شرایط استفاده

  1. تمامی فعالیت‌های این سایت و خدمات وابسته به آن تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و مدیریت سایت و کاربران ملزم به رعایت آن‌ها می‌باشند.
  2. کاربران موظف هستند اطلاعات حقیقی را به سایت اعلام نمایند و در غیر این صورت مدیریت سایت می‌تواند خدمت‌دهی به آن‌ها را محدود نماید. پزشک خوب تا حد امکان صحت این اطلاعات را بررسی می‌کند ولی در نهایت مسئولیت ان بر عهده کاربر خواهد بود.
  3. اطلاعات شخصی کاربران بدون اجازه ‌آن‌ها در اختیار ارگان دیگری قرار نخواهد گرفت.
  4. اطلاعات درج شده در این سایت برای کمک به فرایند جستجو، انتخاب و دریافت خدمات می‌باشد. پزشک خوب تا حد امکان صحت این اطلاعات را بررسی می‌کند ولی در هر صورت انتخاب خدمات مناسب بر عهده خود کاربر می‌باشد.
  5. ما ارائه دهنده خدمات پزشکی نیستیم و کیفیت خدمات ارائه شده توسط پزشکان و مراکز درمانی بر عهده شخص حقیقی یا حقوقی مذکور می‌باشد.
  6. مسئولیت اطلاعات ارائه شده توسط کاربران مانند ارزیابی پزشکان بر عهده همان کاربران خواهد بود که در بند 2 همین شرایط استفاده توضیح داده شده است.