جستجوی متخصص: متخصص داخلی - مشهد


دکتر سید احمد ثاقبی

دکتر سید احمد ثاقبی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - چهارراه بیسیم - خیابان جهاد 4 - پلاک 12 - درمانگاه ثامن


دکتر زهرا میرفیضی

دکتر زهرا میرفیضی

متخصص داخلی

فوق تخصص روماتولوژی

آدرس مطب: مشهد - خیابان چمران 6/2 - ساختمان آپادانا


دکتر ژاله شریعتی سرابی

دکتر ژاله شریعتی سرابی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - عارف 2


دکتر پرویز اصفهانی زاده

دکتر پرویز اصفهانی زاده

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - کوهسنگی - محتشم 17


دکتر سعید حفیظی

دکتر سعید حفیظی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - چهارراه دکترا - بین ابن سینا 1 و 3 - ساختمان اطبا


دکتر مهدی زردادی

دکتر مهدی زردادی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - میدان بیمارستان امام رضا - ساختمان بهاران


دکتر میترا احدی

دکتر میترا احدی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - خیابان جهانبانی - میدان امام رضا - بیمارستان امام رضا


دکتر امید قنایی

دکتر امید قنایی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - خیابان جهانبانی - میدان امام رضا - بیمارستان امام رضا


دکتر نازنین صدرنبوی

دکتر نازنین صدرنبوی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - خیابان کلاهدوز - کلاهدوز 12


دکتر محمد عباسی

دکتر محمد عباسی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - بلوار دانشجو - نبش دانشجو 26 - پلاک 1