جستجوی متخصص: دندان پزشک - تبریز


دکتر مهدی قدیم خانی

دکتر مهدی قدیم خانی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - روبروی خیابان گلباد - طبقه فوقانی آژانس هواپیمایی گلباد


دکتر اقدس ممقانی قاضی جهانی

دکتر اقدس ممقانی قاضی جهانی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه بقراط - ساختمان آبان


دکتر شمسی سامع

دکتر شمسی سامع

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - ارتش جنوبی - مجتمع ماهان - طبقه 1 - واحد 1


دکتر سهند ریخته گران

دکتر سهند ریخته گران

دندان پزشک

متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

آدرس مطب: تبریز - خیابان گلگشت- دانشکده دندانپزشکی


دکتر پرنیان علیزاده

دکتر پرنیان علیزاده

دندان پزشک

متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

آدرس مطب: تبریز - چهارراه ارسان - ساختمان اسکان


دکتر محرم باقری

دکتر محرم باقری

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه 5


دکتر مریم نهانی

دکتر مریم نهانی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - کوی ولیعصر - فلکه بازار - جنب بانک قوامین


دکتر شبنم جواهری پور

دکتر شبنم جواهری پور

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - اول مقصودیه - مجتمع پزشکی صدرا


دکتر یحیی نریمان پور

دکتر یحیی نریمان پور

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - ساختمان بهار


دکتر یعقوب عراقی

دکتر یعقوب عراقی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - چهارراه هفده شهریور - جنب پاساژ اطلس - پلاک 9