امیر عباس رحیمی - مشاور، روانشناس
مشاوره کودک مشاوره تحصیلی و شغلی مشاوره فردی مشاوره نوجوان

امیر عباس رحیمی

 
بیمه های تحت پوشش متخصص: ندارد

تکمیل و ارتقای اطلاعات متخصص

امیر عباس رحیمی

امیر عباس رحیمی - مشاور، روانشناس

امیر عباس رحیمی

مشاوره کودک مشاوره تحصیلی و شغلی مشاوره فردی مشاوره نوجوان
بیمه‌ها: ندارد

تکمیل و ارتقای اطلاعات متخصص

تکمیل و ارتقای اطلاعات متخصص

 • مشاوره کودک
 • مشاوره نوجوان
 • مشاوره فردی
 • مشاوره تحصیلی
 • کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
 • کارشناس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 • نویسنده کتاب ذهن آگاهی در سازمان
 • گذراندن دوره های متعدد روانشناسی از جمله:
  - تربیت مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان 
  - فرزندپروری با رویکرد طرحواره
  - پرورش خلاقیت از طریق بازی آموزشی
  - ذهن آگاهی
  - برنامه ریزی و انتخاب رشته تحصیلی
  - مربیگری مهارت جرأت مندی و ابراز وجود
  - تربیت مشاوره کودک و نوجوان
  - سوپرویژن حوزه کودک و نوجوان 
  - هویت یابی در نوجوانان و ...
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
خدمات

 • مشاوره کودک
 • مشاوره نوجوان
 • مشاوره فردی
 • مشاوره تحصیلی
سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

 • کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
 • کارشناس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 • نویسنده کتاب ذهن آگاهی در سازمان
 • گذراندن دوره های متعدد روانشناسی از جمله:
  - تربیت مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان 
  - فرزندپروری با رویکرد طرحواره
  - پرورش خلاقیت از طریق بازی آموزشی
  - ذهن آگاهی
  - برنامه ریزی و انتخاب رشته تحصیلی
  - مربیگری مهارت جرأت مندی و ابراز وجود
  - تربیت مشاوره کودک و نوجوان
  - سوپرویژن حوزه کودک و نوجوان 
  - هویت یابی در نوجوانان و ...
عضویت در انجمن‌ها

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
امتیاز خود را درج نموده و نظر خود را درباره امیر عباس رحیمی بنویسید:
نظرات
امتیاز 4.8 از ۵
امتیاز شما:
اولین کسی باشید که به این متخصص نظر میدهد.