جستجوی متخصص: متخصص قلب و عروق - مشهد


دکتر مهستی محبی

دکتر مهستی محبی

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

آدرس مطب: مشهد - خیابان ابن سینا - طبقه 3


دکتر محمدرضا ابوالفضلی

دکتر محمدرضا ابوالفضلی

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

آدرس مطب: مشهد - خیابان فلسطین - فلسطین 8 - پلاک 4


دکتر علیرضا حیدری بکاولی

دکتر علیرضا حیدری بکاولی

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

آدرس مطب: مشهد - کوهسنگی 6 - ساختمان نیکان - طبقه 3


دکتر فروغ جوادی

دکتر فروغ جوادی

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

آدرس مطب: مشهد - خیابان پرستار - ساختمان آزمایشگاه موید - طبقه همکف


دکتر فهیمه جوادی

دکتر فهیمه جوادی

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

آدرس مطب: مشهد - بلوار سازمان آب - نبش خیابان رز - بهداشت و درمان صنعت نفت


دکتر مهدی حسن زاده دلویی

دکتر مهدی حسن زاده دلویی

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمد آباد - خیابان عارف - نبش عارف 5