جستجوی متخصص: متخصص گوش، حلق و بینی (ENT) - مشهد


دکتر هما سبزاری

دکتر هما سبزاری

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمدآباد - خیابان عارف - نبش عارف 6 - ساختمان پزشکان پردیس - طبقه همکف - واحد 6


دکتر حسن ناهیدی

دکتر حسن ناهیدی

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - خیابان ابن سینا - نبش ابن سینا 17 - روبه روی خیابان بهشت - پلاک 155


دکتر محبوبه دری

دکتر محبوبه دری

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - بین وکیل آباد 20 و 22 - پلاک 496


دکتر عباس رنگین

دکتر عباس رنگین

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - خیابان دانشگاه - اول کفائی - پلاک 6


دکتر پیمان سلیمی نژاد

دکتر پیمان سلیمی نژاد

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - خیابان محتشمی - ساختمان پزشکان سینوهه


دکتر خسرو ابویسانی

دکتر خسرو ابویسانی

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - پرستار 3 - ساختمان البرز - طبقه 3


دکتر مژگان رضایی اول

دکتر مژگان رضایی اول

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - نبش ملاصدرا 4 - پلاک 36 - طبقه 2


دکتر مسعود نقیب زاده

دکتر مسعود نقیب زاده

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - کوی دکتری - ابن سینا 16 - ساختمان 207


دکتر بهروز آزادگان

دکتر بهروز آزادگان

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - احمدآباد - ابتدای عارف


دکتر محسن بنی احمد

دکتر محسن بنی احمد

متخصص گوش، حلق و بینی (ENT)

متخصص و جراح گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: مشهد - بلوار وکیل آباد - نرسیده به دانشجو - ساختمان سینوهه