جستجوی متخصص

آیا شما یک پزشک یا روانشناس خوب هستید؟

می‌توانید مزایای ما برای متخصصان را مشاهده و با تکمیل فرم همکاری متخصص، با ما اعلام همکاری نمایید.


آیا متخصص موردنظر شما در سایت ما موجود نیست؟

لطفا با تکمیل فرم معرفی متخصص، ایشان را به ما معرفی نمایید.

اخبار


استقرار تیم پزشک خوب در مرکز رشد دانشگاه شریف

تیم پزشک خوب در مرکز رشد فناوریهای پیشرفته دانشگاه شریف مستقر شد.

ادامه...

کمپین جذب سرمایه جمعی پزشک خوب

حتی اگر سرمایه خرد دارید می توانید در استارتاپ ما مشارکت کنید و در سود آن شریک شوید

ادامه...

آغاز به کار هسته دانشجویی پزشک خوب

هسته دانشجویی پزشک خوب در مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف شروع به کار کرد

ادامه...