جستجوی متخصص: متخصص بیهوشی - تبریز


دکتر مقصود پوراله وردی

دکتر مقصود پوراله وردی

متخصص بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: تبریز - سه راه شمس تبریزی - پلاک 11/2


دکتر مسعود اسکندانی

دکتر مسعود اسکندانی

متخصص بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: تبریز - زعفرانیه - کوی گلگشت


دکتر حمید اشهری

دکتر حمید اشهری

متخصص بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور - بین ارتش و طالقانی - جنب داروخانه بقرلط


دکتر موسی تقی زاده ارجمند

دکتر موسی تقی زاده ارجمند

متخصص بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - پلاک 45