجی پرنس

 • حمزه محمودی

  تخصص(ها):
  کارشناس شنوایی سنجی

  آدرس مطب(ها):
  میدان سرچشمه - اول کوچه مسجد سرچشمه - مرکز شنوایی سنجی نیوشا

 • سارا جعفریان باروق

  تخصص(ها):
  کارشناس شنوایی سنجی

  آدرس مطب(ها):
  میدان سرچشمه - کوچه معصومین - کوچه دکتر صمد ملکی - مرکز شنوایی سنجی پینا

 • حسین صادقی

  تخصص(ها):
  کارشناس شنوایی سنجی

  آدرس مطب(ها):
  میدان سرچشمه - کوچه طوی - ساختمان پزشکان ابن سینا - مرکز شنوایی سنجی مهر

 • جابر نورزاده افشار

  تخصص(ها):
  کارشناس شنوایی سنجی

  آدرس مطب(ها):
  میدان سرچشمه - کوچه معصومین - طبقه فوقانی سونوگرافی و رادیولوژی دکتر پرنیا - مرکز شنوایی سنجی ایران

 • دکتر مهرداد عشایر

  تخصص(ها):
  متخصص پوست و مو

  آدرس مطب(ها):
  میدان سرچشمه - اول کوچه طوی - آزمایشگاه نور - طبقه زیرزمین

 • دکتر اعظم دلیر راد

  تخصص(ها):
  متخصص پوست و مو

  آدرس مطب(ها):
  میدان سرچشمه - کوچه معصومین - ساختمان پزشکان مهر

 • دکتر محمدرضا رضایی بنا

  تخصص(ها):
  متخصص پوست و مو

  آدرس مطب(ها):
  میدان سرچشمه - کوچه معصومین - ساختمان پزشکان آریا

 • دکتر اکبر اسماعیلی

  تخصص(ها):
  پوست و مو، زیبایی و لیزر

  آدرس مطب(ها):
  میدان سرچشمه - کوچه طوی - روبروی پاکینگ طبقاتی - طبقه زیرزمین

 • دکتر ابوالفضل عطالو

  تخصص(ها):
  متخصص اعصاب و روان

  آدرس مطب(ها):
  میدان سرچشمه - اول کوچه طوی - نرسیده به داروخانه دکتر مهرانی - طبقه همکف

 • دکتر محسن خوشه

  تخصص(ها):
  متخصص اعصاب و روان

  آدرس مطب(ها):
  میدان سرچشمه - اول کوچه طوی - نرسیده به داروخانه دکتر مهرانی - طبقه همکف

 • حسین نخستین گلدوست

  تخصص(ها):
  مشاوره فردی

  آدرس مطب(ها):
  شهرک آزادی - سه راه آزادگان - ساختمان 41 - مرکز مشاوره رهیافت

 • فرشاد شیخ اکبری

  تخصص(ها):
  مشاوره فردی

  آدرس مطب(ها):
  شهرک آزادی - سه راه آزادگان - ساختمان 41 - مرکز مشاوره رهیافت

 • وکیل نظری

  تخصص(ها):
  مشاوره فردی

  آدرس مطب(ها):
  شهرک آزادی - سه راه آزادگان - ساختمان 41 - مرکز مشاوره رهیافت

 • عذرا غفاری

  تخصص(ها):
  مشاوره فردی

  آدرس مطب(ها):
  شهرک آزادی - سه راه آزادگان - ساختمان 41 - مرکز مشاوره رهیافت