لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب

پزشک خوب

جستجوی پیشرفته متخصصان
بر اساس تخصص و شهر
جستجوی نام متخصص
loading to fetch server...
loading to fetch server...
متخصصان ویژه
دکتر هستی چلبی - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروانکاو زوج درمانگر روانشناس بالینی
تهران
4.9
(74 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
راضیه رضایی - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر
تهران
4.7
(41 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
فاطمه هادی بیک - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس نوجوان
تهران
5
(27 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
دکتر سجاد بهرامی - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور فردی
تهران
4.6
(34 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
دکتر زهرا عباسی - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسمشاور توسعه فردی روان درمانگر
تهران
4.9
(64 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
کورش مهدیون - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروان درمانگر زوج درمانگر مشاور خانواده
تهران
4.9
(116 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
سودابه عاشق الحسینی - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
تهران
5
(7 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر

آیا شما یک پزشک یا روانشناس خوب هستید؟

می‌توانید مزایای ما برای متخصصان را مشاهده و با تکمیل فرم همکاری متخصص، با ما اعلام همکاری نمایید.

جدیدترین متخصصان پزشک خوب
دکتر میراحمد موسوی - دندانپزشک
جراح و دندانپزشک
اسلامشهر
5
(1 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
زهرا شریفی تاش - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان زوج درمانگر مشاور ازدواج
شیراز
5
(13 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
دکتر لیلا گلستانی - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ازدواج
تهران
5
(2 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
منصوره نیکخواه - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
پردیس
جدید
مشاهده اطلاعات بیشتر
سپیده نعمت الله - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی مشاور فردی
5
(2 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
محبوبه دهقان نیری - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
مشهد
جدید
مشاهده اطلاعات بیشتر
سیده ربابه اندرواژ - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروان درمانگر
ساری
جدید
مشاهده اطلاعات بیشتر
مهناز آشوری - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
تهران
5
(5 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
دکتر پریسا دائیان - دندانپزشک
جراح و دندانپزشک
سمنان
جدید
مشاهده اطلاعات بیشتر
مریم براتی منفرد - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی هیپنوتراپیست مشاور فردی
دزفول
5
(1 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
ایلناز آقامحمدی - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروانشناس کودک
ابهر
5
(1 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
اشرف السادات میر - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
تبریز
5
(11 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
فروهنده گلیجانی - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی زوج درمانگر روان درمانگر
تنکابن
جدید
مشاهده اطلاعات بیشتر
دکتر علی ایمانپور - روانپزشک
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز
جدید
مشاهده اطلاعات بیشتر
بهمن امینی ولاشانی - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور تحصیلی
اصفهان
5
(5 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
زهرا دادگر - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
قم
5
(5 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
دکتر مژگان محمودیان طرقی - متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
متخصص رادیولوژی (تصویربرداری) و سونوگرافی
تربت جام
5
(6 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
زهرا قرئلی - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروانکاو زوج درمانگر مشاور ازدواج
کرج
5
(7 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
علی سعیدی نیا - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
شهربابک
جدید
مشاهده اطلاعات بیشتر
غلامرضا درفشان - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسمشاور فردی
اهواز
5
(2 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
دکتر فاطمه امیری - متخصص زنان و زایمان
فلوشیپ سرطان شناسی (انکولوژی) زنان
کرمان
جدید
مشاهده اطلاعات بیشتر
لیلا محمدی - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
تهران
جدید
مشاهده اطلاعات بیشتر
فاطمه گرجین پور - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی روان درمانگر
شیراز
جدید
مشاهده اطلاعات بیشتر
رکسانا بهرام نژاد - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروانشناس کودک مشاور توسعه فردی روانشناس نوجوان
تهران
5
(6 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
دکتر مینا خیری آباد - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس بالینی
تبریز
5
(2 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
پریسا چمنی - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
مشهد
5
(11 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
دکتر زهرا قادری یکتا - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کرج
جدید
مشاهده اطلاعات بیشتر
فاطمه وهابی نژاد - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
تهران
5
(1 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
ملیحه کیان مهر - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده
مشهد
5
(1 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
زین العابدین میرچی - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسمشاور فردی
تهران
جدید
مشاهده اطلاعات بیشتر
دکتر مریم موحدنژاد - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روانشناس کودک
تبریز
5
(7 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
دکتر امیدرضا شیخی کوهسار - دندانپزشک
جراح و دندانپزشک
گنبد کاووس
5
(9 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
زهره صادقی - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسمشاور خانواده
تهران
5
(1 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
مریم کاشانیان - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده
تهران
5
(8 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
سیده صدیقه حسینی مرزبالی - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج
بابل
5
(17 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
مریم فروغی - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسمشاور فردی
اصفهان
4.8
(9 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
اکرم عربلو - ماما
متخصص مامایی
تهران
5
(2 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
دکتر سیمین فرشادی - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسمشاور فردی
دزفول
جدید
مشاهده اطلاعات بیشتر
دکتر فرزانه کرمی - روانپزشک
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
اصفهان
جدید
مشاهده اطلاعات بیشتر
دکتر مهسا دلشاد - دندانپزشک
جراح و دندانپزشک
کرج
5
(7 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
دکتر زهرا رضایی - روانپزشک
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
شیراز
جدید
مشاهده اطلاعات بیشتر
دکتر پریناز کنعانی - متخصص داخلی
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
تبریز
جدید
مشاهده اطلاعات بیشتر
نهال منوچهری - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروان درمانگر
5
(6 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
دکتر شیوا گوهرشاهی - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک
مشهد
5
(3 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر
ماندانا سراجی نژاد - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسروان درمانگر روانشناس بالینی
تهران
جدید
مشاهده اطلاعات بیشتر
شادی سادات سیاهپوش - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر
قزوین
جدید
مشاهده اطلاعات بیشتر
طاهره امیدی فر - مشاور، روانشناس
مشاور، روانشناسمشاور فردی
5
(6 امتیاز)
مشاهده اطلاعات بیشتر