جستجوی متخصص: چشم پزشک - تبریز


دکتر محمدرضا امین پور

دکتر محمدرضا امین پور

چشم پزشک

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: تبریز - میدان ساعت - روبه روی پاساژ بهارستان


دکتر غلامرضا سلیمانیان

دکتر غلامرضا سلیمانیان

چشم پزشک

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: تبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار شمالی - جنب بانک ملت - کلینیک شهریار


دکتر رسول علیزاده لمعانی

دکتر رسول علیزاده لمعانی

چشم پزشک

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: تبریز - خیابان ارتش جنوبی - ساختمان آفتاب - طبقه 3


دکتر نادر بهاری وند

دکتر نادر بهاری وند

چشم پزشک

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: تبریز - چهارراه ابرسان - ساختمان اسکان


دکتر بهزاد غفارلو

دکتر بهزاد غفارلو

چشم پزشک

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: تبریز - سه راه امین - ابتدای کوچه پستخانه -


دکتر محمدعلی امین سبحانی

دکتر محمدعلی امین سبحانی

چشم پزشک

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان


دکتر حسن دهقان

دکتر حسن دهقان

چشم پزشک

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: تبریز - خیابان شریعتی - کوچه ارک - بالای پاساژ ارک


دکتر لیلا علیزاده قویدل

دکتر لیلا علیزاده قویدل

چشم پزشک

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: تبریز - خیابان بهار - کلینیک اسدآبادی


دکتر رخشنده علی پناهی

دکتر رخشنده علی پناهی

چشم پزشک

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: تبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - پلاک 35


دکتر امیرقاسم کرامتی

دکتر امیرقاسم کرامتی

چشم پزشک

متخصص و جراح چشم

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - ساختمان سینا - طبقه 3