لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
آزاده کمانگر - مشاور، روانشناس
مشاور فردی زوج درمانگر

آزاده کمانگر

 
بیمه های تحت پوشش متخصص: ندارد

اصلاح و تکمیل اطلاعات متخصص

آزاده کمانگر

آزاده کمانگر - مشاور، روانشناس

آزاده کمانگر

مشاور فردی زوج درمانگر
بیمه‌ها: ندارد

اصلاح و تکمیل اطلاعات متخصص

اصلاح و تکمیل اطلاعات متخصص

 • زوج درمانی
 • مشاوره فردی
 • مشاوره طلاق
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • رویکرد درمانی:
  - CBT
  - طرحواره درمانی
  - ایماگوتراپی
  - مایندفولنس
 • کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
 • کارشناس علوم تربیتی-آموزشی
 • درمانگر بنیان خیریه‌ی طلوع بینشان‌
 • برگزاری کارگا‌ه‌های:
  - تربیت مربی 
  - زوج درمانی مبتنی بر ایماگو
  - مهارت زندگی
  - فرزند پروری
  - مایندفولنس
  - خودشناسی
  - آموزش تست‌های ارزیابی شخصیت مراجع(برای متخصصین)
 • عضو انجمن  سازمان نظام مشاوره و روانشناسی ایران
 • عضو انجمن ازدواج و خانواده
 • عضو انجمن روانشناسی مداخله در بحران
خدمات

 • زوج درمانی
 • مشاوره فردی
 • مشاوره طلاق
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • رویکرد درمانی:
  - CBT
  - طرحواره درمانی
  - ایماگوتراپی
  - مایندفولنس
سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

 • کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
 • کارشناس علوم تربیتی-آموزشی
 • درمانگر بنیان خیریه‌ی طلوع بینشان‌
 • برگزاری کارگا‌ه‌های:
  - تربیت مربی 
  - زوج درمانی مبتنی بر ایماگو
  - مهارت زندگی
  - فرزند پروری
  - مایندفولنس
  - خودشناسی
  - آموزش تست‌های ارزیابی شخصیت مراجع(برای متخصصین)
عضویت در انجمن‌ها

 • عضو انجمن  سازمان نظام مشاوره و روانشناسی ایران
 • عضو انجمن ازدواج و خانواده
 • عضو انجمن روانشناسی مداخله در بحران
امتیاز از بین 1 نظر
4
12345
با ثبت نظر خود در مورد خدمات این متخصص دیگر کاربران را در انتخاب پزشک کمک کنید

نظرات کاربران

اولین کسی باشید که به این متخصص نظر میدهد.