لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
پروانه طاهری خراسانی - مشاور، روانشناس
مشاور فردی

پروانه طاهری خراسانی

|
رفسنجان
 
بیمه های تحت پوشش متخصص: ندارد

اصلاح و تکمیل اطلاعات متخصص

پروانه طاهری خراسانی

پروانه طاهری خراسانی - مشاور، روانشناس

پروانه طاهری خراسانی

|
رفسنجان
مشاور فردی
بیمه‌ها: ندارد

اصلاح و تکمیل اطلاعات متخصص

|
رفسنجان

اصلاح و تکمیل اطلاعات متخصص

مطب 1
تلفن:
034-3425****

رفسنجان - چهارراه مدرسه علوی - خیابان امیرکبیر شرقی - جنب کوچه 32

امتیاز از بین 1 نظر
5
12345
با ثبت نظر خود در مورد خدمات این متخصص دیگر کاربران را در انتخاب پزشک کمک کنید

نظرات کاربران

کاربر ناشناس
(عدم تمایل کاربر به نمایش مشخصات)
1403/02/14
12345

عالی،باتجربه وبا مهارت

رفتار مناسب متخصص
مهارت متخصص
موافق این دیدگاه هستید؟
00

مشاور، روانشناس در رفسنجان