لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
3

متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...) در اصفهان

می‌توانید در این صفحه از میان بهترین متخصصان داخلی اصفهان، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...) خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

92 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

متخصص داخلیمتخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)اصفهان
فیلتر بر اساس تخصص
(x متخصص داخلی)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
(x متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...))
فیلتر بر اساس شهر
(x اصفهان)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
دکتر سید رضا فرزانه - متخصص داخلی
5
(1 امتیاز)
اصفهان - خیابان فردوسی
5
(1 امتیاز)
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان فردوسی
اصفهان - خیابان فردوسی
اصفهان - خیابان فردوسی
دکتر علی اکبر اسدیان - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان آمادگاه
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
دکتر مسعود معماریان - متخصص داخلی
5
(1 امتیاز)
اصفهان - چهارراه هشت بهشت
5
(1 امتیاز)
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - چهارراه هشت بهشت
اصفهان - چهارراه هشت بهشت
اصفهان - چهارراه هشت بهشت
دکتر احمد سبحانی - متخصص داخلی
بدون امتیاز

دکتر احمد سبحانی

بدون امتیاز
اصفهان - آمادگاه
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - آمادگاه
اصفهان - آمادگاه
اصفهان - آمادگاه
دکتر الهه خرم - متخصص داخلی
5
(1 امتیاز)

دکتر الهه خرم

5
(1 امتیاز)
اصفهان - شمس آبادی
5
(1 امتیاز)
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - شمس آبادی
اصفهان - شمس آبادی
اصفهان - شمس آبادی
دکتر عبدالمهدی بقایی - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - اتوبان شهید آقابابایی
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - اتوبان شهید آقابابایی
اصفهان - اتوبان شهید آقابابایی
اصفهان - اتوبان شهید آقابابایی
دکتر غلامعباس هدایت پور - متخصص داخلی
5
(1 امتیاز)
اصفهان - ابتدای خیابان هشت بهشت غربی
5
(1 امتیاز)
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - ابتدای خیابان هشت بهشت غربی
اصفهان - ابتدای خیابان هشت بهشت غربی
اصفهان - ابتدای خیابان هشت بهشت غربی
دکتر هایده عدیلی پور - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - فردوسی
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - فردوسی
اصفهان - فردوسی
اصفهان - فردوسی
دکتر منوچهر مقدادی اصفهانی - متخصص داخلی
5
(1 امتیاز)
اصفهان - چهارراه شکرشکن
5
(1 امتیاز)
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - چهارراه شکرشکن
اصفهان - چهارراه شکرشکن
اصفهان - چهارراه شکرشکن
دکتر اشرف امین الرعایا یمینی - متخصص داخلی
4.5
(2 امتیاز)
اصفهان - خیابان آمادگاه
4.5
(2 امتیاز)
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
دکتر صدیقه بصیرت نافچی - متخصص داخلی
3
(4 امتیاز)
اصفهان - خیابان فردوسی
3
(4 امتیاز)
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان فردوسی
اصفهان - خیابان فردوسی
اصفهان - خیابان فردوسی
دکتر هوشنگ دانشگر - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان شمس آبادی
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
دکتر ریحانه حسینی - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - اتوبان صیاد شیرازی
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - اتوبان صیاد شیرازی
اصفهان - اتوبان صیاد شیرازی
اصفهان - اتوبان صیاد شیرازی
دکتر عباس فوده - متخصص داخلی
بدون امتیاز

دکتر عباس فوده

بدون امتیاز
اصفهان - خیابان حافظ
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان حافظ
اصفهان - خیابان حافظ
اصفهان - خیابان حافظ
دکتر فریدون کرباسی - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - درچه
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - درچه
اصفهان - درچه
اصفهان - درچه
دکتر غلامرضا کفیلی - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان شمس آبادی
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
دکتر آزاده نعمت الهی - متخصص داخلی
5
(2 امتیاز)
اصفهان - شمس آبادی
5
(2 امتیاز)
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - شمس آبادی
اصفهان - شمس آبادی
اصفهان - شمس آبادی
دکتر مولود شرکت معصوم - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان شمس آبادی
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
دکتر حامد دقاق زاده - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان شمس آبادی
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
دکتر سعادت باطنی - متخصص داخلی
بدون امتیاز

دکتر سعادت باطنی

بدون امتیاز
اصفهان - خیابان شمس آبادی
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
دکتر تورج روشن ضمیر - متخصص داخلی
4.5
(2 امتیاز)
اصفهان - خیابان آمادگاه
4.5
(2 امتیاز)
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
دکتر سید امیرحسین هاشمی فشارکی - متخصص داخلی
1
(1 امتیاز)
اصفهان - دروازه شیراز
1
(1 امتیاز)
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - دروازه شیراز
اصفهان - دروازه شیراز
اصفهان - دروازه شیراز
دکتر پرویز منشی پوری - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - آمادگاه
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - آمادگاه
اصفهان - آمادگاه
اصفهان - آمادگاه
دکتر مجید نصیری - متخصص داخلی
بدون امتیاز

دکتر مجید نصیری

بدون امتیاز
اصفهان - خیابان شمس آبادی
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
دکتر اکبر امین نیلی - متخصص داخلی
5
(1 امتیاز)
اصفهان - خیابان بزرگمهر
5
(1 امتیاز)
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان بزرگمهر
اصفهان - خیابان بزرگمهر
اصفهان - خیابان بزرگمهر
دکتر علیرضا فهیم - متخصص داخلی
بدون امتیاز

دکتر علیرضا فهیم

بدون امتیاز
اصفهان - اتوبان شهید آقابابایی
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - اتوبان شهید آقابابایی
اصفهان - اتوبان شهید آقابابایی
اصفهان - اتوبان شهید آقابابایی
دکتر مرضیه مرادی - متخصص داخلی
بدون امتیاز

دکتر مرضیه مرادی

بدون امتیاز
اصفهان - خیابان شمس آبادی
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
دکتر افسانه افیونی اکبری - متخصص داخلی
5
(1 امتیاز)
اصفهان - میدان جمهوری
5
(1 امتیاز)
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - میدان جمهوری
اصفهان - میدان جمهوری
اصفهان - میدان جمهوری
دکتر محسن اکبرزاده - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
دکتر بهادر مشتاقیان - متخصص داخلی
1
(1 امتیاز)
اصفهان - شمس آبادی
1
(1 امتیاز)
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - شمس آبادی
اصفهان - شمس آبادی
اصفهان - شمس آبادی
دکتر شادی کاظمی نجف آبادی - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - اتوبان شهید آقابابایی
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - اتوبان شهید آقابابایی
اصفهان - اتوبان شهید آقابابایی
اصفهان - اتوبان شهید آقابابایی
دکتر زهرا چنگیزی محمدی - متخصص داخلی
5
(1 امتیاز)
اصفهان - خیابان توحید
5
(1 امتیاز)
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان توحید
اصفهان - خیابان توحید
اصفهان - خیابان توحید
دکتر علیرضا صادقی - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان فیض
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان فیض
اصفهان - خیابان فیض
اصفهان - خیابان فیض
دکتر علی اکبر وثوقی - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - اول بزرگمهر
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - اول بزرگمهر
اصفهان - اول بزرگمهر
اصفهان - اول بزرگمهر
دکتر مرضیه دانش بدی - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان استانداری
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان استانداری
اصفهان - خیابان استانداری
اصفهان - خیابان استانداری
دکتر سید حسام الدین طبایی عقدایی - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان معراج
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان معراج
اصفهان - خیابان معراج
اصفهان - خیابان معراج
دکتر محمد حسین فاتحی - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان بزرگمهر
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان بزرگمهر
اصفهان - خیابان بزرگمهر
اصفهان - خیابان بزرگمهر
دکتر بهناز موحدی - متخصص داخلی
بدون امتیاز

دکتر بهناز موحدی

بدون امتیاز
اصفهان - بلوار صفه
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - بلوار صفه
اصفهان - بلوار صفه
اصفهان - بلوار صفه
دکتر رجبعلی عطاآبادی - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
دکتر احمدرضا همت - متخصص داخلی
5
(2 امتیاز)
اصفهان - دروازه دولت
5
(2 امتیاز)
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - دروازه دولت
اصفهان - دروازه دولت
اصفهان - دروازه دولت
دکتر شهناز صفایی - متخصص داخلی
بدون امتیاز

دکتر شهناز صفایی

بدون امتیاز
اصفهان - خیابان آمادگاه
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
دکتر عبدالرضا کاظمی خویگانی - متخصص داخلی
5
(2 امتیاز)
اصفهان - خیابان توحید
5
(2 امتیاز)
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان توحید
اصفهان - خیابان توحید
اصفهان - خیابان توحید
دکتر محمدرضا ثقفی - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان آمادگاه
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
دکتر احمد محمودیان - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان بزرگمهر
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان بزرگمهر
اصفهان - خیابان بزرگمهر
اصفهان - خیابان بزرگمهر
دکتر احمد صمصام شریعت - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان مصلی
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان مصلی
اصفهان - خیابان مصلی
اصفهان - خیابان مصلی
دکتر جمشید سارنج - متخصص داخلی
بدون امتیاز

دکتر جمشید سارنج

بدون امتیاز
اصفهان - خیابان آمادگاه
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
دکتر محمدابراهیم عریضی اصفهانی - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان شهید نیکبخت
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان شهید نیکبخت
اصفهان - خیابان شهید نیکبخت
اصفهان - خیابان شهید نیکبخت
دکتر سهراب عطارد - متخصص داخلی
بدون امتیاز

دکتر سهراب عطارد

بدون امتیاز
اصفهان - خیابان بزرگمهر
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان بزرگمهر
اصفهان - خیابان بزرگمهر
اصفهان - خیابان بزرگمهر
دکتر منیژه تختی - متخصص داخلی
5
(1 امتیاز)
اصفهان - بلوار شهدای صفه
5
(1 امتیاز)
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - بلوار شهدای صفه
اصفهان - بلوار شهدای صفه
اصفهان - بلوار شهدای صفه
دکتر فرح ناز حریرفروشان - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان آمادگاه
بدون امتیاز
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه