جستجوی متخصص: متخصص داخلی - اصفهان


دکتر زیبا خرم

دکتر زیبا خرم

متخصص داخلی

فوق تخصص گوارش و کبد

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - ساختمان آژند - طبقه 4 - بلوک b


دکتر منصور شهپریان پور

دکتر منصور شهپریان پور

متخصص داخلی

فوق تخصص گوارش و کبد

آدرس مطب: اصفهان - پل وحید - خیابان وحید - تقاطع باغ دریاچه - ساختمان پزشکان وحید - طبقه 3 - واحد 11


دکتر نوشین کیوانداریان

دکتر نوشین کیوانداریان

متخصص داخلی

فوق تخصص کلیه (نفرولوژی)

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - روبروی داروخانه اصفهان - ساختمان پارسه - طبقه ۱


دکتر احمد سبحانی

دکتر احمد سبحانی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: اصفهان - آمادگاه - ایستگاه محمد آباد - ساختمان پزشکان


دکتر سعید متین خواه

دکتر سعید متین خواه

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی - ساختمان سروش - طبقه 2


دکتر سهراب عطارد

دکتر سهراب عطارد

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان بزرگمهر - ساختمان میرداماد


دکتر پیمان متقی

دکتر پیمان متقی

متخصص داخلی

فوق تخصص روماتولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان توحید میانی - جنب داروخانه دی


دکتر امیرحسین سالاری

دکتر امیرحسین سالاری

متخصص داخلی

فوق تخصص روماتولوژی

آدرس مطب: اصفهان - آمادگاه - ساختمان سپاهان - بلوک 4 - طبقه 1


دکتر شیوا صیرفیان

دکتر شیوا صیرفیان

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان شمس آبادی - خیابان پارس - مجتمع مریم


دکتر منوچهر غروی

دکتر منوچهر غروی

متخصص داخلی

فوق تخصص کلیه (نفرولوژی)

آدرس مطب: اصفهان - خیابان فردوسی - نبش خیابان شهید موحدیان - ساختمان 86