جستجوی متخصص: متخصص گوش، حلق و بینی (ENT) - تبریز


دکتر عباس بی غم صادق

دکتر عباس بی غم صادق

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

جراحی زیبایی بینی و صورت

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 6


دکتر جواد سیدتوتونچی

دکتر جواد سیدتوتونچی

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: تبریز - خیابان ابرسان - برج سفید - طبقه اول


دکتر حسن رسام

دکتر حسن رسام

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - مجتمع پزشکی صدرا


دکتر فریناز کلاهی ستوبادی

دکتر فریناز کلاهی ستوبادی

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - پلاک 14


دکتر حسین بابایی غازانی

دکتر حسین بابایی غازانی

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: تبریز - خیابان شریعتی جنوبی - روبه روی کوچه ارک - کوچه چایچی - ساختمان 88


دکتر حمیرا رشدی

دکتر حمیرا رشدی

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: تبریز - چهارراه باغشمال - پشت رادیولوژی ایران


دکتر هوشنگ احمدپور

دکتر هوشنگ احمدپور

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: تبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک


دکتر بهروز بایبوردی

دکتر بهروز بایبوردی

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: تبریز - تقاطع هفده شهریور جدید و طالقانی - طبقه اول رادیولوژی شهریار


دکتر محمدبهزاد اوخساری

دکتر محمدبهزاد اوخساری

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - جنب آزمایشگاه مهر - ساختمان رونق


دکتر هاشم پویا

دکتر هاشم پویا

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - نرسیده به باغشمال - ساختمان صدرا