جستجوی پزشک برحسب نام

 • دکتر هاله تاج الدینی

  تخصص(ها):
  طب سنتی

  آدرس مطب(ها):
  خیابان امام جمعه 1 - پلاک 10 - سلامتکده طب سنتی نفیس کرمانی

 • دکتر مهرزاد مهربانی

  تخصص(ها):
  طب سنتی

  آدرس مطب(ها):
  خیابان آیت ‌الله صالحی (استقلال جنوبی) - نبش کوچه 11 - مجتمع آسمان - طبقه 1 - واحد 6 - سلامتکده تخصصی طب سنتی ایرانیان

 • دکتر مسعود مقدری

  تخصص(ها):
  طب سنتی

  آدرس مطب(ها):
  چهارراه امیرکبیر - روبروی دانشکده فنی - جنب دبیرستان شهید مهدوی - دانشکده طب سنتی ایرانی

 • دکتر مریم عظیمی ده علی

  تخصص(ها):
  طب سنتی

  آدرس مطب(ها):
  چهارراه امیرکبیر - روبروی دانشکده فنی - جنب دبیرستان شهید مهدوی - دانشکده طب سنتی ایرانی

 • دکتر محمد ستایش

  تخصص(ها):
  طب سنتی

  آدرس مطب(ها):
  چهارراه امیرکبیر - روبروی دانشکده فنی - جنب دبیرستان شهید مهدوی - دانشکده طب سنتی ایرانی

 • دکتر محدثه کمالی

  تخصص(ها):
  طب سنتی

  آدرس مطب(ها):
  چهارراه امیرکبیر - روبروی دانشکده فنی - جنب دبیرستان شهید مهدوی - دانشکده طب سنتی ایرانی

 • دکتر حسین کارگر برزی

  تخصص(ها):
  طب سنتی

  آدرس مطب(ها):
  چهارراه امیرکبیر - روبروی دانشکده فنی - جنب دبیرستان شهید مهدوی - دانشکده طب سنتی ایرانی

 • دکتر معصومه غضنفر پور

  تخصص(ها):
  کارشناس مامایی

  آدرس مطب(ها):
  ابتدای محور هفت باغ علوی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پرستاری و مامایی رازی

 • دکتر فیروزه میرزایی رابر

  تخصص(ها):
  کارشناس مامایی

  آدرس مطب(ها):
  ابتدای محور هفت باغ علوی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پرستاری و مامایی رازی

 • دکتر عاطفه احمدی

  تخصص(ها):
  مشاوره فردی

  آدرس مطب(ها):
  ابتدای محور هفت باغ علوی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پرستاری و مامایی رازی

 • نسیم شاه رحمانی

  تخصص(ها):
  کارشناس مامایی

  آدرس مطب(ها):
  ابتدای محور هفت باغ علوی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پرستاری و مامایی رازی

 • کتایون علیدوستی شهرکی

  تخصص(ها):
  کارشناس مامایی

  آدرس مطب(ها):
  ابتدای محور هفت باغ علوی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پرستاری و مامایی رازی

 • فهیمه خراسانی باغینی

  تخصص(ها):
  کارشناس مامایی

  آدرس مطب(ها):
  ابتدای محور هفت باغ علوی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پرستاری و مامایی رازی

 • فائزه قربانی

  تخصص(ها):
  کارشناس مامایی

  آدرس مطب(ها):
  ابتدای محور هفت باغ علوی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پرستاری و مامایی رازی

 • شهرزاد ذوالعلی

  تخصص(ها):
  کارشناس مامایی

  آدرس مطب(ها):
  ابتدای محور هفت باغ علوی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پرستاری و مامایی رازی

 • حدیث شاه رحمانی

  تخصص(ها):
  کارشناس مامایی

  آدرس مطب(ها):
  ابتدای محور هفت باغ علوی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پرستاری و مامایی رازی

 • دکتر هدی شمس الدین

  تخصص(ها):
  متخصص دندانپزشکی اطفال

  آدرس مطب(ها):
  بلوار جمهوری اسلامی - انتهای خیابان شفا - دانشکده دندانپزشکی

 • دکتر نیما حاتمی

  تخصص(ها):
  متخصص درمان ریشه دندان (اندودنتیست)

  آدرس مطب(ها):
  بلوار جمهوری اسلامی - انتهای خیابان شفا - دانشکده دندانپزشکی

 • دکتر نیلوفر شادمان

  تخصص(ها):
  متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

  آدرس مطب(ها):
  بلوار جمهوری اسلامی - انتهای خیابان شفا - دانشکده دندانپزشکی

 • دکتر نفیسه علم آموز

  تخصص(ها):
  متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

  آدرس مطب(ها):
  بلوار جمهوری اسلامی - انتهای خیابان شفا - دانشکده دندانپزشکی